جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394     |     کد : 31835

قرآن و طب نوین : فصل پنجم : تحریم ازدواج با محارم

(نکاح اینان) بر شما حرام است : مادرانتان ، و دخترانتان ، و خواهرانتان ، و عمه ‏هایتان ، و خاله هایتان ، و دختر برادر ، و دختران خواهر ، و مادرهایتان که به شما شیر داده ‏اند ، و خواهران رضاعی شما ، و مادران زنانتان ، و دختران همسرانتان که (آن دختران) در دامان زنان شما پرورش یافته ‏اند و با آن همسران همبستر شده ‏اید ، پس اگر با آنها همبستر نشده ‏اید بر شما گناهی نیست (که با دخترانشان ازدواج کنید) و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند ، و جمع دو خواهر با همدیگر - مگر آنچه در گذشته رخ داده باشد - که خداوند آمرزنده مهربان است . ...

نام کتاب : قرآن و طب نوین
نویسنده : محمود نوری شادکام
قرآن و طب نوین : فصل پنجم : تحریم ازدواج با محارم
حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجور کم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکو نوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما. - نساء / 23
(نکاح اینان) بر شما حرام است : مادرانتان ، و دخترانتان ، و خواهرانتان ، و عمه ‏هایتان ، و خاله هایتان ، و دختر برادر ، و دختران خواهر ، و مادرهایتان که به شما شیر داده ‏اند ، و خواهران رضاعی شما ، و مادران زنانتان ، و دختران همسرانتان که (آن دختران) در دامان زنان شما پرورش یافته ‏اند و با آن همسران همبستر شده ‏اید ، پس اگر با آنها همبستر نشده ‏اید بر شما گناهی نیست (که با دخترانشان ازدواج کنید) و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند ، و جمع دو خواهر با همدیگر - مگر آنچه در گذشته رخ داده باشد - که خداوند آمرزنده مهربان است.
محرمیت از چه راههایی ایجاد می‏شود
همانطور که در آیه فوق الذکر اشاره شده، ازدواج با سه دسته از زنان حرام شده است و بر اساس آن ممکن است محرمیت از سه راه پیدا شود.
الف: ولادت که از آن به ارتباط نسبی تعبیر می‏شود.
ب: ازدواج که از آن به ارتباط سببی تعبیر می‏شود.
ج: از طریق شیر خوارگی که به ارتباط رضاعی تعبیر می‏شود.
بحث ما در این قسمت در مورد ازدواج با زنانی است که در اثر ارتباط نسبی ازدواج با آنها حرام است و آنها طبق آیه به هفت دسته تقسیم می‏شوند. (نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه‏هایتان، و خاله‏هایتان، و دختر برادر، و دختران خواهر، و...
البته لازم به تذکر است که منظور از مادر فقط زنی که انسان بلا واسطه از او متولد شده نیست. بلکه جده و مادر جده و مادر پدر و مانند آنها را نیز شامل می‏شود و همانطور منظور از دختر، تنها دختر بلاواسطه نیست، بلکه دختر و دختر پسر و دختر دختر و فرزندان آنها را نیز در بر می‏گیرد و همچنین در مورد پنج دسته دیگر نیز این مسأله صدق می‏نماید.
صحبت در مورد ازدواج با زنانی که بعلت ارتباط سببی و ارتباط رضاعی محرم می‏شوند، بحث مفصلی است که در کتب فقهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که در این قسمت به آن نمی‏پردازیم. آنچه در پی خواهد آمد دلایل علمی در مورد حرمت ازدواجهای نسبی است، که مورد بحث قرار می‏گیرد؛ هر چند که شاید در این باره مسائل دیگری نیز وجود داشته باشد که بخاطر علم قلیل و اندکمان از آن غافل بمانیم.
ازدواج با محارم و ارتباط آن با بروز برخی از بیماریهای ارثی
اهمیت ازدواجهای خویشاوندی در پزشکی از آن روست که ریسک بیماریهای ارثی نادر (مثل بیماری تی - ساکس(29)، فنیل کتونوری،(30) گالاکتوزمی (31)، گزرودر ماپیگمنتواز (32) و...) به نزدیکی رابطه والدین بستگی دارد.
از خصوصیات مهم این بیماریها آن است که اغلب در میان اخلاف ازدواجهای خویشاوندی پدیدار می‏شوند. هر چه بیماری نادرتر باشد (یعنی در جامعه شیوع کمتری داشته باشد) این احتمال قویتر است، هر چند که در ازدواجهای خویشاوندی احتمال بروز بیماریهای شایع (مانند فیبروز سیستیک (33) و...) نیز افزایش می‏یابد. هر چقدر در ازدواجهای خویشاوندی نسبت زوج به یکدیگر نزدیکتر باشد، احتمال بروز بیماریهای ژنتیکی زیادتر است؛ برای مثال این احتمال در ازدواج فامیلی درجه 1(والد - فرزند) خیلی بیشتر است، چرا که در این حالت 2/1 ژنهای 6 آنها مشترک می‏باشد و احتمال اینکه ژنهای حامل بیماری در کنار یکدیگر قرار گرفته و بچه آنها را به بیماری ژنتیکی مبتلا نماید، بسیار زیادتر است؛ در حالیکه این احتمال در ازدواجهای خویشاوندی دور کمتر است. برای مثال در ازدواجهای فامیلی درجه 3 (پسر عمو دختر عمو) بخاطر اینکه ژنهای مشترک آنها 8/1 است؛ احتمال اینکه ژنهای حامل بیماری در کنار یکدیگر قرار گیرند کمتر شده و در نتیجه بروز بیماری ارثی نیز کمتر می‏شود.
ازدواج فامیلی و جاذبه جنسی
دلیل دیگر در مورد تحریم ازدواج با محارم این است که از نظر روحی و روانی در میان محارم جاذبه و کشش جنسی معمولاً وجود ندارد، زیرا آنها از بدو تولد با هم بزرگ می‏شوند و برای یکدیگر موجود عادی و معمولی هستند (موارد نادر استثنائی نمی‏تواند مقیاس قوانین عمومی و کلی گردد) لذا در اینجا یکی از شرایط استحکام پیوند زناشوئی که جاذبه جنسی است مخدوش شده و بنابراین اینگونه ازدواجها ناپایدار و سست می‏باشد.


نوشته شده در   جمعه 29 خرداد 1394    
PDF چاپ چاپ