سه شنبه 28 آبان 1398 | Tuesday, 19 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 20 دي 1390     |     کد : 14180

173. كيفر ثروتمند دست تنگ و پاداش ثروتمند بخشنده

173. كيفر ثروتمند دست تنگ و پاداش ثروتمند بخشنده

173. كيفر ثروتمند دست تنگ و پاداش ثروتمند بخشنده
باب هشتم : در آداب صحبت و همنشینى
- حضرت موسى عليه السلام به قارون (سرمايه دار مغرور عصرش ) چنين نصيحت كرد : نيكويى و احسان كن ، همانگونه كه خداوند به تو نيكى و احسان نموده است . ))
قارون نصيحت موسى عليه السلام را نشنيد و فرجام كارش را شنيدى كه به عذاب الهى گرفتار شد، (كه زمين ، كاخ و ثروتش را بلعيد .)
آنكس كه دينار و درم خير نيندوخت
سر عاقبت اندر سر دينار و درم كرد
خواهى كه ممتع شوى (442) از دين و عقبى
با خلق ، كرم كن چو خدا با تو كرم كرد
عرب مى گويد :
جد ولا تمنن فان الفائدة اليك عائدة
بخشش و منت نگذار كه نگذار كه نفع آن به تو باز مى گردد.
درخت كرم هر كجا بيخ كرد
گذشت از فلك شاخ و بالاى او
گر اميدوارى كز او برخورى
به منت منه اره بر پاى او
شكر خداى كن كه موفق شدى به خير
ز انعام و فضل او نه معطل گذاشتت
كنت منه كه خدمت سلطان كنى همى
منت شناس از او كه به خدمت بداشتت
442- ممتع شوى : لذت برى .


نوشته شده در   سه شنبه 20 دي 1390    
PDF چاپ چاپ