جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 25 تير 1392     |     کد : 20967

58. سوره مجادلة آيه 6

پيام ها 1- قهر الهى هم در دنياست، «كبتوا» و هم در آخرت. «يوم يبعثهم اللّه» 2- معاد، صحنه ظهور قدرت و علم الهى است. «يبعثهم اللّه جميعا» نشانه قدرت و «فينبّئهم» نشانه علم اوست. 3- دادگاه قيامت علنى و عمومى است. «جميعاً فينبئهم» 4- به مجرم، خلاف‏كارى‏ هايش را تفهيم كنيد. «فينبئهم بما عملوا» 5 - ستيزه‏ جويان بدانند كه توطئه‏ ها و كارشكنى‏ هايشان ثبت و ضبط مى ‏شود، گرچه خودشان فراموش كنند و از ياد ببرند. «احصاه اللّه... نسوه»

آيه
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَى‏ كُلِ‏ّ شَىْ‏ءٍ شَهِيدٌ
ترجمه
روزى كه خداوند همه آنان را برانگيزد تا به آنچه انجام داده ‏اند، آگاه سازد. (اعمالى كه) خداوند تماماً شمارش كرده و آنها فراموش نموده ‏اند و خدا بر هر چيز شاهد و گواه است.
نکته ها
اين آيه به بعثت همه مردم در قيامت، به صورت دسته‏ جمعى اشاره مى ‏كند كه نمونه آن را در جاى ديگر چنين مى‏ خوانيم: «حشرناهم فلم نغادر منهم احدا» (13) همه را در صف محشر برانگيزيم و يكى را فرو نگذاريم.
و نمونه احصاى خداوند را در آيه ‏اى ديگر چنين مى ‏خوانيم:
«...ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة و لاكبيرة الاّ أحصاها...» (14) اين چه كتابى است كه اعمال كوچك و بزرگ ما را فرو نگذاشته، همه را به شمارش در آورده است.
كلمه «شهيد» در قرآن گاهى به معناى مشهود است و گاهى به معناى شاهد و در اينجا به قرينه‏ ى «أحصاه اللّه...» به معناى شاهد مى ‏باشد؛ البته در كنار گواهى و شهادت خداوند، شاهدان ديگرى نيز هستند. «يوم يقوم الاشهاد» (15)
13) كهف، 47.
14) كهف، 49.
15) غافر، 51.
پيام ها
1- قهر الهى هم در دنياست، «كبتوا» و هم در آخرت. «يوم يبعثهم اللّه»
2- معاد، صحنه ظهور قدرت و علم الهى است. «يبعثهم اللّه جميعا» نشانه قدرت و «فينبّئهم» نشانه علم اوست.
3- دادگاه قيامت علنى و عمومى است. «جميعاً فينبئهم»
4- به مجرم، خلاف‏كارى‏ هايش را تفهيم كنيد. «فينبئهم بما عملوا»
5 - ستيزه‏ جويان بدانند كه توطئه‏ ها و كارشكنى‏ هايشان ثبت و ضبط مى ‏شود، گرچه خودشان فراموش كنند و از ياد ببرند. «احصاه اللّه... نسوه»
6- خلاف‏هاى كوچك خود را ناديده نگيريد كه خداوند حساب دقيق همه را دارد. «أحصاه اللّه»
7- فراموش كردن خلاف‏ها، سبب محو آنها نمى‏ شود. «أحصاه اللّه و نسوه»
8 - عالم محضر خداست، در محضر خدا معصيت نكنيم.«واللّه على كلّ شى‏ء شهيد»


نوشته شده در   سه شنبه 25 تير 1392    
PDF چاپ چاپ