پنجشنبه 23 آبان 1398 | Thursday, 14 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 1 بهمن 1390     |     کد : 14363

انقلاب و اندیشه‎های اصلاحی امام خمینی(ره)

انقلاب و اندیشه‎های اصلاحی امام خمینی(ره)

رهبري انقلاب اسلامي
رهبري انقلاب اسلامي- انقلاب و اندیشه‎های اصلاحی امام خمینی(ره) 1
- قرن حاضر، قرن ظهور مصلحین بزرگ است. از نیمه‎های قرن گذشته تا حال چقدر مصلحین بزرگ، انقلابیون، سیاستمداران پیدا شدند و چه حركات عظیمی در دنیا یا در بخشی از دنیا به راه انداختند. این حركات را می‎شناسیم. هیچ كدام از اینها قابل مقایسه با این تحرّك عظیم و این رنسانس معنوی جهانی كه بوجود آمد نیست»[1]
انقلاب و رهبری
یكی از عوامل و مواردی كه در بررسی انقلابها مورد توجه واقع می‎شود، نقش و جایگاه رهبری در انقلاب است. نقش یك رهبر در هر انقلابی از دو سو ممكن است مطمح نظر قرار گیرد. «صورت اوّل» بررسی ویژگیهای خاص رهبر است كه در آن به خصوصیات فردی مانند قدرت رهبری و بسیج نیروها، توان سازماندهی و مدیریت و حتی خصوصیات كاریزماتیك یك رهبر پرداخته می‎شود. در واقع در این صورت تمام ویژگیهای شخصی یك رهبر سیاسی كه در هدایت انقلاب، آنها را از خود بروز داده است مورد بررسی و تحلیل واقع می‎شود. اما در «صورت دوم» به تأثیر اندیشه‎ها و تراوشهای فكری و ایدوئولوژیك یك رهبر در یك حركت انقلابی پرداخته می‎شود. بلافاصله باید اضافه كرد كه لزوماً این نوع رهبری كه همان رهبری ایدئولوژیك است لزوماً و همیشه باید رهبری سیاسی پیوند ندارد و چه بسیار بوده‎اند رهبران انقلابی كه در اوج قدرت سیاسی خود یك رهبر ایدوئولوژیك نبودند. جمع بین رهبری سیاسی و رهبری ایدئولوژیك خاص رهبران استثنائی است كه علاوه بر توانهای شخصی و شخصیتی از قوت و قدرت تفكر و اندیشه‎های سترگ برخوردار باشند. به گمان نگارنده رهبری انقلاب اسلامی ایران چنین بوده است و بحث از اندیشه اصلاحی امام خمینی- رحمه الله علیه - در چهارچوب همین «صورت دوم» مطرح می گردد. یعنی بررسی گوشه‎ای از تفكّر این رهبر استثنائی معاصر كه در واقع نوع حكومتی كه پس از انقلاب به عینیت رسید، تراوشی از اندیشه و تفكر او بود.
اصلاح پژوهی
شاید حدود چند دهه بیشتر نیست كه تحقیقات و بررسیهای جداگانه و مجزّائی بر روی نهضتها، جنبشها و اندیشه‎های اصلاحی اسلامی در یك قرن اخیر صورت می‎گیرد. با نگاهی از روی تأمل به این تحقیقات و پژوهشها در می‎یابیم كه تحقیقات و بررسیهای انگشت شماری هستند كه با شیوه‎ای بدیع به این موضوع پرداخته و در حقیقت اثر جاودانه برای معاصرین و آیندگان بعد از خود گذاشته اند. در این میان غالب تحقیقات و پژوهشهائی كه در خصوص بررسی اندیشه‎های اصلاحی و تحلیل شخصیت و افكار مصلحین بوده است بال و پردادنی به همان آثار انگشت شمار ارزشمند بوده و متأسفانه كار عمیق و بدیع دیگری در این تحقیقات دیده نمی‎شود. همینجا لازم است یاد كردی از دو تحقیق و بررسی گرانمایه، در این موضوع كه تراوش ذهن نویسندگان بزرگ آنهاست داشته باشیم.
نخست اثر ارزشمند «سیری در اندیشه سیاسی غرب» به خامه مرحوم حمید عنایت كه به حق یكی از حسنات به جای ماندنی از آن مرحوم فرزانه می باشد. ماندگار بودن این اثر بیشتر از حیث ارائه روش بحثی جذاب و شیوا در عین حال عمیق در مورد اندیشه‎های سیاسی و اندیشمندان سیاستمدار جهان اسلام می‎باشد[2] اثر گرانمایه دیگر كتاب ارزشمند «بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر» است كه به قلم متفكر شهید استاد مطهری تحریر شده است. شیوه بحث و تحلیل استاد در این كتاب همچون كتابها و مباحث دیگرش بقدری زیباست كه علیرغم اختصار و عدم تفصیل، بی اختیار خواننده را به تحسین وا می دارد. شایان ذكر است كه همین بحث موجز و مختصر استاد، شاكله و ساختمان اصلی تمام تحقیقات بعدی را كه پس از او به رشته تحریر در آمده است، تشكیل می‎دهد و چه بسا برخی از اصطلاحات و تعبیرات استاد منحصر به فرد بوده و در این زمینه به جای ماندنی شده اند.[3]
امام و اصلاح
اگرچه تا كنون درباره معمار بزرگ انقلاب اسلامی سخن بسیار گفته شده و برخی از زوایای مختلف شخصیت این بزرگ از سوی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است، لیك باید اذعان كرد كه حقیقتاً هنوز هم خمینی، بزرگ ناشناخته این روزگار است. یكی از ابعاد ناشناخته و زوایای نكاویده امام همین شأن اصلاحگری و مصلح بودن اوست. البته در مورد اصلاحگری امام باید به این توضیح و تأكید متعرض شد كه اگر امثال سید جمال و كواكبی و عبده و اقبال مسلمانانی مصلح بودند، خمینی عارف، فیلسوف، فقیه، سیاستمدار شجاع و مسلمان مصلحی بود كه گوئی بدون این تفصیل بدور از انصاف است كه اصلاح و اصلاحگری خمینی را در كنار اصلاح اشخاص دیگر تاریخ كه به مصلح بودن اشتهار دارند قرار دهیم و گوئی لفظ «اصلاح» در مورد خمینی جان می‎گیرد، پوسته خود را می‎شكافد و بال و پر زنان بالا رفته و خود می‎نمایاند. چرا كه چنان كه خوهیم گفت نوع اصلاح به تفكر مصلح بازگشت می‎كند و بنابراین در یك مقایسه می‎بینیم كه اوج قله تفكر امام و عمق اندیشه دینی او كجا و اندیشه دیگر مصلحین كجا؟ و البته همینجاست كه بدون هیچگونه تردیدی باید بگوئیم شخصیت برجسته امام چیزی فراتر از یك مصلح صرف است چرا كه تنها یكی از حیثیات و شؤون او شأن اصلاحگری اوست.
نكته دیگری كه توضیح آن لازم می‎نماید این است كه مقصود ما از اصلاح در این بحث اصلاح دینی است و اصلاح دینی را هم «شفاف كردن و پالایش و پیرایش دین به منظور دستیابی به حقیقت و جوهره دین» می‎دانیم. ناگفته است كه در تعریفی كه از اصلاح دینی ارائه شد یك مفروض مهم نهفته است و آن این است كه ما یك حقیقت و بایستی را برای دین قائلیم و در غیر این صورت، مسأله صورت دیگری یافته و شاید از اصل حركت‎های بنیادین دینی امام خمینی را اصلاح ندانسته و چه بسا اصلاح و مصلح دینی معنی نداشته باشد!! چنانكه در ادامه این سطور می‎بینید مقایسه حركت اصلاحی امام با دیگر حركتهای اصلاحی از نگاه كلی و در حوزه كلان است و به همین خاطر قبل از هر گونه بحثی پیرامون اصلاح دینی بایستی به برداشتها و تفاسیری كه از دین، اندیشمندان و مصلحین ارائه شده است توجه داشته باشیم و از این منظر جایگاه اصلاحی امام خمینی را نظاره كنیم.
دین و دو انتظار متفاوت از آن:
اهمیت سخن در این موضوع از آن روست كه چنانكه اشاره شد اصلاحگری یك مصلح دینی دقیقاً ارتباط مستقیم با نوع برداشت او از دین دارد. بطور كلی در مورد دین دو نظر عمده وجود داشته است. نظر اول آنكه دین فروفرستاده شده از جانب خداوند است و وظیفه‎ای جز هدایت افراد انسانی نداشته و هر انسانی موظف است تا با عمل به وظائف دینی خود بار خود را ببندد و راه سعادت خود را پیش گیرد. به دیگر بیان در این نظر دین هیچ وظیفه و جنبه اجتماعی ندارد. اما قائلین به نظر دوم بر این اعتقادند كه وظیفه اصلی دین همان خصوصیت اجتماعی و ایجاد تحرك در عرصه جامعه است و اصلاً دین آمده است تا جوامع انسانی را به جوش و خروش وا دارد و به كمال رساند. در یك جمع بندی كلی می‎توانیم اختلاف نظر این دو طائفه را چنین بیان كنیم كه در نظر اول دین فاقد جنبه ایدئولوژیك نهفته است. در میان روشنفكران قرن اخیر نمونه‎های زیادی از قائلین به این دو نظریه را می‎توانیم بیابیم. البته بگذریم از این مطلب كه برخی از روشنفكران در طول دهه‎های 30 و 40 و 50 هماره آوای دین ایدوئولوژیك سر می‎داده و خواهان مطرح شدن دین و جولان دین در سطح اجتماع بودند ـ و چه بسا از این طریق دچار افراطهائی هم می‎گشتند ـ اما از اوایل دهه 60 به بعد یعنی درست وقتی كه حكومت دینی برقرار شد و همان بُعد ایدئولوژیك دینی كه اینان سالها بر آن اصرار و ابرام داشته و در پیرامون آن قلمها زده و قدمها برداشته‎اند، ظاهر گشت، به یكباره تغییر مسیر داده و سخن از غیر اجتماعی بودن دین گفته و در نفی بعد ایدئولوژیك دین تلاش كردند.»[4]
و البته عجیب‎تر و زیرك‎تر از این قافله باز هم روشنفكرانی بودند كه تنها تا قبل از برپایی حكومت سنگ دین ایدوئولوژیك را به سینه می‎كوفتند و به محض اینكه از دین و دینداران در «حدوث» یك حكومت استفاده شد، در «استمرار» آن اعلام عدم نیاز به دین و دینداران می‎كرده و بر ایدئولوژیك دین «خط» تعطیل می‎كشیدند!
به عنوان نمونه در قسمتی از یك مانیفست این تفكر در مورد عدم كارآئی رهبری سنتی (دینی) پس از پیروزی و بعد از برقرار حكومت چنین می‎خوانیم: «از رهبری سنتی كه پاسدار بنیادهای فرهنگی است كاری ساخته نیست چرا كه طی دو قرن تمام عرصه‎های اندیشه را از او گرفته‎اند و هنوز نیز می‎گیرند و این رهبری گاهی مقاومتكی كار پذیرانه می می‎كند و تسلیم می‎شود. در میان این رهبری البته سید جمال، مدرس و... خمینی و طالقانی و... بوجود آمدند اما اینها را نیز پیش از آنكه دشمنی از پا در آورد،‌همین رهبری سنتی عاجز كرده و می‎كند. این ها دوستانند وباید بدانها یاری رساند و از آنها یاری گرفت.»[5]
تفسیر امام از دین:
در این میان با بررسی تفسیر كه «امام خمینی از «دین» ارائه می‎دهد به خوبی میتوان ویژگی خاص و ممتاز ایشان را در سلسله مصلحان و محییان دینی دریافت. اما با طرح اسلام ناب محمدی ـ صلّی الله علیه و ‌آله ـ در مقابل دو نظری كه قبلاً طرح شد و امام آنها را «اسلام آمریكائی» (نظر اول) و «اسلام التقاطی» (نظر دوم) می‎نامد، این دو نگرش را افراطی و تفریطی دانسته و هر دو را انحرافی می‎داند.[1] . بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم بیعت اعضای شورای نگهبان 31 / 3 / 68.
[2] . علاوه بر كتاب مذكور مرحوم عنایت كتاب مهم دیگری در اندیشه‎های سیاسی اسلام دارند تحت عنوان تفكر نوین سیاسی اسلام كه توسط ابو طالب صارمی به پارسی برگردانده شده است. لازم به ذكر است كه شخص مرحوم عنایت بنیانگذار تدریس این مباحث در دانشگاه تهران است كه در بدو امر نیز خود ایشان به تدریس و تعلیم آن مشغول شد.
[3] . از جمله این تعبیرات، عبارتی است كه مرحوم استاد برای سید جمال ذكر می‎كنند و او را «سلسله جنبان» نهضتهای اسلامی می‎دانند. این اصطلاح در كتابهای زیادی پس از انقلاب از طرف نویسندگان و محققین مورد استفاده واقع شده است از آخرین نمونه‎های آن در كتاب قرآن پژوهی، بهاء الدین خرمشاهی، صفحه 233 (چاپ زمستان 1372) و همچنین كتاب تاریخ نهضتهای دینی اسلامی معاصر، دكتر علی اصغر حلبی ص 287 چاپ 1371.
[4] . از نمونه این تغییر مسیرها و در حقیقت تغییر فكرها رجوع كنید به مطلب «آیا دین یك خطر جهانی است؟» از مهندس بازرگان مندرج در كیهان هوائی.
[5] . این جملات نقلی است از مقاله «روش» نوشته ابوالحسن بنی صدر كه مرحوم استاد مطهری در كتاب نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر (ص 77 چاپ 1371) بدان پرداخته و آنها را نقد كرده است.
سيد محمد ناصر تقوي - فجر سعادت (ويژه نامه دهه فجر روزنامه رسالت)، 14/11/1375، ص 34- 35


انقلاب و اندیشه‎های اصلاحی امام خمینی(ره) 2
امام در نظر و عمل خود بر بُعد اجتماعی و فردی آن بطور توأمان تأكید می‎كند و توانمندی دین را در نقشی كه هم در حیات فردی وهم در حیات اجتماعی می‎تواند ایفا كند می‎داند. به دیگر بیان اگر كاربرد و كارآیی فردی دین را «بعد معنوی» و كار آیی اجتماعی دین را «بعد مادی» آن بدانیم حضرت امام دین را شامل هر دو بعد و هر دو عنصر مادی ومعنوی دانسته و آنرا پاسخگوی كلیه نیازهای مادی و معنوی می‎دانند.
در این راستا امام خمینی، بنای «جامعه ایده آل دینی» كه در آن فرد و اجتماع در پرتو تعالیم كامل و جامع دین به رشد و تعالی ممكن خود دست یافته باشند را هدف خود در انقلاب بزرگ قرن قرار داد و خود نیز به عنوان تبلور و نمونه انسان پرورش یافته در چنان مكتبی، انسان ایده آل دینی را ترسیم می‎كند و بدین سان «ایده» خود را مقرون به «عینیّت» ساخته و نه تنها بر جامعه كنونی ایران كه بر جهان امروز مؤثر می‎افتد و حقیقت جاودانه‎ای می‎شود كه برای همیشه ایده بخش بشر حیرت زده و راه گم كرده امروز در حیات فردی و اجتماعی اوست.
درباره این مطلب حضرت امام سخنان مستقل و مبسوطی در مهرماه سال 1356 و در آغاز درس خارج خویش ـ در نجف اشرف ـ ایراد می‎كنند كه برخی از آنها را در اینجا می‎آوریم:
امام درباره نظر نخست بعد از توضیحات بسیار و بر شمردن خصوصیات این تفكر می‎گویند: «یك طائفه‎ای اكثر آیات را برگرداندند به آن جهات عرفانی و جهات فلسفی و جهات معنوی و بكلّی غفلت كردند از حیات دنیوی و جهاتی كه در اینجا به آن احتیاج است و تربیتهائی كه در اینجا باید بشود»[1] و در مورد تفسیر دوم از دین چنین توضیح می‎دهند: «حالا هم یك دسته‎ای پیدا شده‎اند كه اصل تمام احكام اسلام را می‎گویند برای اینست كه یك عدالت اجتماعی پیدا بشود. طبقات از بین برود. اصلاً اسلام دیگر چیزی ندارد. توحیدش هم عبارت از این است كه ملتها در زندگی توحید داشته، واحد باشند. عدالتش هم عبارت از اینست كه ملّتها همه به طور عدالت و به طور تساوی با هم زندگی بكنند...»[2]
و در یك جمع بندی چنین بیان می‎دارند: این هر دو اش حذف واقع بوده. اینها محصور كردند اسلام را به احكام فرعیّه و آنها هم محصور كرده بودند اسلام را به احكام معنویه، به امور معنویه به ما فوق الطبیعه»[3] و در جای دیگری از همین بحث تصریح می‎كنند: «اسلام جامع تمام جهات مادی و معنوی و غیبی و ظاهری است برای اینكه انسان دارای همه مراتب است و قرآن كتاب انسان سازی است»[4]
چنانكه می‎بینیم، امام با توجه به تأثیری كه این هر دو (نظر اول و دوم) در مسخ چهره اسلام ناب دارند آنها را نفی و به تبیین چهره غبار زدوده اسلام كه در بر گیرنده بعد فردی و اجتماعی بوده و در حقیقت یك تعادل و توازنی در اهتمام به هر یك از آنها می طلبد، می‎پردازد. شایان توجه است كه در مشی عملی حضرت امام هم همیشه این برقراری تعادل و توازن میان جهات مادی و معنوی كاملاً دیده می‎شود. یعنی همان امامی كه در اوج شهرت و شوكت در سال 1357 و در دهكده نوفل لوشاتو بر مسند سیاست جلوس كرده و آتشین ترین سخنان سیاسی را در مقابل خبرنگاران و چشمان جهانیان از حلقوم خارج می‎كند به یكباره در حین مصاحبه اعلام می‎كند كه اكنون روزجمعه است مشی معمول یك سیاستمدار انقلابی است كه مترصّد بدست آوردن تریبونهای تبلیغات و نمایش دادن خود است. همان سیاستمداران به ظاهر متدینی كه دچار گرایش تفریطی هستند و امام در نقد آنها می‎فرمایند:
«از آن طرف هم بخواهند بگویند كه خوب چرا می‎روید توی مسجد؟ اصلاً نماز و اینها یعنی چه؟ این هم غلط است. اسلام نماز دارد بُنی الاسلام علی الصلاه. نماز دارد. فقط دنیا نیست و زندگی حیوانی؛ تا تو بگویی كه وقتی من زندگیم درست شد دیگر نماز را می‎خواهم چه كنم. دیگر دعا می‎خواهم چه كنم؟»[5]
اما آنچه كه باید به غایت بدان توجه كرد این است كه دو تفكّر افراطی و تفریطی كه در آغاز سخن بدان اشاره شده، همیشه از سوی كسانی مطرح شده كه فاقد آشنایی‎های ریشه‎ای و عمیق با آبشخورهای فكر دینی بوده و معمولاً كسانی بوده ‎اند كه در عین آنكه مرعوب و یا مفتون تفكرهای بیگانه شرقی و غربی شده‎اند، خواسته‎اند كه «دیندار» نیز بمانند! و از این رو هماره در مقابل اندیشه‎های مقابل در موضع انفعال قرار داشته‎اند.
این دسته از به اصطلاح دینداران آنگاه كه مفتون تحوّل آفرینی‎ها و جاذبه‎های تفكّر ماتریالیستی شرق شدند، به تفسیر ایدئولوژیك محض از دین روی آورده ونیز متأثر از همان تفكر،‌جنبه‎های معنوی آن را نادیده گرفتند و آنگاه كه «انقلاب صنعتی غرب» آنان را مرعوب خود ساخت، ساده لوحانه پیشرفت و رشد صنعتی آنها را مقارن و ملازم با رویگردانی شان از «دین» انگاشتند و به تضییق و تحدید حوزه دین پرداخته و آنرا در حدّ «احساس درونی» كه هیچ نقشی از زوایای حیات اجتماعی ایفا نمی‎كند تنزّل دادند.
و خلاصه این كه هر دو، كه محصول «روشنفكری كور دینی» است، در مقایسه با تفكری كه امثال امام خمینی - رحمه الله علیه - بر آن بوده اند به چیزی جز «امحاء تفكر عمیق دینی» نمی‎انجامد. و با توجه به اینكه امروزه در جامعه كنونی، دست به گریبان این تفكرّات انحرافی ـ خصوصاً از نسخ گرایش دوم كه به نفی بُعد ایدولوژیكی و اجتماعی دین می‎پردازد ـ می باشیم، آنچه كه امروز، خصوصاً برای نسل جوان ضروری می باشد و متأسفانه كمتر بدان اهتمام می‎شود، تبیین اندیشه اصلاحی و تحلیل اصلاح و احیای تفكر دینی ایشان و همچنین ترسیم تصویر نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عبادی اسلام ناب می باشد.
قطعاً هر گونه تحلیل شخصیتی امام خمینی، قطع نظر از شخصیت فكری ایشان به عنوان عرضه كننده اسلام خالص (كه توانمندیهای همه جانبه دارد)، نمی‎تواند اداء كننده حق آن عزیز بزرگ بوده و بلكه به چیزی جز «خمینی زدائی تدریجی» نخواهد انجامید. آنروز مباد...
[1] . متن كامل این سخنرانی در مجله كلمه دانشجو شماره ششم (مهرماه 1372) درج شده است.
[2] . متن كامل این سخنرانی در مجله كلمه دانشجو شماره ششم (مهرماه 1372) درج شده است.
[3] . متن كامل این سخنرانی در مجله كلمه دانشجو شماره ششم (مهرماه 1372) درج شده است.
[4] . متن كامل این سخنرانی در مجله كلمه دانشجو شماره ششم (مهرماه 1372) درج شده است.
[5] . متن كامل این سخنرانی در مجله كلمه دانشجو شماره ششم (مهرماه 1372) درج شده است.
سيد محمد ناصر تقوي - فجر سعادت (ويژه نامه دهه فجر روزنامه رسالت)، 14/11/1375، ص 34- 35


نوشته شده در   شنبه 1 بهمن 1390    
PDF چاپ چاپ