پنجشنبه 23 آبان 1398 | Thursday, 14 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391     |     کد : 19087

مراد ازین قصه تنها صورت قصه نیست

مراد ازین قصه تنها صورت قصه نیست

مراد ازین قصه تنها صورت قصه نیست
مراد ازین قصه تنها صورت قصه نیست
- باشد اندر صورت هر قصه‌ای
- خرده‌بینان را ز معنی حصه‌ای

- صورت این قصه چون اتمام یافت
- بایدت از معنی آن کام یافت

- کیست از شاه و حکیم او را مراد؟
- و آن سلامان چون ز شه بی‌جفت زاد؟

- کیست ابسال از سلامان کامیاب؟
- چیست کوه آتش و دریای آب؟

- چیست ملکی کن سلامان را رسید؟
- چون وی از ابسال دامان را کشید؟

چیست زهره کخر از وی دل ربود؟
زنگ ابسال‌اش ز آیینه زدود؟

شرح او را یک به یک از من شنو!
پای تا سر گوش باش و هوش شو!


نوشته شده در   دوشنبه 1 آبان 1391    
PDF چاپ چاپ