چهارشنبه 2 بهمن 1398 | Wednesday, 22 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1391     |     کد : 20175

بخش ششم : آخرین لحظات ؛ شهید محسن هادی زاده

بخش ششم : آخرین لحظات ؛ شهید محسن هادی زاده

بخش ششم : آخرین لحظات ؛ شهید محسن هادی زاده
وداع لاله ها- تواضع و فروتنی [393]
- صدای ناله می آمد. صدا از داخل باغ بود. رفتم توی باغ. دوربین عکاسی به گردنم آویزان بود. آهسته آهسته از میان درختان می گذشتم. صدای گریه بهتر به گوش می رسید.
به وسط باغ که رسیدم، محسن را دیدم که صورت به خاک می مالید و دستهایش را روی علفهای زمین می کشید. چنان ناله می کرد که مات ماندم. گویی اتفاق مهمی برایش افتاده بود. حواسش به من نبود.
به فکرم رسید که از این صحنه عکس بگیرم. وقتی از این صحنه عکس گرفتم محسن متوجه من شد و از جایش بلند شد و گفت: «خواهش می کنم فیلم را بسوزان». اصرار کرد؛ اما قبول نکردم.
التماس کرد و وقتی دید به حرفش گوش نمی دهم گفت: «پس خواهش می کنم عکسم را به کسی نشان نده».(290)
راوی: یکی از همراهان شهید
290. نشریه غریبانه، گروه فرهنگی معراج، ویژه یاد یاران 3، ص 7.


نوشته شده در   چهارشنبه 22 آذر 1391    
PDF چاپ چاپ