چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 28 دي 1392     |     کد : 15702

خواهرم ! کاری خدایی می کنی - با «حجاب» ات پارسایی می کنی

برشی از یک مثنوی بلند در تکریم حجاب و عفاف از شجاع الدین ابراهیمی : خواهرم ! کاری خدایی می کنی - با «حجاب» ات پارسایی می کنی ؛ کوچه ها از چشم «نامحرم» پر است - حافظ گل در خیابان «چادر» است ؛ خواهرم ! از دین «وقار» آموختی - با «حجاب» خود «ثواب» اندوختی . «فاطمه» با دست خود بر گل نوشت ... «مقنعه» دارند گلهای بهشت / چهره گل از نظر پوشیده است ... «چادر» عصمت به خود پیچیده است / زن کرامت می کند احساس یاس ... عشق زیبا می شود در این لباس /

خواهرم ! کاری خدایی می کنی - با «حجاب» ات پارسایی می کنی
خواهرم ! کاری خدایی می کنی- برشی از یک مثنوی بلند در تکریم حجاب و عفاف از شجاع الدین ابراهیمی : خواهرم ! کاری خدایی می کنی - با «حجاب» ات پارسایی می کنی ؛ کوچه ها از چشم «نامحرم» پر است - حافظ گل در خیابان «چادر» است ؛ خواهرم ! از دین «وقار» آموختی - با «حجاب» خود «ثواب» اندوختی .

«فاطمه» با دست خود بر گل نوشت
«مقنعه» دارند گلهای بهشت

چهره گل از نظر پوشیده است
«چادر» عصمت به خود پیچیده است

زن کرامت می کند احساس یاس
عشق زیبا می شود در این لباس

گرچه سهل و ساده باشد مثل آب
درک باید کرد معنای «حجاب»

بهره ای از باغ بینایی ندید
هر که زن را دید و زیبایی ندید

حسن زن روشن چو گل در گلشن است
حسن کلی «هو»ست جزءاش در «زن» است

بر «حجاب» خویشتن دل باخته است
عشق هم «چادر» به سر انداخته است

هر زمانی وقت «عصمت» کوشی است
فرصت زیبای «چادر» پوشی است

چیست گل: زن- عطر ریزد «عفت»اش
نیست زیبای زن جز «عصمت»اش

بر نگاهم داغ بینایی نگر
گلشن عشق است زیبایی نگر

گل: زن است و زن:گل و گل طاهر است
«عصمت» زن در «حجاب»اش ظاهر است

خواهرم! در «عصمت» و «عفت» بکوش
بهترین گل می شوی «چادر» بپوش

«مقنعه» زیبنده بر روی همه ست
«مقنعه»، «چادر» حجاب «فاطمه» ست

«چادر» تو چون لباس شبنم است
یادگار حضرت گل، «مریم» است

غنچه را از حسن خود جوشانده ای
برگ گل بر جسم خود پوشانده ای

چادرت تن دور از آتش کرده است
«حضرت زهرا» سفارش کرده است

نیست بهر عصمت «چادر» کفاف
با نگاهت حفظ کن درس «عفاف»

خواهرم! کاری خدایی می کنی
با «حجاب»ات پارسایی می کنی

کوچه ها از چشم «نامحرم» پر است
حافظ گل در خیابان «چادر» است

خواهرم! از دین «وقار» آموختی
با «حجاب» خود «ثواب» اندوختی

در ثواب «چادر» تو صد صواب
اسلحه بر قامتت باشد «حجاب»

چشم «نامحرم» ترا هرگز ندید
«چادر» تو حافظ خون «شهید»

دیده ام در متن شب رنگین کمان
ماه را «چادر» به سر در آسمان

غرق عصمت- غرق زهد و عفت اند
«بانوان شیعه» شعر خلقت اند

خواهرم! احساس را چون یاس کن
یاس را شرمنده از احساس کن

فاش- زیبایی مکن بهر همه
ای گل سرخ بهشت «فاطمه»

کشف زیبایی ست کاری اعظم است
این هنر مخصوص چشم «محرم» است

ای برای «حضرت زهرا» کنیز
مادر من - خواهر من - ای عزیز
شعر «عصمت» را سرودی بیت - بیت


نوشته شده در   شنبه 28 دي 1392    
PDF چاپ چاپ