پنجشنبه 3 بهمن 1398 | Thursday, 23 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 7 تير 1391     |     کد : 16801

جهاد 3 ((سختكوشى در راه طاعت خدا))

جهاد 3 ((سختكوشى در راه طاعت خدا))

جهاد 3 ((سختكوشى در راه طاعت خدا))سختكوشى در فرمانبرى از خدا
ـ امـام صـادق (ع ) : در طاعت خدا از جان خود مايه بگذاريد, زيرا هيچ يك از خوبيها و ثوابهايى كه نزد اوست به دست نمى آيد مگر با فرمانبرى از او وپرهيز از حرامهايش .
ـ بـدانيد كه ميان خدا و بندگانش نه فرشته مقربى واسطه شود نه پيامبر مرسلى و نيز هيچ كس ديگر مگر طاعتشان از خداوند, پس در طاعت خدا بكوشيد.
ـ در پاسخ به اين پرسش كه : كار خود را بر چه پايه اى استوار كرده اى ؟
فرمود: بر چهار چيز: دانستم كه كار مرا كسى جز خود من انجام نمى دهد, از اين رو كوشيدم .
ـ پـيـامـبـر خدا (ص ) : در كار (طاعت خدا) سخت بكوشيد و اگر ناتوانى شما را از عمل سست و درمانده كرد از گناهان خوددارى كنيد.
ـ امام على (ع ) : بر شما باد به تلاش و سختكوشى و مهيا شدن و آماده گشتن و توشه برداشتن از سراى توشه (دنيا).
مبادا زندگى دنيا شما را بفريبد چنان كه ملتهاى گذشته و اقوام پيشين را فريفت .
ـ به طاعت خداى سبحان دست نيابد مگر آن كه تلاش ورزد و نهايت كوشش خود را به كار گيرد.
ـ در انـجـام طـاعات خود را به شكيبايى واداريد و نفسهايتان را از پليدى گناهان به دور داريد تا حلاوت ايمان رابچشيد.
ـ پـيامبر خدا (ص ) : اى گروه مسلمانان ! آستين بالا زنيد كه موضوع جدى است و آماده شويد كه رفـتـن نـزديك است و توشه برداريد كه سفر طولانى است بارهايتان را سبك كنيد كه گردنه اى دشوار فرا روى داريد و جز سبكباران آن را نپيمايند.
در راه خدا چنان كه بايد جهاد كنيد
قرآن

((در راه خدا, چنان كه بايد, جهاد كنيد)).
ـ امـام عـلـى (ع ) : در راه خـدا, چـنـان كه شايسته است , جهاد كن و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگرى مهراس .
ـ در حديث معراج پيرامون ويژگى اهل آخرت آمده است : نفسهاى خويش را به رنج در مى افكنند و طعم آسودگى به آنها نمى چشانند.
ـ امـام على (ع ) در وصف پيامبر خدا (ص ) مى فرمايد: هيچ گاه با دو كار رو به رو نمى شد مگر آن كه سخت ترين را برمى گزيد.
سختكوش ترين مردم
ـ پيامبر خدا (ص ) : سختكوشترين مردم كسى است كه گناهان را فرو گذارد.
ـ امام باقر (ع ) در پاسخ به كسى كه عرض كرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه كم به جا مى آورم اما سعى مى كنم جز حلال نخورم و جز با حلال نزديكى نكنم فرمود: فرمود: چه جهادى برتر از پاك نگهداشتن شكم و شرمگاه ؟!.
ـ پـيـامـبـر خـدا (ص ) : برترين جهاد جهاد كسى است كه صبح خود را با اين نيت آغاز كند كه به احدى ستم روا ندارد.
ـ امام صادق (ع ) : كوششى كه با ورع و پاكدامنى همراه نباشد بى فايده است .
مجاهدت كليد رسيدن است
قرآن

((ما راههاى خود را به كسانى كه در راه ما جهاد كنند,نشان مى دهيم .
ـ پيامبر خدا (ص ) : هر كه پيوسته درى را بكوبد سرانجام وارد شود.
ـ امام على (ع ) : هر كه پيوسته درى را بكوبد و اصرار ورزد وارد شود.
ـ هر كس تمام توان خود را به كار گيرد به تمام خواسته خود برسد.
ـ هر كه جوينده چيزى باشد به آن يا بخشى از آن برسد.
توفيق همراه كوشش
ـ امـام رضا (ع ) : هفت چيز است كه بدون هفت چيز ديگر مسخره آميز است : كسى كه به زبان خود اسـتغفار كند اما در دلش (از گناه ) پشيمان نباشد خودش رامسخره كرده است , كسى كه از خدا بـهـشـت بـخـواهـد اما در برابر سختيها شكيبا نباشد خود را مسخره كرده است , كسى كه توفيق بـخـواهـد امـا نكوشد خودش را به باد تمسخر گرفته است , كسى كه جوياى دورانديشى باشد اما احـتـياط نورزدخود را ريشخند كرده است , كسى كه از آتش دوزخ به خدا پناه برد اما خواهشهاى دنيايى را رها نكند خود را به بادتمسخر گرفته است و كسى كه خدا را ياد كند ليك براى ديدار او نشتابد خود را ريشخند كرده است .
مجاهد درحقيقت براى خودش جهاد مى كند
قرآن

((كسى كه جهاد كند جز اين نيست كه به سود خويش جهاد كرده است .
((و هر كه پاك شود براى خود پاك شده است )).
((هر كس كارى شايسته كند به سود خود كرده و هر كس كردار ناشايست كند به زيان خود كرده است )).
كوتاهى كردن در عمل
ـ امام على (ع ) : زبان تقصير كار, كوتاه است .
ـ كوتاهى در عمل , براى كسى كه به پاداش دادن بر آن اطمينان دارد, زيان است .
ـ كوتاهى , آفت تواناست .
ـ كسى كه در عمل كردن كوتاهى كند خداى سبحان او را به اندوه گرفتار سازد.
ـ هـر كـه در روزگار اميدش (به كار و عمل ) و پيش از فرا رسيدن اجلش كوتاهى كند عمرش را باخته و مرگش مايه زيان اوست .


نوشته شده در   چهارشنبه 7 تير 1391    
PDF چاپ چاپ