شنبه 28 دي 1398 | Saturday, 18 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 5 فروردين 1392     |     کد : 20960

57. سوره حديد آيه 7

57. سوره حديد آيه 7

سوره 57. حديدآيه
- آمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
- ترجمه
- به خدا و پيامبرش ايمان آوريد و از آنچه شما را در (استفاده از) آن جانشين قرار داد ، انفاق كنيد. پس كسانى از شما كه ايمان آورند و انفاق كنند، برايشان پاداشى بزرگ است.
نکته ها
خطاب اين آيه به مؤمنان است و مراد از فرمان به ايمان، «آمنوا بالله و رسوله» عمل به لوازم ايمان است، چنانكه به دنبال آن مى‏ فرمايد : شما كه ادّعاى ايمان داريد، براى اثبات ادّعاى خود، بايد در راه خدا انفاق كنيد.(9)
مراد از خليفه بودن انسان در جمله «جعلكم مستخلفين فيه» يا آن است كه خداوند، انسان را جانشين خود در زمين قرار داده است، چنانكه آيه «انّى جاعل فى الارض خليفة» (10) به آن اشاره دارد كه در اين صورت معناى آيه چنين مى‏ شود: اى مؤمنان! شما جانشين خداوند در زمين هستيد و آنچه در اختيار داريد، ملك خداست در نزد شما، پس از آنچه خدا به شما عطا كرده، به ديگران نيز انفاق كنيد.
معناى ديگر آن است كه شما مردمانِ امروز، جانشين پيشينيان خود هستيد و اموالى كه در دست شماست، قبلاً در دست آنها بوده است، پس از اين اموال انفاق كنيد كه روزى شما نيز نخواهيد بود و اين اموال در دستِ وارثان شما خواهدبود.(11)
9) تفسير الميزان.
10) بقره، 30.
11) تفسير الميزان.
1- ايمانى ارزشمند است كه همراه با كمك به فقرا باشد. «آمِنوا... أنفِقوا»
2- انفاقى ارزشمند است كه برخاسته از ايمان و انگيزه الهى باشد. «آمِنوا... أنفِقوا»
3- هر چه انسان دارد، عاريه و امانت است، مالك اصلى فقط خداست. «جعلكم مستخلفين فيه»
4- گرچه ايمان و انفاق، تكليف و وظيفه است، ولى خداوند براى آن پاداش قرار داده است. «فالّذين آمنوا... و أنفقوا لهم أجر كبير» آرى پاداش، كليد تشويق به عمل است.


نوشته شده در   دوشنبه 5 فروردين 1392    
PDF چاپ چاپ