دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 23 تير 1391     |     کد : 16809

محبت 2 ((خدا دوستى ))

محبت 2 ((خدا دوستى ))

محبت شديد مؤمنان به خدا
محبت 2 ((خدا دوستى ))- قرآن
- ((بـگـو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و .. .
نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد كردن در راه او دوست داشتنى تر هستند, منتظر باشيد تا فرمان خدا برسد و خدا فاسقان را هدايت نمى كند)).
((بعضى از مردم براى خدا همتايانى اختيار مى كنند و آنها را چنان دوست مى دارند كه خدا را.
مى دارند و آن گاه كه اين ستم پيشگان عذاب را ببينند دريابند كه همه قدرت از آن خداست و هر آينه خدا به سختى عقوبت مى كند)).
ـ امـام صادق (ع ) : ايمان انسان به خدا ناب و خالص نباشد مگر آن كه خداوند را از خودش و پدر و مادر و فرزند و زن و مالش و از همه مردم بيشتر دوست بدارد.
ـ در دعـا عـرض مـى كـنـد: آقاى من ! من گرسنه سيرى ناپذير محبت به توام , من تشنه سيراب ناشدنى محبت به توام .
وه كه اين چه شوقى است به كسى كه او مرا مى بيند و من او را نمى بينم .
ـ امام سجاد (ع ) نيز در دعا عرض مى كند: الهى ! اگر مرا به بندكشى و بخشش خود را ميان همه از من دريغ دارى ...اميدم را از تو بر نكنم و از گذشت تو روى آرزويم را برنگردانم و حب تو از دلم بيرون نرود.
ـ امـام حـسـين (ع ) در دعا عرض مى كند: تويى كه اغيار از دل دوستانت بيرون كردى تا جز تو را دوسـت نـدارنـد .. .
آن كـه تـو را گـم كرد چه يافت ؟
! و آن كه تو را يافت چه از دست داد؟
! آن كه ديگرى را به جاى تو گرفت زيان كرد وباخت .
ـ خـداى عـزوجـل به داود (ع ) وحى فرمود كه : اى داود! ياد من از آن يادكنندگان (من ) است و بهشت من از آن فرمانبرداران (من ) و ديدارم از آن مشتاقان (من ) و من ويژه فرمانبردارانم .
ـ پيامبر خدا (ص ) : خدا را با تمام دل دوست بداريد.
ـ امـام مـهـدى (ع ) : مـوسـى در وادى مـقـدس با خداى خود به راز و نياز پرداخت و عرض كرد: پـروردگـارا! مـن مـحـبـت و دوستى خود را پاك از آن تو كردم و دلم را از جز تو شستم ـ موسى خـانـواده اش را زيـاد دوست مى داشت ـ پس خداى تعالى فرمود: ((كفشهاى خود را بركن ))يعنى اگـر محبت تو پاك از آن من است و دلت از هواى جز من شسته است پس محبت خانواده ات را از دل خودبركن .
ـ پـيـامبر خدا (ص ) : هر كس خدا دوستى را بر خود دوستى برگزيند خداوند او را از روزى مردم بى نياز گرداند.
ـ امام صادق (ع ) : دل حرم خداست , پس , جز خدا را در حرم خدا منشان !.
ـ از دعاى آن حضرت در هنگام حلول ماه رمضان ـ : بر محمد و خاندان او درود فرست و دلم را به مـقـام والاى خودت مشغول دار و دوستى و محبتت را به سوى آن فرست تا ديدارت كنم در حالى كه از رگهاى گردنم خون بيرون مى جهد.
ـ امـام سـجاد (ع ) : الهى ! از تو مى خواهم كه دلم را از محبت به خودت و ترس از خودت و باور به خودت و ايمان به خودت و ترس از خودت و شوق به خودت لبريز كنى .
ـ پـيامبر خدا (ص ) : الهى ! محبت خودت را محبوبترين چيزها نزد من گردان و ترس و خشيت از خـودت راتـرسـناكترين چيزها در نظر من قرار ده و با شوق ديدارت نيازهاى دنيايى را از دل من بركن .
ـ خـداونـدا! از تـو مى خواهم محبت خود و محبت آن كس كه تو را دوست دارد و كارى كه مرا به محبت تو مى رساندعطايم فرمايى .
ـ امام صادق (ع ) : محبت (خدا) برتر از ترس (از خدا) است .
ايمان , دوستى و دشمنى است
ـ امام باقر (ع ) : ايمان , دوستى و دشمنى است .
ـ امام صادق (ع ) در پاسخ به اين سؤال كه آيا دوستى و دشمنى جز ايمان است ؟
فرمود: مگر ايمان جز دوستى ودشمنى است ؟!.
ـ آيا دين جز دوستى و محبت است ؟! خداى عزوجل مى فرمايد: ((بگو: اگر خدا را دوست مى داريد از من پيروى كنيد تا خداوند دوستتان بدارد)).
ـ امام باقر (ع ) : دين همان محبت و دوستى است و دوستى همان دين .
آنچه دوستى خدا را به دنبال دارد
ـ مـسـيح (ع ) در پاسخ به پرسش از يك كاركه دوستى خدا را فرا آورد فرمود: دنيا را دشمن داريد خدا شما را دوست خواهد داشت .
ـ در حـديـث مـعـراج آمـده است : اى محمد! من آنان را كه به خاطر من با يكديگر دوستى ورزند دوسـت دارم , آنـان را كـه بـه خـاطر من به هم مهر ورزند دوست دارم , آنان را كه به خاطر من با يكديگر پيوند وارتباط برقرار كنند دوست دارم , آنان را كه به من توكل كنند دوست دارم .
نيست .
ـ امام صادق (ع ) : خداى تبارك و تعالى فرموده است : بنده با هيچ وسيله اى محبوبتر از آنچه بر او فرض كرده ام محبوب من نمى شود.
ـ پيامبر خدا (ص ) : محبت خدا بر كسى كه به خشم آيد و خويشتندارى ورزد واجب آمده است .
ـ امام باقر (ع ) : خدايت رحمت كند! بدان كه محبت خدا را به دست نياورى مگر با نفرت داشتن از بسيارى از مردم و به دوستى او نرسى مگر با دشمنى كردن با ايشان , اين از دست دادن (مردم ) در مقابل رسيدن به محبت و دوستى خدا در نظر كسانى كه به ارزش كار آگاهند بسيار ناچيز است .
ـ پيامبر خدا (ص ) : هر كس زياد به ياد مرگ باشد, خداوند دوستش دارد.
ـ در پـاسـخ به مردى كه عرض كرد: دوست دارم از دوستان خدا و پيامبرش باشم فرمود: آنچه را خدا و پيامبرش دوست دارند دوست بدار و آنچه را خدا و پيامبرش دشمن دارند, دشمن بدار.
ـ امام صادق (ع ) : دوستى خداى عزوجل را جستم آن را در دشمنى با گنهكاران يافتم .
ـ هـرگـاه مـؤمـن از دنـيا كنار كشد بلند مرتبه گردد و شيرينى محبت خدا را دريابد و نزد دنيا پرستان چون ديوانه نمايد, در صورتى كه شيرينى محبت خدا با آنها درآميخته است و از اين رو , جز به او, دل مشغول نكرده اند.
كسانى كه خداوند دوستشان دارد
قرآن

((در راه راه خـدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خود به هلاكت ميندازيد و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد)).
((همانا خداوند توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد)).
((آرى , هر كس به عهد خود وفا كند و از خدا بترسد, همانا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد)).
((چه بسا پيامبرانى كه خدا دوستان بسيارى همراه آنان به جنگ رفتند و در راه خدا هر چه به آنها رسيد سستى نكردند و ناتوان نشدند و سر فرودنياوردند و خدا شكيبايان را دوست دارد)).
((به سبب رحمت خداست كه تو با آنها چنين خوشخوى و مهربان هستى .
بـبـخـشـاى و بـرايشان آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كارى كنى بر خداى توكل كن كه خدا توكل كنندگان را دوست دارد)).
((مگر آن گروه از مشركان كه با ايشان پيمان بسته ايد و در پيمان خود كاستى نياورده اند و با هيچ كس بر ضد شما همدست نشده اند.
پيمان خويش تا پايان مدتش وفا كنيد زيرا خدا عدالت پيشگان را دوست دارد)).
((خداوند پرهيزگاران را دوست دارد)).
((هرگز در آن مسجد نماز مگزار.
كه دوست دارند پاكيزه باشند, زيرا خدا پاكيزگان را دوست دارد)).
((خـدا دوسـت دارد كسانى را كه در راه او در صفى , همانند ديوارى كه اجزايش را با سرب به هم پيوند داده باشند, مى جنگند)).
ـ امام باقر (ع ) : خداوند دوست دارد كسى را كه با مردم مزاح و شوخى كند اما سخن زشت به زبان نـياورد و نيز كسى را كه انديشه اى يكتاپرست داشته باشد و كسى را كه آراسته به صبر و شكيبايى باشد و كسى را كه به نماز خواندن افتخار كند.
ـ امام سجاد (ع ) : خداوند هر دل غمناك و هر بنده سپاسگزار را دوست دارد.
ـ امام باقر (ع ) : خداى عزوجل آدم با حياى خويشتندار را دوست دارد.
ـ پيامبر خدا (ص ) : خداوند انسان با حياى بردبار پاكدامن با مناعت را دوست دارد.
ـ خـداى عـزوجـل سـه تن را دوست دارد: كسى كه نيمه شب برخيزد و كتاب خدا را تلاوت كند, كـسـى كـه با دست راست صدقه دهد و دست چپش آگاه نشود و كسى كه با سپاهى رفته باشد و همرزمانش بگريزند و او با دشمن مقابله كند.
كسانى كه خداوند دوستشان ندارد
((در راه خـدا بـا كـسـانـى كه با شما مى جنگند پيكار كنيد و تجاوز نكنيد كه خدا تجاوزگران را دوست ندارد)).
((خـدا ربـا را ناچيز مى گرداند و صدقات را افزونى مى دهد و خدا هيچ كفران كننده گنهكار را دوست ندارد)).
((آنـان كه ايمان آوردند و كارهاى نيك كردند مزدشان را بتمامى مى دهد و خداوند ستمكاران را دوست ندارد)).
((همانا خدا متكبران فخر فروش را دوست ندارد)).
((و به خاطر كسانى كه به خود خيانت مى ورزند مجادله مكن , كه خدا خائنان گناهكار را دوست ندارد)).
((و خداوند تبهكاران را دوست ندارد)).
((او اسراف كنندگان را دوست ندارد)).
((اگـر نگران خيانت گروهى هستى به آنان اعلام كن كه همانند خودشان عمل خواهى كرد زيرا خدا خائنان را دوست ندارد)).
((خداوند از كسانى كه ايمان آورده اند دفاع مى كند.
((بـراستى كه خدا مى داند چه در دل پنهان مى دارند و چه چيز را آشكار مى سازند و او متكبران را دوست ندارد)).
((خداوند سرمستان را دوست ندارد)).
((تا كسانى را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند از فضل خود پاداش دهد.
((خدا بلند كردن صدا به بدگويى را دوست ندارد مگر آن كس كه به او ستمى شده باشد.
محبوبترين مردم نزد خدا
ـ امـام صـادق (ع ) : بـدانـيـد كـه محبوبترين مؤمنان نزد خدا كسى است كه مؤمن تهيدست را از نادارى نجات دهد و در امور مادى و زندگيش به او يارى رساند وكسى كه مؤمنان را كمك كند و سود رساند و ناراحتى آنها را برطرف سازد.
ـ پـيـامـبـر خـدا (ص ) : مـحبوبترين بندگان خدا نزد خداوند كسى است كه به حال بندگانش سودمندتر و در اداى حق خداكوشاتر باشد.
ـ خـداى تبارك و تعالى مى فرمايد: محبوبترين بندگان نزد من آنهايند كه به خاطر من يكديگر را دوسـت دارنـد,دلـبـسـتـه مسجدهايند و سحرگاهان لب به استغفار گشايند, اينانند كه هرگاه بخواهم زمينيان را كيفر دهم به ياد ايشان افتم و ازمجازات آنان صرف نظر كنم .
ـ امام صادق (ع ) : محبوبترين كس نزد خداى عزوجل آن است كه در گفتارش راستگو باشد و در گزاردن نماز وآنچه خدا بر او واجب كرده است مواظبت كند و امانت پرداز باشد.
ـ مـوسى (ع ) در مناجات با خدا عرض كرد: خداى من ! كدام آفريده ات را بيشتر دوست مى دارى ؟
فرمود: آن كس را كه چون محبوبش را از او بگيرم با من آشتى باشد.
ـ پـيـامـبـر خدا (ص ) : همانا محبوبترين شما نزد خداوند, جل ثناه , كسى است كه بيشتر به ياد او باشد.
شما نزد خداى عزوجل پرهيزكارترين شماست .
ـ امـام عـلـى (ع ) : هـمانا يكى از محبوبترين بندگان خدا نزد او بنده اى است كه خداوند او را در پـيـكار با نفسش يارى كرده است , پس , جامه زيرينش اندوه است وجامه رويينش ترس (از خدا) و چراغ هدايت در دلش فروزان است .
ـ پيامبر خدا (ص ) در پاسخ به اين سؤال كه خداوند چه كسى را بيشتر از همه دوست دارد؟
فرمود: آن كه به حال مردم سودمندتر باشد.
ـ مردم نانخورهاى خدايند, پس محبوبترين كس نزد خدا آن است كه به حال آنها سودمندتر باشد و خانواده اى راخوشحال كند.
ـ امـام صـادق (ع ) : خداى عزوجل فرموده است : مردم خانواده منند, پس محبوبترين آنها نزد من كسى است كه باآنان مهربانتر و در راه برآوردن نيازهايشان كوشاتر باشد.
ـ پيامبر خدا (ص ) : محبوبترين بنده نزد خدا كسى است كه در راه طاعت خداخويشتن را به رنج و كوشش افكند, خيرخواه و دلسوز امت پيامبر او باشد, درعيبهاى خود بينديشد, بينش و خرد خود را به كارگيرد و كار كند.
كارهايى كه خدا دوست دارد
ـ پيامبر خدا (ص ) : خداوند سه كار را دوست دارد: كم گويى , كم خوابى و كم خورى .
ـ خـداى سـبحان سه كار را دوست دارد: گزاردن حق او, فروتن بودن با خلقش و نيكى كردن به بندگانش .
محبوبترين كارها نزد خدا
ـ امـام بـاقـر (ع ) : از پيامبر خدا (ص ) پرسيده شد: خداى عزوجل كدام كار را بيشتر دوست دارد؟
فرمود: مسلمانى را پياپى شاد كردن .
مـنـظـور از شادكردن پياپى مسلمان چيست ؟
فرمود: گرسنگيش را برطرف سازى , اندوهش را بزدايى و قرضش را بپردازى .
ـ امـام صـادق (ع ) : يـكى از محبوبترين كارها نزد خداى عزوجل شاد كردن مؤمن است : بر طرف كردن گرسنگى اش , يا زدودن اندوهش , يا پرداختن قرضش .
ـ امام باقر (ع ) : هيچ عبادتى نزد خدا محبوبتر از شاد كردن مؤمن نيست .
ـ پـيامبر خدا (ص ) : خداوند فرموده است : بنده با هيچ وسيله اى محبوبتر از فرايض به من نزديك نشده است .
ـ امام صادق (ع ) : يكى از محبوبترين كارها نزد خداى تعالى زيارت قبر حسين (ع ) است .
ـ امام على (ع ) : محبوبترين كارها نزد خداى عزوجل در زمين , دعاست .
پرستش عاشقان
ـ در صحيفه ادريس آمده است : خوشا آنان كه از روى عشق مرا پرستيدند و مرا معبود و پروردگار خود گرفتند,براى خاطر من شبها نخوابيدند و روزها كوشيدند و اين نه از روى ترسى و نه از بهر امـيـدى , نه از هراس دوزخى و نه به طمع بهشتى بلكه به سبب محبت راستين و اراده بى شائبه و بريدن از همه چيز و دل بستن به من .
ـ پيامبر خدا (ص ) : شعيب (ع ) از عشق خداى عزوجل چندان گريست كه نا بينا شد.
را از دست داد.
بار ديگر خدا بينايش كرد.
اگر از بيم آتش مى گريى تو را امان دادم و اگر به شوق بهشت است آن را ارزانيت داشتم .
و سـرورا! تـو مـى دانـى كه گريه من نه از بيم دوزخ توست و نه به شوق بهشتت , بلكه دلم بسته عشق و محبت تو گشته است , پس , صبورى نتوانم مگر آن كه تو را ببينم .
سبب همسخنم موسى بن عمران را خدمتگزار تو خواهم كرد.
خدا دوست كسى است كه دوستش بدارد
ـ خـداى تـعـالى به داود (ع ) وحى فرمود: اى داود! به بندگان زمينى من بگو: من دوست كسى هستم كه دوستم بدارد و همنشين كسى هستم كه با من همنشينى كند وهمدم كسى هستم كه با يـاد و نـام مـن انـس گـيرد و همراه كسى هستم كه با من همراه شود كسى را بر مى گزينم كه مرابرگزيند و فرمانبردار كسى هستم كه فرمانبردار من باشد.
را به خودم بپذيرم [ و چنان دوستش بدارم ] كه هيچ يك از بندگانم بر او پيشى نگيرد.
و هر كس جز مرا بجويد مرا نيابد.
همنشينى و همدمى با من بشتابيد و به من خو گيريد تا به شما خو گيرم و به دوست داشتن شما بشتابم .
آثار محبت خدا
قرآن

((بـگـو: اگـر خـدا را دوسـت داريـد از مـن پيروى كنيد تاخدايتان دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد كه خداوند بخشنده و مهربان است )).
ـ امام صادق (ع ) : هر كس خوشحال مى شود كه بداند خداوند دوستش دارد بايد به فرمانهاى خدا عمل كند و از ماپيروى نمايد.
ـ هـرگاه خداى تعالى بنده اى را دوست بدارد به او طاعت خود را الهام فرمايد, قناعت را پيشه او كـنـد, در دين فقيه وآگاهش گرداند, جانش را با يقين نيرو بخشد, با همان كفاف زندگيش را بگذراند و جامه عفت بر او بپوشاند.
خـداوند بنده اى را دشمن دارد او را مالدوست گرداند, آرزوهايش را دراز كند, دنيا را به ذهن او افـكـنـد, او را بـه خـواهـشـهاى نفسش واگذارد, پس بر مركب عناد بنشيند و بساط تبهكارى را بگستراند و بر بندگان ستم روا دارد.
ـ پـيـامـبـر خدا (ص ) : خدايا! دوست دارم بدانم كدام بنده ات را دوست دارى تا من نيز دوستش بـدارم ؟
خداوند فرمود:هرگاه ديدى بنده ام بسيار به ياد من است (بدان كه ) من توفيق اين امر را بدو داده ام و دوستش دارم .
بنده ام به ياد من نيست من او را از اين كار محروم كرده ام و دشمنش داشته ام .
ـ امام على (ع ) : هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد عبادت واقعى را به دل او اندازد.
ـ هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد امانتدارى را در نظرش محبوب گرداند.
ـ هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد او را به آرامش و بردبارى آراسته گرداند.
ـ هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد صداقت و راستگويى را به دل او افكند.
ـ هـرگـاه خداوند بنده اى را دوست بدارد مايه كمال او را به خودش الهام فرمايد و به وى توفيق طاعت خويش دهد.
ـ هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد او را با عبرتها اندرز دهد.
ـ هـرگـاه خداوند بنده اى را دوست داشته باشد مال و دارايى را منفور او گرداند و آرزوهايش را كوتاه كند.
ـ هـرگـاه خـداوند بنده اى را دوست داشته باشد قلبى سليم و خويى خوش و معتدل به او روزى فرمايد.
ـ پـيـامـبر خدا (ص ) : هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد مبتلايش مى گرداند وچون بسيار دوستش بدارد او را ازآن خود مى كند.
ـ امام على (ع ) : هرگاه خداوند بنده اى را گرامى بدارد (دل ) او را به محبت خود مشغول كند.
ملاك منزلت داشتن نزد خدا
ـ امـام صـادق (ع ) : هر كس مى خواهد بداندكه چه منزلتى نزد خداوند دارد بنگرد كه منزلت خدا نزد او چگونه است , زيرا بنده به همان اندازه نزد خدا منزلت دارد كه بنده براى خدا نزد خود منزلت قائل است .
ـ ابـن جـهم به حضرت رضا (ع ) عرض كرد: فدايت شوم , مى خواهم بدانم كه من در نظر شما چه جايگاهى دارم ؟
حضرت فرمود: بنگر كه من نزد تو چه جايگاهى دارم !.
ـ امام على (ع ) : هر يك از شما كه مى خواهد بداند چه منزلتى نزد خدا داردبنگرد كه هنگام (رو به رو شـدن بـا) گـنـاهـان چـه ارزشـى بـراى خـدا قائل است , به همان اندازه نزد خداى تبارك و تعالى منزلت دارد.
ـ هـر كـه دوست دارد بداند منزلتش نزد خداوند چگونه است , بنگرد كه منزلت خدا نزد او چگونه باشد.
سـر دو راهـى دنـيا و آخرت قرار گيرد و كار آخرت را بر دنيا برگزيند چنين شخصى خداوند را دوست دارد اما كسى كه دنيا را برگزيند براى خدا منزلتى قائل نيست .
نشانه خدا دوستى انسان
قرآن

((بـگـو: اگـر خـدا را دوسـت داريد از من پيروى كنيد تاخداوند دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده و مهربان است )).
ـ امـام صادق (ع ) : خداوند به موسى (ع ) وحى فرمود: دروغ مى گويد آن كس كه گمان برد مرا دوست دارد اما چون شب فرا رسد چشم از عبادت من فرو بندد.
هـان ! اى پـسر عمران , چون شب شود من متوجه دوستداران خود شوم و ديده دلشان را بگشايم و كيفرم را در برابرچشمانشان مجسم كنم و با من گفتگو كنند چنان كه گويى مرا مى بينند و در حضور خودم با من سخن مى گويند.
ـ مصباح الشريعه : امام صادق (ع ) فرمود : نور محبت خدا هرگاه بر درون بنده اى بتابد او را از هر مشغله ديگرى تهى گرداند.
وفادارترين آنها به عهد و پيمان .
ـ مـصـباح الشريعه : امير مؤمنان (ع ) فرمود : عشق خدا آتشى است كه در هر چه بيفتد بسوزاند و نور خدا به هر چه نزديك شود فروزانش كند.
ـ خداى تعالى به داود (ع ) وحى فرمود: اى داود! هر كس محبوبى را دوست بدارد سخنش را باور كـنـد و هر كه از محبوبى خوشش آيد كرده هاى او نيز درنظرش پسنديده آيد و هر كه به محبوبى اعتماد داشته باشد به او تكيه كند و هر كه شيفته محبوبى باشد براى ديدن اوبكوشد.
ـ پـيـامـبـر خـدا (ص ) : نـشانه دوست داشتن خداى تعالى دوست داشتن ياد و نام اوست و نشانه ناخوش داشتن خداى تعالى ناخوش داشتن ياد و نام خداى عزوجل است .
ـ امام على (ع ) : دل خدا دوست رنج و سختى در راه خدا را بسيار دوست مى دارد و دل بى خبر از خدا راحت طلب است .
است .
درجات خدا دوستان
ـ امـام عـلـى (ع ) ـ در پـاسـخ به پرسش عربى باديه نشين از درجات خدا دوستان , فرمودـ : دون پايه ترين خدا دوست كسى است كه طاعت خود را خرد شمارد و گناهش را بزرگ و پندارد كه در دو سراى كسى جز او مورد مؤاخذه قرارنگيرد.
بالاتر از آن هفتاد مرتبت است .
بزرگترين منزلت
ـ امـام صادق (ع ) : خردمندان كسانى هستند كه انديشه را به كار گيرند تا بر اثر آن محبت خدا را بـه دسـت آورنـد ـ تـا آن جـا كـه فـرمود ـ : چون به اين منزلت برسد خواهش و محبت خود را از آن آفريدگارش قرار دهد و هر گاه چنين كند به بزرگترين منزلت دست يابد و پروردگارش را در دل خـويـش بـبـيند وحكمت را بيابد نه از طريقى كه حكما يافتند و دانش را نه از طريقى كه دانشمندان وصدق را نه از راهى كه صديقان .
فراچنگ آورده اند و دانشمندان دانش را با جستن و صديقان با خشوع و عبادت دراز مدت .
ـ خـداى تـعـالـى بـه يـكـى از صديقان وحى فرمود كه مرا بندگانى است كه دوستم دارند ومن دوستشان دارم , مشتاق منند و من مشتاق آنانم , به ياد منند و من به ياد آنانم .. .
كمترين چيزى كه بـه ايشان مى دهم سه چيز است : اول : پرتوى از نور خود را در دلهايشان مى افكنم كه بدان سبب از مـن خـبـردار مـى شـونـد چنان كه من ازآنان خبر دارم دوم : اگر آسمانها و زمينها و هر آنچه در آسمانها و زمينهاست در ترازوهاى آنها باشد در برابر ارزش آنها كم مى بينم .
مى خواهم به او بدهم ؟!.
ـ پـيـامبر خدا (ص ) : خداوند فرمود: بنده ام با هيچ وسيله اى دوست داشتنى تر از فرايض محبوب من نمى شود.
مستحبات وسيله جلب محبت مرا فراهم مى آورد چندان كه محبوب من مى شود و چون دوستش بدارم گوش شنواى او مى شوم و چشم بيناى او و زبان گوياى او و دست نيرومند او و پاى رهپوى او.
هرگاه از من چيزى بخواهد عطايش كنم .
خدا دوستى و دنيا دوستى با هم جمع نمى شوند
ـ پيامبر خدا (ص ) : دوستى دنيا و دوستى خدا هرگز در يك دل گرد نمى آيند.
ـ امام على (ع ) : كسى كه محبت دنيا در دلش خانه كرده است چگونه مدعى محبت خداست ؟!.
ـ همچنان كه روز و شب با هم جمع نمى شوند خدا دوستى و دنيا دوستى نيز با هم گرد نمى آيند.
ـ امـام صـادق (ع ) : به خدا سوگند كسى كه دنيا را دوست بدارد و محبت غير ما را به دل گيرد خداوند را دوست ندارد.
ـ امام على (ع ) : هر كه دوستدار ديدار خداى سبحان باشد از دنيا دست شويد.
ـ اگر خدا را دوست داريد پس محبت دنيا را از دلهايتان بيرون كنيد.
تشويق به ايجاد محبت خدا در دلهاى مردم
ـ امام باقر (ع ) : خداى تعالى به موسى (ع )وحى فرمود: مرا دوست بدار و محبوب بندگانم گردان .
از تـو دوست نمى دارم , اما پروردگارا! بادلهاى بندگان چه كنم ؟
خداى تعالى به او وحى فرمود: نعمتها و نيكيهايم را به آنان يادآور شو, زيرا كه آنان جز خوبى از من نديده و به ياد ندارند.
ـ پـيـامـبـرخـدا(ص ): خـداى عـزوجل به داود(ع ) فرمود: مرا دوست بدار و نزد خلقم نيز محبوب گردان .
پروردگارا! من كه دوستت دارم اما چگونه تو را نزد بندگانت محبوب گردانم ؟
فرمود: نعمتهايى را كـه بـه آنـان داده ام گـوشزدشان كن كه اگر خوبيهايم را يادآورشان شوى مرا دوست خواهند داشت .
خدا دوستى (متفرقه )
ـ در دعاى ماه رمضان كه از امام كاظم (ع )روايت شده آمده است : چهره مرا با نور خود روشن فرما و با محبت خود دوستم بدار.
ـ امام سجاد (ع ) در دعا عرض مى كند: مولاى من ! معرفت من مرا به تو رهنمون شد و محبت من به تو شفيع من نزدتوست .
ـ نيز در دعا عرض مى كند: اى يگانه من ! هم و اراده من معطوف به توست و ميل و رغبتم همه به آنچه نزد توست ,اميد و هراسم پاك به تو و از توست و محبتم به تو خو گرفته است .
ـ امـام حسين (ع ) در دعا عرض مى كند: كور است چشمى كه تو را بر خود ناظر و نگهبان نبيند و زيانبار است تجارت بنده اى كه از محبت تو سهمى نداشته باشد.
ـ امام هادى (ع ) ـ در زيارت جامعه ـ : درود بر دعوتگران به سوى خدا .. .
وسرشاران از محبت خدا.
ـ امـام سـجـاد (ع ) ـ در زيـارت امـيـن اللّه ـ : خدايا! دلهاى فروتنان در برابرت سرگشته است و راههاى روى آورندگان به تو آشكار است .
ـ امام صادق (ع ) : قلم (تقدير) محبت خدا را رقم زده است , پس هر كه را خداوند برايش خشنودى (از خـويـش ) رابر گزيند گراميش داشته است و هر كه را به ناخشنودى (از خود) گرفتار سازد خوارش كرده است .
ناخشنودى دو آفريده خداوندند و خدا آن چه بخواهد بر آفريده خود مى افزايد.


نوشته شده در   جمعه 23 تير 1391    
PDF چاپ چاپ