جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 13 مرداد 1396     |     کد : 37450

باده گلگون ؛ 50 - طریقه نفی قدرت از ما سوی الله

[ای عزیز !] اگر طالب مقامات عالیه انسانی سؤال [کند که ] چگونه ممکن است از غیر خدا نفی قدرت کرد، در صورتی که وجداناً در خود و دیگران قدرت را می بینیم؟! [در پاسخ می گوییم:] این مطلب نیز پس از شناخت حقیقت امر، روشن می شود و اجمال مطلب اینکه، شخص عارف، یقین دارد هب این که هیچ ممکنی پا به عرصه وجود نمی گذارد، مگر از ناحیه علتش و علت ها در سلسله ممکنات، همچنان متوالی است تا برسد به عله العلل. بنابراین، اگر فرض کنیم که فعل عبد، از قدرت او صادر می شود، قدرتش لامحاله از ...

باده گلگون «چهار صد و چهل کلمه در سلوک الی الله از آیة الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی
نویسنده : تدوین و تحقیق و تصحیح : م الف
باده گلگون ؛ 50 - طریقه نفی قدرت از ما سوی الله

[ای عزیز !]
 اگر طالب مقامات عالیه انسانی سؤال [کند که ] چگونه ممکن است از غیر خدا نفی قدرت کرد، در صورتی که وجداناً در خود و دیگران قدرت را می بینیم؟! [در پاسخ می گوییم:] این مطلب نیز پس از شناخت حقیقت امر، روشن می شود و اجمال مطلب اینکه، شخص عارف، یقین دارد هب این که هیچ ممکنی پا به عرصه وجود نمی گذارد، مگر از ناحیه علتش و علت ها در سلسله ممکنات، همچنان متوالی است تا برسد به عله العلل. بنابراین، اگر فرض کنیم که فعل عبد، از قدرت او صادر می شود، قدرتش لامحاله از علتش صارد شده است و علت قدرت او، اراده خدای تعالی است، پس مقدور او نیز به دست غیر خودش است، پس آدمی در قدرتش قادر نیست و قادر حقیقی همان خدای تعالی است و ما تشاؤن الا ان یشاء الله(232)؛ (مشیت آنان بستگی به مشیت خدا دارد)(233).
232) سوره تکویر؛ آیه 29.
233) رساله لقاء الله؛ ص 217.


نوشته شده در   جمعه 13 مرداد 1396    
PDF چاپ چاپ