پنجشنبه 3 بهمن 1398 | Thursday, 23 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391     |     کد : 16538

الامان : زنهار دادن

الامان : زنهار دادن

الامان : زنهار دادن- زنهار دادن
- قرآن

- «مگر كسانى كه به قومى كه میان شما و ایشان پیمانى است مى پیوندند یا خود نزد شما مى آیند در حـالـى كـه از ایـنـكه یا با شما باید بجنگند, یا با قوم خود, خسته و دلتنگ شده باشند, و اگر خدا مـى خـواسـت آنان را بر شما چیره مى كرد و با شما به كارزار برمى خاستند, ولى اگر از شما كناره گرفتند و با شما نجنگیدند و از در تسلیم وارد شدند خداوند اجازه جنگ با آنان را نمى دهد».
ـ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله اگر كسى بر جان خود از تو امان خواست او را نكش.
ـ هر كه پیمان بسته اى را بكشد, بوى بهشت را كه از فاصله چهل سال به مشام مى رسد, استشمام نخواهد كرد.
ـ هر كه كسى را بر جانش امان دهد و سپس او را بكشد, من از آن قاتل بیزارم اگر چه مقتول كافر باشد.
ـ هـر كـس مـردى را بـر جـانش امان دهد و سپس او را بكشد در روز رستاخیز پرچمدار خیانت و پیمانشكنى است.
پیماندارى
ـ امام على علیه السلام میخهاى عهد و پیمانها را محكم كنید.
ـ در عـهد نامه اش به اشتر ـ: اگر با دشمن خود پیمانى بستى یا به او جامه زنهار و امان پوشاندى به پیمان خویش وفا كن و با امانت پیمانت را رعایت نما و خود را سپر زنهارى كه داده اى گردان , زیـرا مـردم , با همه خواستهاى گوناگون و آراى پراكنده اى كه دارند,نسبت به هیچ فریضه اى از فرایض الهى همچون بزرگ شمردن وفاى به پیمانها چنان سخت همداستان نیستند.
احترام گذاشتن به پیمانها و زنهارها
ـ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله كمترین فرد امت من ازطرف آنها مى تواند زنهار دهد.
ـ مـسـلـمـانـان برادرند, خونهایشان یكسان است , كمترین آنها زنهار مى دهد و در برابر بیگانگان یكدست و متحدند.
ـ امـام صـادق عـلـیه السلام ـ در پاسخ به پرسش از معناى این جمله پیامبر كه كمترین آنهازنهار مى دهد ـ: اگر سپاهى از مسلمانان گروهى از مشركان را محاصره كنند و در همین وضع مردى از مـحـاصـره شـدگـان بـیـاید وبگوید: به من امان دهید تا بیایم و با فرمانده شما گفتگو كنم و پایین ترین فرد سپاه مسلمانان به آنان زنهار دهد بالاترین فرد آنان باید به این زنهار پایبند باشد.


نوشته شده در   پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391    
PDF چاپ چاپ