يکشنبه 29 دي 1398 | Sunday, 19 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 17 تير 1391     |     کد : 16804

پاسخ دادن

پاسخ دادن

پاسخ دادن
پاسخ دادن- پاسخ
ـ امام على (ع ) : هرگاه پاسخها درهم و انبوه شود پاسخ درست پوشيده ماند.
ـ امام صادق (ع ) : هر كس به هر سؤالى كه از او مى شود پاسخ دهد ديوانه است .
ـ امام على (ع ) : گاه باشد كه زبان آور (نيز) در پاسخ فروماند.
ـ هر كس در جواب دادن شتاب كند پاسخ درست را نيابد.
ـ از نشانه هاى فضل و دانش پاسخ درست است .
ـ تندى را كنار بگذار و در دليل بينديش و از ياوه گويى خويشتن نگه دار تا از لغزش در امان مانى .
ـ هرگاه در برابر نادان بردبارى نشان دهى بيگمان بهترين جواب را به او داده باشى .
ـ بسا سخنى كه پاسخش سكوت است .
ـ بسا سكوتى كه گوياتر و رساتر از سخن است .
ـ هرگاه در سخن گفتن مغلوب شدى مبادا در سكوت مغلوب شوى .


نوشته شده در   شنبه 17 تير 1391    
PDF چاپ چاپ