جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 13 مهر 1391     |     کد : 19061

حکایت حاتم و بند از پای اسیری گشادن و بر پای خود نهادن

حکایت حاتم و بند از پای اسیری گشادن و بر پای خود نهادن

حکایت حاتم و بند از پای اسیری گشادن و بر پای خود نهادن
حکایت حاتم و بند از پای اسیری گشادن و بر پای خود نهادن
- حاتم آن بحر جود و کان عطا
- روزی از قوم خویش ماند جدا

- اوفتادش گذر به قافله‌ای
- دید اسیریی به پای سلسله‌ای

- پیشش آمد اسیر، بهر گشاد
- خواست زو فدیه تا شود آزاد

- حاتم آنجا نداشت هیچ به دست
- بر وی از بر آن رسید شکست

- حالی از لطف پای پیش نهاد
- بند او را به پای خویش نهاد

ساخت ز آن بند سخت، آزادش
اذن رفتن بجای خود دادش

قوم حاتم ز پی رسیدندش
چون اسیران به بند دیدندش

فدیه‌ی او ز مال او دادند
پای او هم ز بند بگشادند


نوشته شده در   پنجشنبه 13 مهر 1391    
PDF چاپ چاپ