دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 19 اسفند 1391     |     کد : 22269

پندهاى يگانه : فصل نهم : تمثيلات صادره از پيامبر عظيم الشأن (ص)

پندهاى يگانه : فصل نهم : تمثيلات صادره از پيامبر عظيم الشأن (ص)

باب اول : پندهاى يگانه : فصل نهم : تمثيلات صادره از پيامبر عظيم الشأن (ص)
نصايح حکمت آمیز (سخنان چهارده معصوم ع )- اهل بيت من مانند كشتى نوح ‏اند كه ، هر كس كه سوار شد نجات يافت ؛ و هر كه تخلف كرد غرق شد. اصحاب من در ميان امت چون نمك غذايند. غذا جز با نمك اصلاح نشود. امت من مانند باران است كه (سر تا پا خير است) معلوم نيست اولش بهتر است يا آخرش، مؤمن مانند زنبور عسل است، جز پاك نخورد. و جز پاك ندهد.
حكايت مؤمن حكايت خوشه در مسير باد است، گاه مى ‏افتد و گاه برمى‏ خيزد (مؤمن هم در اثر فتنه‏ هاى دوران مى ‏لغزد اما نمى ‏شكند و دوباره حركت مى ‏كند .) حكايت كافر چون شاخه‏ ى برنج است هميشه سر پا (به يك حالت) است تا از جا كنده شود. حكايت مؤمنان در دوستى و ترحم به يكديگر، چون اعضاى پيكر است ؛ وقتى يكى رنجور شود ديگران هم در بى خوابى و تب آن شركت مى ‏كنند. مثل قلب چون پرى بر سر راه باد است (بادهاى هوى و هوس آنرا، آن به آن زير و رو مى‏ كند.) مثل قرآن چون شتر بسته است، شتر را اگر ببندند مى ‏ماند وگرنه فرار مى ‏كند.
حكايت زن چون دنده ‏ى كج است، اگر بخواهى راستش كنى مى ‏شكند ؛ و اگر با همان كجى بسازى از آن بهره‏مند مى ‏شوى. همنشين صالح چون عطر فروش است، كه اگر عطر خويش بتو ندهد بوى خوشش در تو آويزد ؛ و همنشين بد چون آهنگر است، كه اگر شراره‏ ى آتشش در تو آويزد؛ و همنشين بد چون آهنگر است، كه اگر شراره ‏ى آتشش بتو نرسد بوى بدش آزارت مى ‏دهد. نماز واجب مانند ترازو است، هر كس تمام بدهد تمام مى ‏گيرد. حكايت ما و دنيا حكايت سوارى است كه روز گرمى در سايه‏ ى درختى بخوابد ، سپس (چون هوا معتدل شود) حركت كند و سايه را ترك گويد. دنيا در برابر آخرت چون آبى است كه سرانگشت از دريا بگيرد، انگشت را به دريا فرو ببر ببين چقدر آب مى ‏آورد.


نوشته شده در   شنبه 19 اسفند 1391    
PDF چاپ چاپ