پنجشنبه 3 بهمن 1398 | Thursday, 23 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 30 آبان 1390     |     کد : 13126

فصل نهم : مرثيه و گريه بر امام حسين ع (1)

فصل نهم : مرثيه و گريه بر امام حسين ع (1)

فصل نهم : مرثيه و گريه بر امام حسين ع (1)

كراهت گريه ، مگر بر حسين و اهل بيت عليهم السلام
1 - ابن قولويه با سند خود از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:
گريه و بى تابى براى بنده در هر مصيبتى مكروه است ، مگر گريه و ناله بر حسين بن على عليه السلام كه پاداش دارد. (437)
برقى نيز امام صادق عليه السلام روايت كرده است : هر كس ما نزد او ياد شوديم و چشمانش اشك آلود شود، هر چند به قدر بال مگس ، خداوند گناهانش را مى آمرزد، هر چند به اندازه كفهاى دريا باشد. (438)
پاداش گريه بر حسين عليه السلام و شعر سرودن درباره او
2 - على بن ابراهيم قمى با سند خويش از امام باقر عليه السلام چنين روايت مى كند:
امام سجاد عليه السلام مى فرمود: هر مومنى كه در شهادتش حسين بن على عليه السلام چشمانش اشك آلود شود و بر صورتش جارى شود، خداوند در غرفه هاى بهشتى جايش مى دهد كه دوره هاى طولانى در آن ساكن شود. هر مومنى كه به خاطر رنج و آزارى كه در دنيا از دشمنانمان به ما رسيده ، اشك بر چهره بريزد، خداوند در بهشت در جايگاه صدق ، جايش مى دهد و هر مومنى كه در راه ما رنجى بكشد و از تلخى و سختى آن رنج ، اشكش بر چهره جارى شود، خداوند رنج را از او دور مى كند و در قيامت از خشم خود و آتش دوزخ ايمنش مى كند. (439)
3 - نيز از امام صادق نقل كرده است :
هر كس ما را ياد كند، يا نزد او از ما ياد شود و از چشمش به اندازه بال پشه اى اشك در آيد، خداوند گناهانش را مى آمرزد، هر چند به اندازه كفهاى دريا باشد. (440)
4 - كشى با سند خود از زيد بن شحام نقل مى كند:
ما گروهى از كوفيان نزد امام صادق عليه السلام بوديم . جعفر بن عفان بر آن حضرت وارد شد. امام او را احترام كرد و نزديك خود نشاند و گفت : اى جعفر! گفت : بله ، فدايت شوم ! فرمود: تو درباره حسين عليه السلام خوب شعر مى گويى . گفتم : آرى فدايت شوم ! فرمود: بگو. شعر خواند. امام و اطرافيانش گريستند، به حدى كه اشكها بر صورت و محاسن حضرت جارى شد.
فرمود: اى جعفر! به خدا فرشتگان مقرب الهى هم اينك اينجا شاهد تو بودند و بر گفته هايت درباره حسين عليه السلام مى گريستند، مثل ما يا بيشتر گريستند. اى جعفر! خداوند همين ساعت بهشت را بر تو حتمى ساخت و گناهانت را آمرزيد. اى جعفر! بيشتر بگويم ؟ گفتم : بفرماييد سرور من . فرمود: هيچ كس نيست كه درباره حسين عليه السلام شعر بگويد، بگريد و بگرياند، مگر آنكه بدان سبب خدا بهشت را براى او واجب مى كند و او را مى آمرزد. (441)
5 - ابن قولويه با سند خويش از ابى هارون مكفوف روايت مى كند:
امام صادق عليه السلام فرمود: اى ابا هارون ، درباره حسين عليه السلام شعر بخوان . خواندم و گريست و فرمود: همان گونه كه در جمع خودتان مى خوانيد (يعنى با سوز و گداز). شروع كردم به خواندن اين شعر: بر جسد حسين بگذر و به استخوانهاى پاك او بگو... حضرت گريست و فرمود: بيشتر بخوان . قصيده اى ديگر خواندم . حضرت گريست . صداى گريه را از پشت پرده هم شنيدم . چون پايان يافت ، فرمود: اى ابا هارون ! هر كس ‍ درباره حسين عليه السلام شعرى بسرايد و بگويد و ده نفر را بگرياند، خدا بهشت را بر او مى نويسد. هر كس درباره حسين شعرى بسرايد و بگريد و پنج نفر را بگرياند، خدا بهشت را بر او مى نويسد. هر كس درباره حسين عليه السلام شعر بسرايد و بگريد و پنج نفر را بگرياند، خداوند بهشت را بر او مى نويسد. هر كس درباره حسين عليه السلام شعرى بسرايد و بگريد و يك نفر را بگرياند، خداوند بر آن دو بهشت را مى نويسد، هر كس كه نزد او را حسين عليه السلام ياد شود و از چشمانش به اندازه بال مگسى اشك در آيد، پاداش او بر عهده خداست و خداوند به كمتر از بهشت براى او راضى نمى شود. (442)
6 - نيز با سند خود از ابى عماره شاعر نقل مى كند:
امام صادق عليه السلام به من فرمود: اى ابا عماره ! درباره امام حسين عليه السلام برايم شعر بخوان . خواندم و گريست . باز هم خواندم گريست . به خدا هر چه مى خواندم مى گريست تا آنجا كه صداى گريه را از خانه شنيدم . به من فرمود: اى ابا عماره ! هر كس درباره حسين عليه السلام شعر بخواند و پنجاه نفر را بگرياند، بهشت براى اوست . هر كس درباره حسين عليه السلام شعر بخواند و چهل نفر را بگرياند، بهشت براى اوست . هر كس درباره حسين شعر بخواند و سى نفر را بگرياند، بهشت براى اوست . هر كس ‍ درباره حسين عليه السلام شعر بخواند و ده نفر را بگرياند، بهشت براى اوست و هر كس درباره حسين عليه السلام شعر بخواند و يك نفر را بگرياند، بهشت براى اوست و هر كس درباره حسين عليه السلام شعر بگويد و خودش بگريد، بهشت براى اوست و هر كه براى حسين عليه السلام شعر بخواند و حالت گريه به خود بگيرد، بهشت براى اوست . (443)
منابع
437- كامل الزيارات ، ص 201.
438- محاسن ، ج 1، ص 136.
439- تفسير قمى ، ج 2، ص 291.
440- همان .
441- رجال كشى ، ج 2، ص 574.
442- كامل الزيارات ، ص 208.
443- همان .
دانلود کده لیلة القدر
دعای عرفه 1
دعای عرفه 2

دانلود آلبوم مولای عشق : عصار
ورود کاروان
خاک خونین
جنگ حضرت عباس (ع)
سجاده عشق
جنگ امام حسین (ع)
خروج کاروان
هجر یاران

دانلود کتب حسینی
حماسه حسيني 1
حماسه حسيني 2
حماسه حسيني 3
مقتل مقرم
مقتل الحسین ع (از مدینه تا مدینه)
احدى الحسنيين
امام حسین ع شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

دانلود شعر خوانی استاد شهریار
خانم زینب عزاسی
روضه شهرياری
ظهر عاشورا
بخواب اصغر
دانلود روضه ؛ مرثیه ؛ نوحه و نوای عاشورای امام حسین ع
1) روضه خوانی مقام معظم رهبری امام خامنه ای
2) روضه مرحوم کوثری مداح حضرت امام خمینی ره
3) گلچین روضه کافی ؛ دهه اول محرم
4) گلچین روضه و مرثیه گوناگون و متنوع
5) آلبوم استودیوئی بالدمع فارسی و عربی
6) آلبوم استودیوئی شهادت نامه شبنم
7) گلچین نوحه سرائی آذری ترکی
8) گلچین نوحه سرائی فارسی
9) آلبوم استودیوئی یک سبد مرثیه ؛ ویژه نامه لیلة القدر

متن شعر حسینی
مـــدح حضرت امام حسین ع
مـرثیه حضرت امام حسین ع
مــرثیه حضرت علي اكبر (ع)
مــــدح حضرت علي اكبر (ع)
مرثیه حضرت ام البنين (س)
مـدح حضرت ام البنين (س)
مرثیه حضرت علي اصغر (ع)
مــدح حضرت علي اصغر (ع)
مرثیه عبدالله بن الحسن(ع)
مدح عبدالله بن الحسن (ع)
مرثیه قاسم بن الحسن (ع)
مدح قاسم بن الحسن (ع)
مرثیه حضرت مسلم (ع)
مرثیه حضرت زينب (س)
مدح حضرت زينب (س)
مرثیه حضرت عباس (ع)
مدح حضرت عباس (ع)
مدح طفلان مسلم (ع)
مرثیه حضرت رقيه (س)
مدح حضرت رقيه (س)
آفتاب مشرقين

12


نوشته شده در   دوشنبه 30 آبان 1390    
PDF چاپ چاپ