يکشنبه 6 بهمن 1398 | Sunday, 26 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 17 دي 1390     |     کد : 13859

104- تحمل نكردن

104- تحمل نكردن

104- تحمل نكردن
تحمل نكردن- امام جواد (عليه السلام ) مى فرمايد:
ليس حسن الجوار كف الاذى و لكن ...الصبر على الاذى (481) .
هـمـسايه خوب بودن به اين نيست كه همسايه را آزار ندهى ، بلكه به اين است كه آزارش را تحمل كنى
سـعـه صـدر و دشـمـنـان و مـخـالفـان و رقـيـبـان را تحمل كردن از سيره و روش انبياء (عليه السلام ) است .
آنـان بـراى موفقيت در رسالت خود از خداوند تقاضاى شرح صدر مى نمودند؛ چنانكه از قـول حـضـرت مـوسـى (عـليـه السـلام ) قرآن نقل مى كند كه عرض كرد: خدايا! به من شرح صدر عطا كن ... . و درباره خاتم الانبياء هم فرمود:
(الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك (482) .)
بـنـابـر ايـن ، مـردان بـزرگ الهـى و مـومـنـان خـردمـنـد مـوفـقـيـت را در شـرح صـدر و تحمل ديگران دانسته اند.
هـر انـسـانـى اگـر بـا ظـرفـيـت بـاشـد و بـتـوانـد دوسـت و دشـمـن را تـحـمـل كـنـد، بـسـيـارى از منازعات و درگيرى ها خاتمه مى يابد و صلح و صفا و محبت و صـمـيـمـيـت بـر جـوامـع بـشـرى حـكـم فـرمـا مـى شـود. ولى بـرعـكـس ، عـدم تحمل و نظرتنگى و كم ظرفيتى عامل بسيارى از مشكلات و اختلافات شده و مى شود.
تـحـمـل يـك حـرف ، تـحـمـل يـك عـقـيـده ، تـحـمـل يـك رقـيـب ، تـحـمـل هـمـكـار تـازه وارد، تـحـمـل رئيـس جـديـد، تـحـمـل كـارمـنـد جـديـد و بـداخـلاق ، تحمل عروس ، تحمل داماد، تحمل مدر شوهر، تحمل هر مزاحم مى تواند زندگى را شيرين و گلستان كند.
در احاديث آمده كه : بهترين اخلاق دنيا و آخرت به اين است كه خوبى كنى به كسى كه در حق تو بدى كرده و صله كنى به كسى كه حق تو را خورده و عفو كنى از كسى كه به تو ظلم كرده است .
تو از برادر! بكوش كه در زندگى روح گذشت و بزرگوارى را در خود زنده كنى و با ظرفيت و نظر بلند، ديگران را تحمل كنى تا زندگى شيرين شود.
پی نوشت
481- تحف العقول ، ص 432.
482- سوره انشراح ...


نوشته شده در   شنبه 17 دي 1390    
PDF چاپ چاپ