جمعه 1 آذر 1398 | Friday, 22 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390     |     کد : 14381

امام خمینی و انقلاب اسلامی در بیان جهان معاصر 6

امام خمینی و انقلاب اسلامی در بیان جهان معاصر 6

انقلاب اسلامي از نگاه انديشمندان
انقلاب اسلامي از نگاه انديشمندان- امام خمینی و انقلاب اسلامی در بیان جهان معاصر 6
- راستی اگر امام خمینی قرار بود همیشه از موضع فقیهی كه از جایگاه بالای فقه سخن گوید و یا از موضع عارفی كه هفت شهر عشق را طی كرده و در اوج قله معرفت، همنشین عنقای مقرب شده است، حرف می زد یا از جایگاه فیلسوفی سخن می راند كه بالای منبر استدلال و براهین و قضایای فلسفی نشسته باشد، می توانست در بسیج توده های میلیونی و جهان اسلام تا آن حد موفق باشد؟ بی تردید خیر.
آقای الغنوشی از متفكران و اندیشمندانی است كه واقعا عمیقانه، محورها، اركان، فلسفه، اهداف و علل انقلاب و پیروزی و نقاط قوت، رموز سربلندی، جایگاه روحانیت و در راس همه محورها موضع و نقش بی نظیر امام را در انقلاب اسلامی درك كرده است. از جمله موضوعات مهمی كه در تحلیل و معرفی شخصیت حضرت امام بیان داشته است اینكه: امام خمینی در پناه خشكاندن فرقه گرایی در جهان اسلام بود كه توانست سایر منابع غیر شیعه را نیز در كنار خود داشته باشد. [1] امام خمینی بیش از هر فرد دیگر به امت واحده اسلامی می اندیشید.
پایان سخن و مقاله را نقل قسمت پایانی سخنان آقای الغنوشی قرار می دهیم كه برای سایر كشورها و حركتها و جنبشهای اسلامی درسهای روشن و اصول بسیار هدایتگر و عبرت آموزی را به همراه دارد.
این انقلاب برای نخستین بار در تاریخ، عظیم ترین بخشهای توده ها و مظلومترین آنان در تمامی طبقات و سرانجام تحصیل كرده ها را به سوی خود جلب كرد. در اینجا یادآوری نقش بسیار ارزنده زنان ایرانی در انقلاب قابل ذكر است. انقلاب ایران، اعتبار و آبروی خود و ایدئولوژی و نفوذ آن در عواطف، تمایلات و سنتهای ارزشمند توده ها را بدان پایه كه پیش آمد، تا حد زیادی به جانبازی و قیام زنان در این انقلاب مدیون است، هیچكس به اندازه زنان توان و قدرت برای برانگیختن انقلاب با ابراز ویژه ایشان، یعنی احساس و نفوذ در روح را ندارد.
منوچهر اكبری - با تلخیص از مجله حضور، ش 27
[1] . همان منبع.
منوچهر اكبري - مجله حضور، ش 27(با تلخيص)


نوشته شده در   سه شنبه 4 بهمن 1390    
PDF چاپ چاپ