سه شنبه 6 اسفند 1398 | Tuesday, 25 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 12 مهر 1391     |     کد : 19060

گفتار در فضیلت جود و کرم

گفتار در فضیلت جود و کرم

گفتار در فضیلت جود و کرم
گفتار در فضیلت جود و کرم
- پیش سوداییان تخت جلال
- نیست جز تاج جود، راس‌المال

- گر نه سرمایه تاج جود کنند
- کی ز سودای خویش سود کنند؟

- معنی جود جیست؟ بخشیدن!
- عادت برق چیست؟ رخشیدن!

- برق رخشان، کند جهان روشن
- جود و احسان، جهان جان روشن!

- پرتو برق هست تا یک دم
- پرتو جود، تا بود عالم!

گرچه یک مرد در زمانه نماند
وز جوانمرد جز فسانه نماند

تا بود دور گنبد گردان
ما و افسانه‌ی جوانمردان!

رفت حاتم ازین نشیمن خاک
ماند نامش کتابه‌ی افلاک

هر چه داری ببخش و، نام برآر
به نکویی و نام نیک گذار!

زآنکه زیر زمردین طارم
نام نیکو بود حیات دوم

هر چه دادی، نصیب آن باشد
وآنچه نی، حظ دیگران باشد

بهره‌ی خود به دیگران چه دهی؟
مال خود بهر دیگران چه نهی؟


نوشته شده در   چهارشنبه 12 مهر 1391    
PDF چاپ چاپ