شنبه 28 دي 1398 | Saturday, 18 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 24 تير 1391     |     کد : 16810

محبت 3 ((دوست داشتن براى خدا))

محبت 3 ((دوست داشتن براى خدا))

دوست داشتن براى خدا
محبت 3 ((دوست داشتن براى خدا))ـ امام صادق (ع ) : دو مؤمن هرگز با هم ديدار نكنند مگر اين كه آن بهتر است كه برادرش را بيشتر دوست داشته باشد.
خود را بيشتر دوست داشته باشد.
ـ آنان كه به خاطر خدا يكديگر را دوست بدارند در روز قيامت بر فراز منبرهايى از نور هستند و نور پـيـكـرهـا ومـنـبـرهايشان همه چيز را روشن كند, به طورى كه با آن نور شناخته شوند و گفته مى شود: اينان كسانى هستند كه به خاطر خدا يكديگر را دوست مى داشتند.
ـ خـداى تـعالى به موسى (ع ) فرمود: آيا هرگز كارى براى من كرده اى ؟
موسى عرض كرد: برايت نماز گزاردم , روزه گرفتم , صدقه دادم [ و تو را ياد كردم ].
صدقه سايه سرت و ياد من نور براى تو.
موسى (ع ) عرض كرد: مرا به آن كار كه براى توست راهنمايى فرما.
كـسـى دوسـتـى كـرده اى [ و به خاطر من با كسى دشمنى ورزيده اى ]؟
پس , موسى دانست كه برترين اعمال دوستى ودشمنى به خاطر خداست .
ـ امـام جـواد (ع ) : خـداونـد به يكى از پيامبران وحى فرمود: دل بركندن تو از دنيا مايه آسودگى زودرس خود توست و دل بستنت به من موجب ارجمندى تو نزد من است .
ـ امام على (ع ) : دوستى كردن براى خدا نزديكترين نسب و خويشاوندى است .
ـ دوستى براى خاطر خدا استوارتر از پيوند خويشاوندى است .
ـ بـهترين ديندارى دوست داشتن براى خدا, دشمنى ورزيدن براى خدا, گرفتن براى خدا و عطا كردن به خاطرخداست .
ـ دوستى به خاطر خدا كاملترين نسبهاست .
ـ پيامبر خدا (ص ) : بهترين كارها دوستى و دشمنى كردن به خاطر خداى تعالى است .
ـ هرگاه دو نفر به خاطر خدا با هم دوستى كنند هميشه آن برتر است كه رفيقش را بيشتر دوست داشته باشد.
ـ محكمترين دستاويزهاى اسلام دوست داشتن براى خدا و دشمنى ورزيدن به خاطر خداست .
ـ خـداى تـعـالـى فـرمود: محبت من براى كسانى حتمى است كه به خاطر من يكديگر را دوست بدارند.
براى كسانى حتمى است كه براى من با يكديگر پيوند و ارتباط برقرار كنند.
ـ دوستى كردن به خاطر خدا واجب است و دشمنى ورزيدن به خاطر خدا (نيز) واجب است .
ـ امام باقر (ع ) : هرگاه خواستى بدانى كه در تو خيرى هست به دلت نگاه كن .
هست و خدا هم تو را دوست دارد.
تو نيست و خدا هم دشمنت دارد.
ـ امام صادق (ع ) : هر كس دوستى و دشمنيش براى دين نباشد دين ندارد.
ـ نشانه دين دوستى مرد, دوست داشتن برادرانش مى باشد.
ـ پيامبر خدا (ص ) : دوستى مؤمن با مؤمن به خاطر خدا از بزرگترين فروع ايمان است .
دوسـت بـدارد, بـراى خـدا دشـمـنـى ورزد, بـراى خـدا عطا كند و به خاطر خدا دريغ نمايد, از برگزيدگان خداست .
ـ به يكى از اصحاب خود فرمود: اى بنده خدا! به خاطر خدا دوست بدار, به خاطر خدا نفرت داشته بـاش , بـه خـاطرخدا دوستى كن , به خاطر خدا دشمنى ورز, زيرا دوستى خدا جز با اينها به دست نيايد و آدمى تا چنين نباشد طعم ايمان را نچشد هر چند نماز و روزه اش بسيار باشد.
دنياست .
ـ امام على (ع ) : آن كس را كه براى اصلاح دين با تو مبارزه مى كند و به تو يقين درست مى بخشد, به خاطر خدادوست بدار.
شيوه اظهار دوستى براى خدا
ـ مردى به امام سجاد (ع ) عرض كرد: من به خاطر خدا شما را سخت دوست مى دارم .
حـضـرت سـر بـه زيـر انداخت و سپس فرمود:بار خدايا! به تو پناه مى برم از اين كه مرا به خاطر تو دوست داشته باشند و تو خود مرا دشمن باشى .
فرمود: من هم تو را به خاطر خدا دوست دارم .


نوشته شده در   شنبه 24 تير 1391    
PDF چاپ چاپ