چهارشنبه 7 اسفند 1398 | Wednesday, 26 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1392     |     کد : 23211

عدم اعتقاد به نبوت ، وحي و معاد / ديدگاه هاي سازمان منافقين (12)

احزاب سياسى ايران - 188 عدم اعتقاد به نبوت ، وحي و معاد / ديدگاه هاي سازمان منافقين (12) در شماره گذشته، با اعتقاد به عدم جامعيت اسلام، به عنوان يكي از مباني فكري سازمان التقاطي منافقين آشنا شديم. در اين مطلب ديدگاه هاي التقاطي اين سازمان در خصوص اصول اوليه ديني نظير؛ اعتقاد به نبوت، وحي و معاد را مورد بررسي قرار مي دهيم. 2- عدم اعتقاد به نبوت و وحي سازمان از ابتدا معتقد بود كه بشر قادر است به همان حقايقي كه انبيا از طريق وحي به آن رسيدند، از طريق علم برسد. آنها در كتاب سوم ايدئولوژي خود، يعني كتاب «راه انبيا راه بشر» مي گويند راه بشر به راه انبيا منتهي مي شود. در اين كتاب هماهنگي و يگانگي راه انبيا و راه بشر(1) [مستقل از وحي] و جدايي ناپذيري اين دو تشريح شده است.

احزاب سياسى ايران - 188
عدم اعتقاد به نبوت ، وحي و معاد / ديدگاه هاي سازمان منافقين (12)
در شماره گذشته، با اعتقاد به عدم جامعيت اسلام، به عنوان يكي از مباني فكري سازمان التقاطي منافقين آشنا شديم. در اين مطلب ديدگاه هاي التقاطي اين سازمان در خصوص اصول اوليه ديني نظير؛ اعتقاد به نبوت، وحي و معاد را مورد بررسي قرار مي دهيم.
2- عدم اعتقاد به نبوت و وحي
سازمان از ابتدا معتقد بود كه بشر قادر است به همان حقايقي كه انبيا از طريق وحي به آن رسيدند، از طريق علم برسد. آنها در كتاب سوم ايدئولوژي خود، يعني كتاب «راه انبيا راه بشر» مي گويند راه بشر به راه انبيا منتهي مي شود. در اين كتاب هماهنگي و يگانگي راه انبيا و راه بشر(1) [مستقل از وحي] و جدايي ناپذيري اين دو تشريح شده است.
توجه بيش از اندازه به علم مبارزه و علمي دانستن ماركسيسم در كليه آثار سازمان و به خصوص در كتاب «راه انبيا راه بشر»، نوشته حنيف نژاد، به عنوان بزرگ ترين دستاورد بشر كه با راه انبيا منطبق است، بارها مورد تأكيد واقع شده است، به گونه اي كه به زعم آنها، بدون آگاهي از فرهنگ انقلابي عصر حاضر، اعجاز قرآن را نمي توان درك كرد و براي اينكه بتوانيد عظمت آيات قرآن را درك كنيد، حتماً كتاب هاي مائو را بخوانيد.
در اين تفكر، بشر با عقل خود همان راهي را مي رود كه انبيا به صورت كلي تر بيان كرده اند. بنابراين علم و وحي موضوع ها و هدف هاي واحدي را دنبال مي كنند.(2) سازمان در جزوه ديگري آورده است كه مبارزه بي امان با امپرياليسم، يعني اين سد تكامل بشريت عصر كنوني ادامه همان كارهايي است كه انبيا مأمور انجام آن بودند.(3)
وحي از نظر سازمان عبارت است از اعمال نيرو و قوه اي كه ما در كليه اشيا و پديده ها به عنوان خصيصه ذاتي آنها سراغ داريم، مانند زنبور عسل كه داراي قدرتي است كه گياه را مي نوشد و عسل مي سازد، يا نيروي چرخشي الكترون، در اطراف هسته اتم، قوه مغناطيسي آهن ربا و حركت اجرام سماوي. ملائكه نيز تعبيري است از قواي طبيعت كه همگي مبتني بر اصل عليت عمل مي كنند.(4)
سازمان حقيقت را همان عمل و تجربه عملي هر كس را راهنماي اصلي و تنها معلم فرد مي دانست. از نظر آنها عمل اصالت داشت. آنها سعي مي كردند مباني تئوريك خود را علمي جلوه دهند. به همين جهت نمي توانستند چيزهايي را كه در عمل ثابت نشده است، بپذيرند. لذا هرجا نمي توانستند مطلبي را توجيه كنند به آثار ماركسيستي متوسل مي شدند و نيازمندي خود را از آنها أخذ مي كردند. براي نمونه وقتي نمي توانند مسئله وحي را تبيين كنند آن را به جهش تشبيه كرده و مختص همه انسان هاي آزاد و مسئول و نه افراد خاص و برگزيده خدا معرفي مي كنند.(5)
در نهايت اينكه، سازمان معتقد بود اعتقاد به وحي و نبوت موجب نفي نقش مردم در تحولات اجتماعي مي شود.(6)
سازمان به صراحت ادعا مي كند كه ما از ابتدا مي دانستيم كه مسئله وحي به طريق علمي قابل اثبات نيست و مي دانستيم كه عدم قبول مسئله وحي و رسالت الهي انبيا به منزله نفي تمام اعتقادات و گرايشات مذهبي اي بود كه در ما ريشه داشت، حال تناقضاتي كه پيش مي آمد قابل حل نبود.
اين انديشه و تفكر با علم مطابقت نداشت، لذا ما هر روز به شيوه اي، با تفسير و توجيه بسياري از آيات و چشم پوشي از آيات ديگر درصدد برمي آمديم كه به هر نحو ممكن ثابت كنيم كه راه بشر (علم) نه تنها از راه انبيا دور نمي شود، بلكه به آن نزديك هم مي شود، در حالي كه خودمان به اين حرف ها اعتقاد نداشتيم. نتيجه منفي و ضد علمي قبول مسئله وحي تنها اين نبود كه ما مجبور بوديم به قبول يك پديده مرموز، ناشناختني و بدون هيچ گونه استدلال علمي تن در دهيم، بلكه از همه مهم تر، اثر سوء و ضد انقلابي اي بود كه چنين اعتقاداتي در مبارزات انقلابي روزمره ما باقي مي گذاشت.(7)
سازمان نه تنها وحي را قبول نداشت، بلكه انبيا را نيز به عنوان فرستاده خداوند قبول نداشت. در نهايت اينكه آنها را انسان هاي بزرگي كه مشعل دار انقلاب و آزادي بوده اند، مي شناخت. نتيجه اي كه نويسنده كتاب «راه انبيا راه بشر» از مجموع نوشته هاي خود مي گيرد اين گونه است كه سلسله اي به نام انبيا دعوي آن را كرده اند كه از منبع فوق بشري الهام مي گرفته اند، در حالي كه اين ادعا دروغ بوده و آنها فرقي با افراد معمولي نداشته اند، در نهايت اينكه از مردان بزرگ عصر خود بوده اند.(8)
3- نفي معاد
تحليل سازمان از قيامت يك تحليل مادي بود. آنها معتقد بودند كه قيامت يك حيات جديدي است به دنبال حيات دنيا كه در پي يك تغييرات كمي كه دچار تغييرات كيفي مي شود اتفاق مي افتد. به عبارت ديگر آنها به دنياي ديگري معتقد نبودند و معاد را سير تكاملي در همين دنيا آن هم به شيوه ماركسيست ها مي دانستند و بهشت موعود سفارش شده در قرآن را نيز همان سوسياليسم و ماركسيسم مي دانستند. به همين جهت نيز حاضر نبودند لفظ كافر را براي لنين و مائو به كار ببرند و در نتيجه قبول نمي كردند كه قوانين اسلام درباره كفار عمل شود و همه اين افكار به اين جهت بود كه آنها اين جهان را مادي مي دانستند و به دنياي ديگر معتقد نبودند.
سازمان براي انسان هيچ گونه هدفي را پيش بيني نمي كند و فقط به اين جمله اكتفا مي كند كه او دائماً در حال تكامل است و زيركانه از پاسخ فرار مي كند: «خواننده خود اذعان دارد كه ديگر بيشتر از اين هرچه گفته شود نامفهوم جلوه مي كند، زيرا به اتكاي علم و دانش امروزي نمي توان زياده از اين باب بحث و گفت وگو كرد، اما منحني سير تكاملي بشري نشان مي دهد كه هدف انسان جز تكامل نمي تواند چيز ديگري باشد. علم اين منحني را از چندين ميليارد سال پيش (تقريباً 5 تا 11 ميليارد سال پيش) شروع كرده و تاكنون آن را رسم مي كند.»(9)
سازمان با صراحت ادعا مي كند كه هر چيزي را كه علم آن را ثابت نكند قبول ندارد.
لذا چون معاد از لحاظ علمي ثابت نشده است آن را قبول ندارد. روحاني كه از اعضاي اوليه سازمان و نويسنده كتاب شناخت است، مي گويد: «سازمان معاد را هم جسماني مي دانست و تفسيرش از بهشت و جهنم و نعمات و عذاب هاي آن جنبه مثالي داشت كه قرآن جهت برجسته ساختن آن براي مردم آن دوره به آن تمثيلات تمسك جسته است.»(10)
او مي گويد سازمان معتقد بود تا آن جا كه مسائل به اجتماع مربوط نمي شود لزومي به وارد شدن به آنها نيست. لذا سعي مي شد از كنار پرسش هايي نظير چگونگي حيات پس از مرگ، عالم برزخ، بهشت و جهنم، جن، ملائكه، شيطان و امثالهم عبور كنند.(11)
حضرت امام خميني(ره) در ديدار با نماينده سازمان در سال 1350 از ايشان مي خواهد كه كتاب هاي سازمان را براي مطالعه تحويل ايشان دهد كه او جزوه «راه انبيا راه بشر» و «امام حسين (ع)» را تحويل مي دهد. امام پس از مطالعه، مطالبي در جزوه يادداشت مي كند از جمله آن يادداشت ها، ايراد به تحليل و برداشت سازمان از مسئله قيامت بود كه آن تحليل ها را تحليل مادي مي دانستند.(12)
آقاي سيدمحمود دعايي كه رابط اين ديدار بوده نيز مي گويد كه امام درباره كتاب راه انبيا راه بشر نوشتند كه:«اينها مي خواهند بگويند معادي وجود ندارد و معاد سير تكاملي همين جهان است و اين چيزي است خلاف معتقدات اصولي اسلام (برداشت امام اين بود) كه اينها پيش از آنكه تعبد داشته باشند تمسك دارند؛ يعني اين مفاهيم كه از نهج البلاغه و قرآن گرفته مي شود و با اين شيوايي عرضه مي شود يك نحو وسيله هست؛ تمسكي به آن كرده اند و از بن دندان ايمان ندارند.»(13)
سازمان در كتاب راه انبيا راه بشر كه به كتاب سوم ايدئولوژي آنها معروف شده است، معاد را انكار كرده و بهشت و جهنم را در همين دنيا معرفي مي كند. امام خميني(ره) در رابطه با اين كتاب مي فرمايند: «در كتاب خودتان، از اسلام هيچ خبري نيست و همه اصول اسلام را تأويل مي كنيد! به همين دنيا، همه چيز را برمي گردانيد و ادعاي اسلام مي كنيد آن اسلامي كه شما مي گوييد، چيست؟»(14)
در بيانيه اعلام مواضع سازمان در سال 1354 نيز آمده است كه اسلام به دليل اعتقاد به خدا و نبوت و قيامت نمي تواند در رديف نيروهاي بالنده اجتماعي بشر باشد و زمينه ساز پيروزي نهايي كارگران و دهقانان شود، پس اجتماع توحيدي و نفي هرگونه بهره كشي و ظلم و ستم، در اسلام قابل حصول نيست.(15)
عملكرد سازمان حاكي از آن است كه آنها نه پيش و نه پس از انقلاب هيچ اعتقادي به قيامت و روز جزا نداشتند. براي نمونه قتل نفس كه در قرآن به صراحت سزاي قاتل را جهنم ذكر كرده در سازمان به امري پيش پا افتاده تبديل شده، به گونه اي كه اكثريت كشته شدگان سازمان پيش از انقلاب به دست خود افراد و با سيانور يا نارنجك بوده و تعدادي نيز فقط براي مخالفت با سازمان كشته شده اند. يا پس از انقلاب بدون هيچ اطلاعي مردم كوچه و بازار را به رگبار مي بستند.
¤ پي نوشت ها در دفتر نشريه موجود است.
تأليف : قدرت الله بهرامى


نوشته شده در   چهارشنبه 26 تير 1392    
PDF چاپ چاپ