دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 13 آذر 1391     |     کد : 19263

همی با عقل در چون و چرائی

همی با عقل در چون و چرائی

همی با عقل در چون و چرائی
قصائد پروین اعتصامی
- همی با عقل در چون و چرائی
- همی پوینده در راه خطائی

- همی کار تو کار ناستوده است
- همی کردار بد را میستائی

- گرفتار عقاب آرزوئی
- اسیر پنجه‌ی باز هوائی

- کمین گاه پلنگ است این چراگاه
- تو همچون بره غافل در چرائی

- سرانجام، اژدهای تست گیتی
- تو آخر طعمه‌ی این اژدهائی

ازو بیگانه شو، کاین آشنا کش
ندارد هیچ پاس آشنائی

جهان همچون درختست و تو بارش
بیفتی چون در آن دیری بپائی

ازین دریای بی کنه و کرانه
نخواهی یافتن هرگز رهائی

ز تیر آموز اکنون راستکاری
که مانند کمان فردا دوتائی

بترک حرص گوی و پارسا شو
که خوش نبود طمع با پارسائی

چه حاصل از سر بی فکرت و رای
چه سود از دیده‌ی بی روشنائی

نهنگ ناشتا شد نفس، پروین
بباید کشتنش از ناشتائی


نوشته شده در   دوشنبه 13 آذر 1391    
PDF چاپ چاپ