جمعه 1 آذر 1398 | Friday, 22 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 29 دي 1390     |     کد : 14375

دین و انقلاب اسلامی از نگاه اندیشمندان غربی 2

دین و انقلاب اسلامی از نگاه اندیشمندان غربی 2

انقلاب اسلامي از نگاه انديشمندان
انقلاب اسلامي از نگاه انديشمندان- دین و انقلاب اسلامی از نگاه اندیشمندان غربی 2
- یعنی «مردم ایران به یك حكومت مذهبی احساس نیاز می‌كردند» [1] یا به قول تدا اسكاچپول : «انقلاب ایران آشكارا آن‌قدر مردمی بود و آن‌قدر روابط سیاسی و بنیاد‌های فرهنگی ‌ـ‌ اجتماعی و اقتصادی ـ اجتماعی را در ایران تغییر داد كه حقیقتاً نمونه‌ای از انقلاب‌های اجتماعی ‌ـ ‌تاریخی بزرگ ‌می‌باشد»[2] بنابراین این واقعیت غیر قابل انكار می‌باشد كه نفوذ و حكومت شیعه بر قلب‌های مردم بود كه این تحول و آرزو‌های دیرینه‌ای چون استقلال و آزادی را به ارمغان ‌آورده و انقلاب اسلامی را به عنوان نمونه‌ای از انقلاب‌های اجتماعی ‌ـ ‌تاریخی بزرگ به شمار آورد و این تحول بزرگ یعنی انقلاب اسلامی این اندیشه را كه معتقد بود دنیاگرایی در حال به تحلیل بردن مذهب است و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آن شودرا باطل كرده و دیدگاه برخی چون فرانتس فانون كه درباره تأثیر مثبت مذهب در جنبش‌های اجتماعی بدبینانه نگاه می‌كردند، را باطل كرده [3] را بطور عینی اشتباه و نادرستی آن را آشكارا ظاهر نمود پس به‌طور مسلم می‌توان اظهار داشت: «شكل انقلاب و سرعت اجرای آن مدیون سنت اعتراضی مذهبی مردم بود.» [4]
و افزون برآن همانطور كه میشل جانسون درباره انقلاب ایران اظهار داشت كه: «می‌توان به طور حتم گفت كه انقلاب ایران نخستین پیروزی مسلمین بر غرب، از قرن 16 به این طرف محسوب می‌شود و نكته این جاست كه اسلام عامل هدایت كننده این انقلاب بوده و هیچ یك از اسم‌های غربی در آن نقشی نداشتند.»[5] در واقع همانطور كه اشاره كردیم این انقلاب این عظمت را از اسلام و مكتب تشیع دارد و این همان امری است كه حتی ناظران غربی هم نمی‌توانند آن را پوشیده بدارند از جمله پروفسور ویلیام بیمان معترف است كه امام ـ رحمت الله علیه ـ «با عقاید مذهبی كه غرب آن‌ها را كهنه و قرون وسطایی می‌دانست جهان را تكان داد.»[6]
بنابر این در این جا می توان گفت: چه نویسندگان داخلی و چه خارجی كه مطالعه بی‌طرفانه‌ای در مورد انقلاب ایران انجام داده‌اند به این امر اعتراف دارندكه عنصر مذهبی شیعی در جای جای انقلاب حضور و ظهور داشته و دارد. و در مجموع با همه دیدگاه‌ها و نظرات مثبت و یا منفی كه از ناحیه غرب مطرح گردیده است، نقش اساسی و كلیدی معنویت و تشیع را كه باعث حدوث و بقاء و ماندگاری انقلاب و بازتاب جهانی شده است را می‌توان گوشزد نموده و برآن تأكید فراوان داشت و دیگر اظهاراتی را كه از جنبه‌های دیگری به انقلاب نگاه كرده‌اند را به گفتارها و نوشتارهای موجود احاله می‌دهیم، چرا كه در این مختصر مجالی برای طرح همه آن‌ها نیست.
[1] . همان
[2] . تدا اسكاچبول، پیشین
[3] . منصور معدل، طبقه و سیاست و ایدئولوژی در انقلاب، مركز بازشناسی اسلام و ایران ص 173.
[4] . مایكل فیشر، ‌پیشین، ص 190
[5] . ر.ك به عصر امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، همان، ص 32
[6] . ر.ك به عصر امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، همان، ص 28
ابوالحسن بکتاش - مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه


نوشته شده در   پنجشنبه 29 دي 1390    
PDF چاپ چاپ