پنجشنبه 21 آذر 1398 | Thursday, 12 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 21 دي 1390     |     کد : 13872

115- ثابت قدم بودن

115- ثابت قدم بودن

115- ثابت قدم بودن
ثابت قدم بودن- امام على (عليه السلام ) مى فرمايد:
اعملوا ان الله تبارك و تعالى يبغض من عباده المتلون (510) .
بدانيد كه خداوند متعال از ميان بندگانش مبغوض مى دارد كسانى را كه هر روز به رنگى درمى آيند.
ثـبـات فكرى و ثبات قدم و عقيده از مزاياى انسان خردمند است ، افراد مذبذب و حالى به حالى كه هر روز عقيده اى و هر لحظه تفكر خاصى دارند، ره به جايى نمى برند.
وقـتـى بـه حـق رسـيـدى و آن را يافتى ، بر آن ثابت قدم باش و حق را به هيچ قيمتى از دسـت مـده . آدم هـاى بـه اصـطـلاح نـان بـه نـرخ روز خـور و مـتـلون كـه بـه دنـبـال مـنـافع خويشند و باد منافع از هر سو وزيد به همان سو مى روند، نه در پيشگاه خدا ارزشى دارد و نه در پيشگاه ملت .
بـسيار بوده اند كسانى كه صدر اسلام تا كنون رنگ عوض كرده و ضربه ها به اسلام و مـسـلمـيـن زده اند. در انقلاب اسلامى ما شاهد رنگ عوض كردن بسيارى كسان بوده ايم كه تـا ديـدنـد در سـيـاسـت چـرخـشـى رخ خـواهـد داد، زود خـود را چـرخاندند و با چرخش دوران چرخيدند و با سياست روز همگام شدند كه مبادا مقام و منافع خويش را از دست بدهند.
عـزيـزم ! دنـيـا و مـقام هاى آن ارزش اين را ندارد كه آدمى اخلاق ، ارزش ها و حق را فداى آن كند و دنبال هر صدا باشد. شرف و مردانگى ، ثبات قدم و ثبات فكر و قلم مى طلبد.
بكوش در زندگى همچون عمار ياسر و مالك اشتر باشى نه همچون طلحه و زبير.
پيامبر صلى الله عليه و اله به عمار فرمود:
يا عمار! سلك الناس كلهم و اديا و سلك على واديا فسالك وادى على على بن ابيطالب و خل الناس (511)
عـمـار! عـلى هـمه مردم به يك سو رفتند و على (عليه السلام ) به سوى ديگر، تو همراه على برو و همه را رها كن .
پی نوشت
510- المواغظ الععديه ، ص 300..
511- فرائد المسطين ، ج 1، ص 178..


نوشته شده در   چهارشنبه 21 دي 1390    
PDF چاپ چاپ