شنبه 28 دي 1398 | Saturday, 18 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 19 شهريور 1390     |     کد : 11756

صائبین مندائی + آلبوم عکس

صائبین مندائی + آلبوم عکس

صائبین مندائی + آلبوم عکس
صائبین مندائیآیین غسل تعمید اقلیت دینی (صائبین مندائی) در رودخانه کارون شهر اهواز . زندگی مندائیان با آب معنی می شود . آب همه چیز آنهاست . ازدواج ، غسل تعمید و تمامی مراسم مذهبی آنها در کنار رودخانه و درون آب انجام می شود . حدودا هشتاد تا دویست هزار مندائی در دنیا هستند که بیشتر آنها در عراق و حدود پانزده هزارنفر در ایران و اغلب کنار رودخانه ها ساکن هستند . مندائیان پیروان حضرت یحیی تعمید دهنده هستند و به باور آنها حضرت آدم اولین پیغمبرشان بوده است. سی تیر آغاز سال آنهاست که در تقویم مندائیان به عنوان مبنای سال جدید تعریف شده است.
1 2 3


نوشته شده در   شنبه 19 شهريور 1390    
PDF چاپ چاپ