چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 18 دي 1390     |     کد : 13866

110- پرهيز از سرزنش ديگران

110- پرهيز از سرزنش ديگران

110- پرهيز از سرزنش ديگران
پرهيز از سرزنش ديگران- امام صادق (عليه السلام ) مى فرمايد:
من انب مومنا انبه الله فى الدنيا و الاخره (498) .
كسى كه مومنى را سرزنش كند، به سرزنش خدا در دنيا و آخرت گرفتار مى شود.
از مـسـائل اخـلاقـى كـه مـقـتـضـاى عـقـل و خـرد اسـت ، ايـن اسـت كـه نـبـايـد كـسـى را بـه دليل كار بدى كه انجام داده ملامت و سرزنش نمود؛ زيرا ملامت كردن به خصوص اگر بيش تر از حد متعارف باشد، خود زمينه تجرى به گناه را بيش تر فراهم مى كند.
امام باقر (عليه السلام ) فرمود:
لا تعيرن بخطيعه و ابك على خطيعتك (499) .
احدى را به دليل خطايى كه كرده است ، سرزنش نكن و بر خطاهاى خود گريه كن .
از رسول خدا صلى الله عليه و اله نقل شده است كه فرمود:
من عير مومنا بذنب لم يمت حتى يركبه (500) .
كسى كه مومنى را براى چيزى سرزنش كند، نميرد مگر خود همان كار را مرتكب شود.
و در حديث ديگر پيامبر صلى الله عليه و اله فرمود:
اگر كنيز شما مرتكب فحشايى شد، او را حد بزنيد، ولى ملامتش نكنيد(501) .
در حديث ديگر رسول خدا صلى الله عليه و اله فرمود:
لا تظهر الشماتته لاخيك فيرحمه الله و يبتليك (502) .
بر برادر دينى خود كه گرفتار شده شماتت مكن كه خدا به او ترحم خواهد كرد و تو را گرفتار.
پـس عـزيـزم ! هـيچ گاه در زندگى از گرفتارى كسى شادمان مشو و او را براى اشتباهش مـلامـت و سـرزنـش مـكـن بـه خـصـوص ‍در مورد فرزندان كه اگر مرتكب اشتباه شدند، اين اصل اخلاقى بايد بيشتر رعايت شود.
پی نوشت
498- غرر الحكم ، ج 73، ص 384.
499- همان ، ص 383.
500- همان .
501- ميزان الحكمه ، ج 7، ص 155.
502- همان ...


نوشته شده در   يکشنبه 18 دي 1390    
PDF چاپ چاپ