جمعه 1 آذر 1398 | Friday, 22 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 18 مهر 1391     |     کد : 19082

تنگدل شدن سلامان از ملامت پدر و در آتش رفتن با ابسال

تنگدل شدن سلامان از ملامت پدر و در آتش رفتن با ابسال

تنگدل شدن سلامان از ملامت پدر و در آتش رفتن با ابسال
تنگدل شدن سلامان از ملامت پدر و در آتش رفتن با ابسال
- کیست در عالم ز عاشق خوارتر؟
- نیست کار از کار او، دشوارتر

- نی غم یار از دلش زایل شود
- نی تمنای دلش حاصل شود

- مایه‌ی آزار او بی گاه وگاه
- طعنه‌ی بدخواه و پند نیک‌خواه

- چون سلامان آن نصیحت‌ها شنید
- جامه‌ی آسودگی بر خود درید

خاطرش از زندگانی تنگ شد
سوی نابود خودش آهنگ شد

چون حیات مرد، نی درخور بود
مردگی از زندگی خوشتر بود

روی با ابسال در صحرا نهاد
در فضای جان‌فشانی پا نهاد

پشته پشته هیزم از هر جا برید
جمله را یک جا فراهم آورید

جمع شد ز آن پشته‌ها کوهی بلند
آتشی در پشته‌ی کوه او فکند

هر دو از دیدار آتش خوش شدند
دست هم بگرفته در آتش شدند

شه نهانی واقف آن حال بود
همتش بر کشتن ابسال بود

بر مراد خویشتن همت گماشت
سوخت او را و سلامان را گذاشت

بود آن غش بر زر و این زر خوش
زر خوش خالص بماند و سوخت غش

چون زر مغشوش در آتش فتد
گر شکستی اوفتد بر غش فتد

کار مردان دارد از مردان نصیب
نیست این از همت مردان غریب

پیش صاحب همت، این ظاهر بود
هر که بی‌همت بود، منکر بود


نوشته شده در   سه شنبه 18 مهر 1391    
PDF چاپ چاپ