يکشنبه 6 بهمن 1398 | Sunday, 26 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 16 تير 1396     |     کد : 37296

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 7/3)

برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام / ... 325. مردم ! به خدا سوگند من شما را به طاعتي ترغيب نمي كنم؛ مگر آنكه نخست خود به آن عمل كنم و از هيچ زشتي و گناهي شما را نهي نمي كنم مگر آنكه پيش از شما از آن پرهيز و دوري جويم. 326. هر كس كه از همه آراء و نظريات استقبال كند، موارد اشتباه را مي شناسد و در مي يابد. 327. آيا به خشم نمي آييد و انتقام نمي گيريد كه ابلهان بر شما حكومت كنند؟ آنگاه ذلت و خواري همگاني شود و نابودي تثبيت گردد و بهره شما زيانكاري و بدبختي باشد... 328. كسي كه از كسب حلال و در راه آن بميرد، درحالي مي ميرد كه خداوند از او راضي است. ...

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 4) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 7/3)
برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام
301. از خدا درباره بندگان و سرزمينهايش بترسيد، چرا كه شما حتّي درباره ساختمانها و حيوانات، مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت.
302. به خدا سوگند، اگر هفت اقليم را با هرچه كه در زير آسمانهايشان دارند به من بدهند كه بر خدا در مورچه اي عصيان ورزم و پوست جويي را از او بگيرم، هرگز چنين نخواهم كرد و به راستي كه دنياي شما در نزد من كوچكتر و پست تر از برگي است كه در دهان ملخي باشد.
303. بايد از ستم باز ايستاد و حقّ مردم را به آنان داد و از تباهي و فساد در روي زمين پرهيز كرد.
304. من سست و ناتوان نشدم و ترسي به خود راه ندادم. من باطل را تا آن اندازه كاوش مي كنم كه حق را از كنارش بيرون بياورم.
305. خداوند از علما و دانشمندان پيمان گرفته است كه بر سيري ستمكار و گرسنگي ستمديده، راضي نشوند و به آن تن درندهند!
306. هر انساني از نظر خلقت، مانند تو است و مردم همه يكسان و برابرند.
307. احتكار، جرم تبهكاري است.
308. مردم يا برادر ديني شما هستند و يا انساني نظير شما.
309. آن كس كه مرا دوست دارد، پوشاك فقر را آماده سازد.
310. كسي كه مرا به حدّ افراط دوست بدارد، اهل نجات و رستگاري نيست.
311. برادر تو در دوري از تو، نيرومندتر از تو بر پيوند با او و در بدي، نيرومندتر از تو بر نيكي نبايد باشد.
312. كسي كه سپاسگزار نيست، مانع از نيكي و احسان تو نشود.
313. بدان كه خودپسندي برخلاف راه صحيح، و آفت خردها و انديشه ها است.
314. به خدا سوگند! اگر من به تنهايي به چنگ دشمنان بروم و آنها سراسر روي زمين را پر كرده باشند، هرگز ترس و هراس و بيم و وحشتي نخواهم داشت.
315. مردم ذليل در نزد من عزيزند تا حقِّ آنها را بستانم و نيرومند در نظر من ضعيف و ناتوان است، تا حق را از او بازگيرم.
316. اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم شود، البتّه بيدرنگ او را مي كشم.
317. اگر حق را از راه آن بپيماييد، راهها به سوي شما باز مي شود و زمينها سرسبز و خرم مي گردد و هيچ عيالواري در ميان شما، محتاج و نيازمند نمي شود.
318. خداوند، بندگان خود را با شلاقي دردناكتر از فقر تنبيه نكرده است.
319. فقير و تنگدست در وطن خود هم غريب و بيگانه است.
320. اگر من حق را درميان شما برپا ندارم و باطل را از ميان نبرم، اين لنگه كفش در نزد من، از حكومت بر شما، بهتر و پربهاتر است.
321. با توده مردم باشيد، چرا كه دست خدا همراه جماعت است.
322. تأسف و ناراحتي من از اين است كه بر كار اين مردم، بي خردان و بدكارانشان تسلط يابند و حكمراني كنند و آنگاه مال خدا را بين خودشان دست به دست بگردانند و بندگان خدا، اعم از غلامان و نيكان را دشمنان خود و بدكرداران را ياورانشان قرار دهند.
323. اگر تو را به سلامتي به ولايت و فرمانداري برگزيدند و همه در آن اتفاق كردند، به كار آنها رسيدگي كن و اگر اختلاف كردند، آنان را به حال خود بگذار.
324. بنگريد اگر حق نديديد، نپذيريد؛ و اگر حق شناختيد ياري كنيد؛ حق است و باطل، و هر يك را اهلي است!
325. مردم! به خدا سوگند من شما را به طاعتي ترغيب نمي كنم؛ مگر آنكه نخست خود به آن عمل كنم و از هيچ زشتي و گناهي شما را نهي نمي كنم مگر آنكه پيش از شما از آن پرهيز و دوري جويم.
326. هر كس كه از همه آراء و نظريات استقبال كند، موارد اشتباه را مي شناسد و در مي يابد.
327. آيا به خشم نمي آييد و انتقام نمي گيريد كه ابلهان بر شما حكومت كنند؟ آنگاه ذلت و خواري همگاني شود و نابودي تثبيت گردد و بهره شما زيانكاري و بدبختي باشد...
328. كسي كه از كسب حلال و در راه آن بميرد، درحالي مي ميرد كه خداوند از او راضي است.
329. توانگران و اغنياي ملّتها كه در نعمتها غوطه مي خورند، در اثر اين بهره مندي گردنكشي كردند.
330. ... و اينكه همه شما در نزد من، در حقوق برابر هستيد.
331. هر جنبنده را رزق و قوتي است و براي هر دانه اي، خورنده اي وجود دارد.
332. ملّت خيرخواه نخواهد بود، مگر آنكه دولتشان باري سنگين بر دوش آنان نباشد.
333. فجور و تبهكاري دژ پستي است كه مردمان خود را نگاه نمي دارد و كسي را كه به آن پناه ببرد، محافظت نمي كند.
334. خداوند، پيشه ور امين و درستكار را دوست مي دارد.
335. اين گروه از مردم بيشتر از ديگران نيازمندِ عدالت هستند و بايد بر كودكان يتيم و سالخوردگان كه قادر به انجام كاري نيستند، رسيدگي كرد.
336. گرسنگي از زبونيِ خضوع و كرنش بر ديگران، بهتر است.
337. بدترين فقرها و نيازمنديها، فقر و نيازمندي نفس است.
338. بايد تعمّق تو در آباداني زمين، بيشتر از فكر جمع ماليات باشد.
339. هرگز نبايد چيزي را كه همه مردم در آن مساوي و برابرند، بخود اختصاص دهي.
340. هيچ يك از بندگان خدا را هرگز كوچك مشمار، چرا كه ممكن است كه او دوست و وليّ خداوند باشد و تو نمي داني.
341. در صلح، آسودگي براي سربازان و راحتي از غم و اندوه براي مردم و امنيت براي سرزمينها است.
342. من با دشمن نمي جنگم تا بر او اتمام حجت كرده باشم، اگر توبه كرد و برگشت از او مي پذيريم و اگر مصمّم بر جنگ برضدّ ما است، خداوند را به كمك مي طلبيم و نبرد مي كنيم.
343. پيمانه و ترازوي خود را اصلاح كنيد و كم فروشي و تقلب ننماييد و در روي زمين فساد بر پا نسازيد.
344. خداوند به مردم پناه داده است كه به آنها ستم نشود.
345. زمامداران به وسيله ظلم، آزمايش خواهند شد.
346. اگر به ستمكار مهلت داده شود، انتقام از وي هرگز فـراموش نمي شود و خداوند بر سر راهش، در كمين اوسـت.
347. از خدا بترس و پرهيزكار باش. بر اهل قبله ستم مكن و بر اهل ذمه ظلم روا مدار و تكبر نورز و خودخواه مباش كه خداوند متكبران خودخواه را دوست نمي دارد.
348. اگر شما راه حق را بپيماييد و اسلام بر شما پرتو افكند، هيچ مسلمان و معاهدي، ستم نمي بيند.
349. من آغاز و انجام امر را بررسي كرده و در آن نگريسته و ديده ام كه براي من راهي جز نبرد يا كفر وجود ندارد.
350. اطاعت و فرمانبري از مخلوق، در جايي كه مستلزم نافرماني بر خداوند باشد هرگز جايز نيست.


نوشته شده در   جمعه 16 تير 1396    
PDF چاپ چاپ