دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1391     |     کد : 17775

قياس

قياس

قياس
قياس- قياس در دين
ـ پـيـامـبـر خـدا(ص ): در دين قياس به كارنبريد, زيرا دين قياس ناپذير است و نخستين كسى كه قياس كرد, ابليس بود.
ـ هر كه حديث مرا با نظر خودش قياس كند, هر آينه مرا متهم كرده است .
ـ بنى اسرائيل به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند و امت من يك فرقه بيشتر از آنهاخواهد داشت , كه در ميان آنها هيچ فرقه اى براى امت من زيانبارتر از گروهى نيست كه در دين با راى خود قياس به كار مى برند و درنتيجه حرام خدا را حلال مى كنند و حلال خدارا حرام .
ـ امام باقر(ع ): اى زراره ! از كسانى كه دردين قياس به كار مى برند, بپرهيز, زيرا اينان دانستن آنچه راكـه بـدان مـكـلـفـنـد, رهـا كرده اندو خود را درباره آنچه بدان مكلف نيستند, به رنج و زحمت مى افكنند.
ـ امام صادق (ع ) به ابو حنيفه فرمود: ازخدا بترس و دين را با راى خودت قياس مكن , زيرا نخستين كـسـى كـه قـيـاس كرد,ابليس بود آن گاه كه خداى متعال به اودستور سجده (بر آدم ) داد و او گفت : من ازاو بهترم , مرا از آتش آفريده اى و او را از گل .
حـضـرت سـپس پرسيد: ادرار پليد است يامنى ؟
ابو حنيفه گفت : ادرار حضرت فرمود:پس , بنا به روش قياس تو, بايد براى ادرارغسل كرد نه براى منى , در حالى كه خداى متعال , غسل را براى منى واجب فرموده است , نه براى ادرار.
ـ امـام عـلى (ع ): هر كه خود را در معرض قياس قرار دهد, همه عمرش را در شبهه واشتباه به سر بـرد و هـر كـه با راى , به دين خداتن دهد و ديانت پيشه كند, در تمام عمرغرق باطل و گمراهى باشد.


نوشته شده در   دوشنبه 10 مهر 1391    
PDF چاپ چاپ