پنجشنبه 23 آبان 1398 | Thursday, 14 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 2 دي 1391     |     کد : 19133

حکایت حکیم سنائی ره که وقت وفات این بیت می‌خواند

حکایت حکیم سنائی ره که وقت وفات این بیت می‌خواند

حکایت حکیم سنائی رحمة الله علیه که وقت وفات این بیت می‌خواند :
«بازگشتم از سخن زیرا که نیست» ... «در سخن معنی و در معنی سخن»

اورنگ چهارم جامی ؛ سبحة الابرار
- چون سنائی شه اقلیم سخن
- راقم تخته‌ ی تعلیم سخن

- خواست گردون که فرو شوید پاک
- رقم هستی‌ اش از تخته‌ی خاک

- بر سر بستر کین افکندش
- همچو سایه به زمین افکندش

- لب هنوزش ز سخن نابسته
- داشت با خود سخنی آهسته

- همدمی بر دهنش گوش نهاد
- به حدیثش نظر هوش گشاد

- آنچه از عالم دل تلقین داشت
- بیتکی بود که مضمون این داشت

که: بر اطوار سخن بگذشتم
لیک حالی ز همه برگشتم

بر دلم نیست ز هر بیش و کمی
بجز از حرف ندامت رقمی

زانکه دورست درین دیر کهن
سخن از معنی و معنی ز سخن

سخن آنجا که شود دام‌نمای
صید معنی نشود گام گشای

معنی آنجا که کشد دامن ناز
گفت و گو را نرسد دست نیاز

سخن آنجا که شود تنگ‌ مجال
مرغ معنی نگشاید پر و بال

معنی آنجا که نهد پای بلند
از عبارت نتوان ساخت کمند

پایه‌ی قدر سخن چون این است
وای طبعی که سخن آیین است

لب فروبند که خاموشی به!
دل تهی کن که فراموشی به!


نوشته شده در   شنبه 2 دي 1391    
PDF چاپ چاپ