جمعه 4 بهمن 1398 | Friday, 24 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 15 تير 1391     |     کد : 18215

مدح ؛ در ولادت حضرت حجت امام زمان عج : شعری از مرحوم كمپانى

مدح ؛ در ولادت حضرت حجت امام زمان عج : شعری از مرحوم كمپانى

مدح ؛ در ولادت حضرت حجت امام زمان عج : شعری از مرحوم كمپانى
- میلاد قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و مشهود ؛ حضرت بَقِیَّةِ اللهِ اعظم امام دوازدهم ع حضرت مهدی عَجَّ صاحب الزمان ع مولود نیمه شعبان مبارکباد
در ولادت حضرت حجت امام زمان عج
- فيض روح قدسى باز طبع مرده را جان داد
- عندليب نطقم را دستگاه دستان داد

- بلبل غزل خوان را جاى در گلستان داد
- طوطى شكر خا را ره بشكر ستان داد

- كام تشنه ما را خضر آب حيوان داد
- موج عشق بى پايان قطره را بدريا برد

- باد، مشت خاكى را برتر از ثريا برد
- دستبرد اسكندر هر چه داشت دارا برد

- عشق يار شهر آشوب عقل را بيغما برد
- از تنم توانائى برد و آه سوزان داد

- آسمان بازادى كوس خير مقدم زد
- زهره با دو صد شادى نغمه دمادم زد

- عشرت خدا دادى ساز عيسوى دم زد
- صورت پريزادى راه نسل آدم زد

- فتنه رخش بر باد نقد دين و ايمان داد
- شمع شاهد و حدت باز در تجلى شد

- نقش باطل كثرت محو لا و الا شد
- تا كه رايت نصرت زيب دوش مولا شد

- ساز نغمه عشرت تا بعرش اعلى شد
- عيش و كامرانى را شاه عشق فرمان داد

- شاد باش اى مجنون صبح شام غم آمد
- با قدى بسى موزون ليلى قدم آمد

- اسم اعظم مكنون مظهر اتم آمد
- گنج گوهر مخزون معدن كرم آمد

- تخت پادشاهى را عز و شان شايان آمد
- آفتاب لاهوت از مشرق ازل سر زد

- تا ابد شرر اندر آفتاب خاور زد
- باز سينه سينا شعله از جگر بر زد

- باز پور عمران را مرغ شوق دل پر زد
- دور باش غيرت داد در حريم امكان داد

- صورتى نمايان شد از سرداق معنى
- طلعتى بسى زيبا قامتى بسى رعنا

- فرق فرقدان سايش زيب تاج كرمنا
- رانده رفرف همت تا مقام اوادنى

- بزم ((لى مع الله )) را رونقى بپايان داد
- سر مستسر آمد در مظاهر اعيان

- غيب مستتر آمد در مشاهد عرفان
- شاه مقتدر آمد در قلمرو امكان

- سير منتصر آمد در ممالك امكان
- درد دردمندان را حق صلاى درمان داد

- آنكه نسخه ذاتش دفتر كمالاتست
- مصحف كمالاتش محكمات آياتست

- اولين مقاماتش منتهى النهاياتست
- طور نور و ميقاتش پرتوى از آن ذاتست

- جلوه دلارايش جان گرفت و جانان داد
- مبدء حقيقت را اوست اولين مشتق

- خطه طريقت را اوست هادى مطلق
- مسند شريعت را اوست حجت بر حق

- كشور طبيعت را اوست صاحب سنجق (26)
- بندگان او را حق حشمت سليمان داد

- بزم غيب مكنون را اوست شاهد مشهود
- ذات حق بيچون را اوست فيض نامحدود

- عاشقان مفتون را اوست غايت مقصود
- دوستان دلخون را اوست مهدى موعود

- در قلوب مشتاقان نام ناميش جان داد
- اى ز ماه تا ماهى بندگان فرمانت

- مسند شهنشاهى لايق غلامانت
- بزم لى مع اللهى خلوتيست شايانت

- جلوه اى بكن گاهى تا شويم قربانت
- جان ز كف توان داد ليك يار نتوان داد

- اى حجاب ربانى تا بچند پنهانى
- اى تو يوسف ثانى تا بكى بزندانى

- شد محيط امكانى همچو شام ظلمانى
- جلوه كن باسانى همچو صبح نورانى
- بيش از اين نشايد تن زير بار هجران داد

26-پرچمي كه بر فراز شهر افراشته ميشود. مصحح

12


نوشته شده در   پنجشنبه 15 تير 1391    
PDF چاپ چاپ