شنبه 16 فروردين 1399 | Saturday, 04 April 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391     |     کد : 20551

عاشورا ، انقلابها و حكومتها ؛ 1- شعار عاشورا

عاشورا ، انقلابها و حكومتها ؛ 1- شعار عاشورا

عاشورا ، انقلابها و حكومتها ؛ 1- شعار عاشورا
عاشورا قیام جاودانه- عاشورا پس از وقوع خويش به مرحله تاثيرگذارى پيوست . پيگيرى ژرف اين موضوع در تاريخ بسيار جالب و آموزنده است ، كه حركت عاشورا در كمترين مدت به موضع گيرى كسانى بسيار به سود عاشورا و آرمان عاشورا انجاميد. كاروان اسيران ، طلايه داران تاثير گسترى عاشورا بودند و پيامبران اين رسالت ؛ آنان به هر جا پاى گذاشتند عاشورا را با خود به آنجا بردند، تا جايى كه دربار ستمگستر دمشق را زير تاثيرى پر عظمت عاشورا خرد كردند.
اينها مسائل عظيم و زيبايى است كه نمونه هاى عاليترين حضورهاى متعهدانه انسانى در طول تاريخ است ، و بايد در جاى خود - و به گونه اى سزاوار - مورد پژوهش و تبيين قرار گيرد، و با عرضه هايى شكوهمند و پرجاذبه ترسيم يابد، و ابعاد حركتهاى عاشورايى كه در تاريخ اسلام پديد آمده است شناسانده شود؛ و بويژه از نظر تحقق بخشيدن به ((اهداف عاشورا)) ارزيابى گردد.
در تاريخ اسلام حركتهاى عاشورايى بسيارى پديد آمده است ، و كسان بسيارى در پى فرياد عاشورا به اداى رسالت خويش ‍ پرداخته اند. پژوهش دراين باره نياز به كارى سنگين و مفصل - و چه بسا گروهى - دارد، كه ما اكنون درصدد آن نيستيم ؛ بلكه در اينجا مى خواهيم بيشتر از هر چه به حركت اخير زمان خود اشاره كنيم .
در حركت اخير ملت ايران ، عاشورا داراى نقشى بسيار مهم بود؛ بيشترين حجم مردم كه به اين حركت توفنده پيوستند از عاشورا بر خواست ؛ و چنانكه گفته اند، در عاشوراى سال 1399 هجرى قمرى (1357 هجرى شمسى ): ((به جاى آنكه چشم تاريخ تشيع پراشك شود، قلب تاريخ تشيع پرخون گرديد))، و زبان آتشين شهيدان (98) سخن آخر را گفت . پس اين انقلاب - بصورتى عميق و وسيع - مديون عاشوراست .
و اداى دين به عاشورا، تحقق بخشيدن به اهداف عاشوراست ؛ از اينرو بايد همه حركتها و جهتگيريها و عملكردها، در راه تحقق - بخشى به اهداف عاشورا باشد، يعنى اقامه عدل و نجات محرومان و مظلومان ، بويژه محرومان اجتماعى و مظلومان اقتصادى ، كه - اغلب - به نام ((عدالت ))، ستم ديده اند، و به نام ((طرفدارى ))، در اعماق مغاكها محروميت سرنگون گشته اند. و نبايد فراموش كرد و خود را به غفلت - يا تغافل - زد، كه محروم اجتماعى و مظلوم اقتصادى ، محروم فرهنگى و معنوى و دينى و تربيتى نيز هست (و دردا و دريغا...).
پی نوشت
98- ((زبان شهيدان از آتش است )) - تى . اس . اليوت (نقل از يك مقاله ).


نوشته شده در   دوشنبه 29 آبان 1391    
PDF چاپ چاپ