پنجشنبه 3 بهمن 1398 | Thursday, 23 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 15 تير 1391     |     کد : 18205

غزل ؛ اگر مشتاق جانانى مكن جانا گران جانى : شعری از مرحوم كمپانى

غزل ؛ اگر مشتاق جانانى مكن جانا گران جانى : شعری از مرحوم كمپانى

غزل ؛ اگر مشتاق جانانى مكن جانا گران جانى : شعری از مرحوم كمپانى
- میلاد قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و مشهود ؛ حضرت بَقِیَّةِ اللهِ اعظم امام دوازدهم ع حضرت مهدی عَجَّ صاحب الزمان ع مولود نیمه شعبان مبارکباد
اگر مشتاق جانانى مكن جانا گران جانى
- اگر مشتاق جانانى مكن جانا گران جانى
- در اين ره سر نميارزد بيك ارزن ز ارزانى

- حضيض چاه و اوج جاه با هم همعنان هستند
- نميگردد عزيز مصر جز صديق زندانى

- بجو سرچشمه حيوان اگر پاى طلب دارى
- كه همت خضر را بخشد نجات از طبع حيوانى

- باداب شريعت بند كن ديو طبيعت را
- در اقليم حقيقت چون چنين كردى سليمانى

- اگر مجنون ليلائى ترا آشفتگى بايد
- نيابى خاطر مجموع را جز در پريشانى

- زنى گر تيشه مستى به بيخ ريشه هستى
- توان گفتن كه فرهاد لب شيرين دورانى

- در اشك و عقيق خون بهاى باده گلگون
- بود سيب زنخدان بهتر از ياقوت رمانى

- بدانانى مناز ايدل كه آن نقشى بود باطل
- اگر محصول آن حاصل نباشد غير نادانى

- تو گر سوداى گل دارى چرا پس در پى خارى
- و گر ديوانه يارى چرا پس يار ديوانى

- بسيرت آدمى گاهى ملك باشد گهى حيوان
- نه در هر صورت انسان بود معناى انسانى

- اگر طوطى سخن راند كه از وى آدمى ماند
- ندارد باز همچون مفتقر لطف سخندانى


نوشته شده در   پنجشنبه 15 تير 1391    
PDF چاپ چاپ