جمعه 24 آبان 1398 | Friday, 15 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 2 آبان 1391     |     کد : 19097

در اشارت به خاموشی که سرمایه‌ی نجات است

در اشارت به خاموشی که سرمایه‌ی نجات است

در اشارت به خاموشی که سرمایه‌ی نجات است
اورنگ سوم جامی ؛ تحفة الاحرار
- ای به زبان نکته گذار آمده!
- وی به سخن نادره‌ کار آمده

- نقطه‌ی نطق است تو را بر زبان
- گشته از آن نقطه زبان‌ات زیان

- گر کنی آن نقطه ازین حرف حک
- بر خط حکم تو نهد سر ملک

- هر که درین گنبد نیلوفری
- افکند آوازه‌ی نیکوفری

- نیکوئی فر وی از خامشی‌ست
- خامشی‌ اش تیغ جهالت‌ کشی ست

گفتن بسیار نه از نغزی است
ولوله‌ی طبل، ز بی‌مغزی است

غنچه که نبود به دهانش زبان
لعل و زرش بین گره اندر میان

سوسن رعنا که زبان‌آور است
کیسه‌ تهی مانده ز لعل و زرست

منطق طوطی خطر جان اوست
قفل نه کلبه‌ی احزان اوست

زاغ که از گفتن‌اش آمد فراغ
جلوه‌گر آمد به تماشای باغ

خست طبع است درین کهنه کاخ
حوصله‌ی تنگ و حدیث فراخ

چرخ بدین گردش و دایم خموش
چرخه‌ی حلاج و هزاران خروش

رسته‌ی دندانت صفی بست خوش
پیش صف آمد لب تو پرده کش

کرده زبان تیغ پی یک سخن
چند شوی پرده‌در و صف‌شکن

گرچه سخن خاصیت زندگی‌ست
موجب صد گونه پراکندگی‌ست

زندگی افزای، دل زنده را!
ورد مکن قول پراگنده را!

هر نفسی از تو هیولی‌وش است
قابل هر نقش خوش و ناخوش است

گر ز کرم نقش جمالش دهی
منقبت فضل و کمالش دهی

بر ورق عمر تو عنوان شود
فاتحه‌ی نامه‌ی احسان شود

ور ز سفه داغ قصورش کشی
در درکات شر و شورش کشی

خامه کش صفحه‌ی دین گرددت
میل‌زن چشم یقین گرددت

لب چو گشائی، گرو هوش باش!
ورنه زبان درکش و خاموش باش!

دل چو شود ز آگهی‌ات بهره‌مند
پایه‌ی اقبال تو گردد بلند

بر سخن بیهده کم شو دلیر!
تا که از آن پایه نیفتی به زیر

12


نوشته شده در   سه شنبه 2 آبان 1391    
PDF چاپ چاپ