پنجشنبه 23 آبان 1398 | Thursday, 14 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 17 مرداد 1390     |     کد : 11405

مظهر کل عجایب ؛ شعری از محمد حیاتی

مظهر کل عجایب ؛ شعری از محمد حیاتی

مظهر کل عجایب ؛ شعری از محمد حیاتی
مظهر كل عجائب به نبي يار علـيـست ... ولـــي خـالــق بـخــشـنــده دادار عـلـيـسـت ؛ آنـكـه مـيـگـفـت سلوئي به فراز منـبر ... باب عـلم نـبي و كاشـف اسـرار عـلـيســت ؛ آنـكـه بر دوش رسول مدني پـاي نهاد ... كرد بتها ز حـرم جـمله نگـونسار عـليسـت.
مظهر کل عجایب ؛ شعری از محمد حیاتی
مظهر كل عجائب به نبي يار علـيـست
ولـــي خـالــق بـخــشـنــده دادار عـلـيـسـت


آنـكـه مـيـگـفـت سلوئي به فراز منـبر
باب عـلم نـبي و كاشـف اسـرار عـلـيســت


آنـكـه بر دوش رسول مدني پـاي نهاد
كرد بتها ز حـرم جـمله نگـونسار عـليسـت


آنـكه در بسـتر پـيــغـمبر اسـلام بخفت
حافظ جان وي از فـرقه خونخوار عليـست


آنـكه گـرد مـحـن از چهره ايتـام زدود
هـمــدم مــردم درمــانـــده افـگـار عليـست


آنـكه بشكافت بگهواره ز هم اژدر را
شـيـر مـيـدان يـلـي حـيـدر كـرار عـليـسـت


آنكه در خانه حق شد متـولـد ز شرف
خـانـه زاد احــد و محـرم اسـرار عـليست


آنكه در خم غـدير آمـده بـر خـلق امير
مـظـهـر لـطـف خـداونـد جـهاندار عليست


آنكه با قاتل خود لطف و مدارا فرمود
ابــن عـم نـبـي و مـظـهـر دادار عـلـيسـت


آن يدالله كه دا كرد سر از پيكر عمرو
صـاحـب تـيـغ دو سـر آيـت قهـار عليست


كـي تـوانـم بـمـديحش سخني ساز كنم
فـوق اوهـام عـلي بـرتـر افـكـار عـليست


رو «حـيـاتي» بدر خانه سلطان نجف
كه بـه خـيـل ضعـفا يار و مددكار عليست


نوشته شده در   دوشنبه 17 مرداد 1390    
PDF چاپ چاپ