سه شنبه 4 تير 1398 | Tuesday, 25 June 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 14 مهر 1393     |     کد : 20251

سرآغاز غدير شناسى

- غدير، زلال حقيقت هميشه جارى است . شيعه براى غدير و غدير، همه چيز شيعه مى باشد. - غدير، نام ديگر شيعه و تشيع است . - شيعه با غدير معنا پيدا كرد، و ماهيت وجودى خود را يافت كه بدون غدير، شيعه تشيع معنايى نخواهد داشت . - غدير رمز پايدارى و تلاش و كوشش جاودانه عاشقان خداست . - غدير رمز و اكمال دين و اتمام نعمت پروردگارى است . - غدير عله العلل جاودانگى رسالت است . - غدير علت اصلى تداوم دين و جاودانگى احكام الهى است .

غدير شناسى - بسم الله الرحمن الرحيم
- غدير، زلال حقيقت هميشه جارى است . شيعه براى غدير و غدير، همه چيز شيعه مى باشد.
- غدير، نام ديگر شيعه و تشيع است .
- شيعه با غدير معنا پيدا كرد، و ماهيت وجودى خود را يافت كه بدون غدير، شيعه تشيع معنايى نخواهد داشت .
- غدير رمز پايدارى و تلاش و كوشش جاودانه عاشقان خداست .
- غدير رمز و اكمال دين و اتمام نعمت پروردگارى است .
- غدير عله العلل جاودانگى رسالت است .
- غدير علت اصلى تداوم دين و جاودانگى احكام الهى است .
- غدير ريشه تمام فضيلت ها، شرافت ها، ارزشها، و به تكامل رسيدن هاست .
- غدير عامل اصلى ايثارگريها، فدا شدن ها ، فدائى دادن ها ، شهادت ها ، سربردار شدن ها، و عاشوراهاى مكرر تاريخ است .
چون غدير سامان يافت ، عاشورا تحقق پذيرفت .
و عاشورائيان هميشه تاريخ در تداوم خط اسلام ناب ، و خط ولايت و غدير، براى پاى فشردن در خط غدير در تداوم وفاداريها، رعايت عهد و پيمان ها، به استقبال شهادت رفتند و خواهند رفت .
اگر غدير نبود، عشق مى مرد و رسالت ناتمام مى ماند.
و گلواژه هاى شهادت و ايثار بى معنا بود.
و رسالت بدون ولايت در توطئه هاى مكرر خناسان فرو مى خشكيد.
آنگاه كه رسالت با غدير هميشه جارى ولايت پيوند خورد.
دين الهى كامل شد كه فرمود: اليوم اكملت لكم دينكم .
امروز نيز غدير باوران عاشق شهادت ، ابر قدرتها را به سقوط كشاندند و در عصر اسلحه هاى اتمى ، همه سلاح هاى مدرن را با ايمان و خون ، شكست دادند.
و ترس را ترساندند و مرگ را خجل كردند.
چه اينان پيرو امام غديرند.
امامى كه در غدير، بيعت عمومى مسلمانان براى رهبرى او تحقق يافت و امامت او و فرزندان معصومش تا قيامت و رجعت ، شناسانده شد و امت اسلامى با تحقق ولايت به ابديت پيوند خورد، و عزت و سربلندى مسلمانان جاودانه گرديد.
و آينده نيز آن امام غدير است كه با دست توانمند غدير باوران عاشق ، و منتظران تشنه زلال حقيقت غدير، بازسازى خواهد شد.
و زمين با نور پروردگارى روشن خواهد گشت و پس از طلوع آخرين خورشيد از سلاله غدير، غدير باوران منتظر در ركاب او حاضر شده و به پاكسازى زمين همت خواهند كرد.
پس گذشته ما با غدير سامان يافت .
و امروز و فرداى ما در پرتوى غدير نور مى گيرد، معنا پيدا مى كند به اميد آن روز كه فرزند راستين غدير، رمز و راز غدير را بر همگان باز گويد.
انشاء الله
قم ، مؤ سسه فرهنگى تحقيقاتى اميرالمؤ منين (ع ) محمد دشتى
غدير شناسى در 6 بخش به 72 سئوال بشرح زیر پاسخ میدهد .
سرآغاز غدير شناسى
1
) پيرامون غدير
سئوال 1 : غدير چه معنايى دارد؟
سئوال 2 : چرا حادثه عظيم بيعت مردم با امام على (ع ) با نام غدير معروف شد؟
سئوال 3 : آيا با نامهاى ديگرى نيز آمده است ؟
سئوال 4 : حادثه عظيم در چه روزى تحقق يافت ؟
سئوال 5 : پس از كدام مراسم مهمى غدير شكل گرفت ؟
سئوال 6 : چرا در آخرين سفر حج پيامبر (ص ) حماسه غدير مطرح شد ؟
سئوال 7 : حجه الوداع چيست ؟ و كدام خاطره را در ذهن انسان تداعى مى كند؟
سئوال 8 : چرا در شهر مكه يا عرفات و منى در مراسم حج بيعت با اميرالمؤ منين (ع )مطرح نگرديد؟
سئوال 9 : چرا در حادثه عظيم بيعت عمومى مسلمين با امير المؤ منين (ع ) با نام غديرمعروف شد؟
سئوال 10 : چرا در سرزمين ((جحفه )) اين حادثه عظيم سامان يافت ؟ آنجا چه امتيازىداشت ؟
سئوال 11 : چرا در شهر مدينه ، يا ديگر مراسم مذهبى بيعت با امير المؤ منين (ع ) مطرحنشد؟
سئوال 12 : چرا حجه الوداع براى اين مهم انتخاب شد؟
سئوال 13 : آيا حضرت اميرالمؤ منين (ع ) در آغاز اين سفر با پيامبر (ص ) بود؟
سئوال 14 : در ميان هموار جايگاه سخنرانى پيامبر را چگونه فراهم كردند؟
سئوال 15 : شمار مردم در آن اجتماع عظيم چقدر بود؟
سئوال 16 : اجتماع بزرگ غدير چه ويژگيهايى داشت ؟
سئوال 17 : آيا چنان اجتماع بزرگى را مى شود در جاى ديگرى گرد آورد؟
2) پيرامون حادثه بزرگ غدير
سئوال 18: سخنرانى رسول خدا(ص ) چگونه آغاز و پايان يافت ؟
سئوال 19: پيامبر (ص ) امام على (ع ) را چگونه براى بيعت معرفى كرد؟
سئوال 20: اول كسى كه با امام على (ع ) بيعت كرد چه كسى بود؟
سئوال 21: بيعت با اميرالمؤ منين (ع ) از كى آغاز و تا چه زمانىبطول انجاميد؟
سئوال 22: اگر در آن روز بيعت با امام انجام نمى گرفت چه مى شد؟
سئوال 23: آيا پيامبر هم بيعت كرد؟ به دستور چه كسى ؟
سئوال 24: آيا زنان هم بيعت كردند؟
سئوال 25: مردان و زنان چگونه با اميرالمؤ منين (ع ) بيعت كردند؟
سئوال 26: به هنگام بيعت ،زنان و مردان خطاب به امام على (ع ) چه مى گفتند؟
3) در آستانه غدير
سئوال 27: روز غدير فرشته وحى چه آياتى را آورد، و از پيامبر چه خواست ؟
سئوال 28: چرا پيامبر (ص ) از جبرئيل خواست كه او را معاف دارد؟
سئوال 29: در روز غدير فرشته وحى كدام تهديد را مطرح كرد؟
سئوال 30: در روز غدير فرشته وحى چه وعده اى به پيامبر (ص ) داد؟
سئوال 31: اگر پيامبران نمى ترسند پسرسول خدا(ص ) در روز غدير از چه مى ترسيد؟
سئوال 32: پيامبر (ص ) در روز غدير خم از مردم چه خواست ؟
سئوال 33: آيا در روز غدير ينها بيعت با اميرالمؤ منين (ع ) مطرح بود؟
سئوال 34: طرح جامع امامت و رهبرى ، چگونه در روز غدير مطرح شد؟
سئوال 35: پيامبر اسلام (ص ) از اجتماع بزرگ آن روز چه درخواستهاى داشت ؟
سئوال 36: مسئوليت عظيم حاضران غدير از زبان پيامبر (ص ) چه بود؟
سئوال 37: پيامبر (ص ) در روز غدير به چه كسانى هشدار داد؟
سئوال 38: چه كسانى را پيامبر (ص ) در روز غدير لعنت كرد؟
4) پيرامون ولايت و غدير
سئوال 39: چرا امام امت اسلامى را خدا بايد تعيين كند؟
سئوال 40: اگر امام را خدا انتخاب مى كند، پس بيعت مردم چه نقشى دارد؟
سئوال 41: بيعت مردم چه ره آوردهايى دارد؟
سئوال 42: آيا تنها در روز غدير ولايت اميرالمؤ منين (ع ) اعلام شد؟
سئوال 43: اگر در گذشته ولايت امامان معصوم (ع ) اعلام و ابلاغ شد، پس در روزغدير واقعيتى شكل گرفت ؟
سئوال 44: با بيعت عمومى مردم كدام اصل ازاصول آزادى و دموكراسى ثابت مى گردد؟
سئوال 45: آيا در روز غدير تنها روز بيعت با اميرالمؤ منين (ع ) است ؟
سئوال 46: اگر امامت نباشد چرا رسالت پيامبر ناقص است ؟
5) حوادث پس از غدير
سئوال 47: چرا مخالفان ولايت در روز غدير به آخر خط و به بن بست رسيدند؟
سئوال 48: اول كسى كه آشكارا مخالفت كرد چه كسى بود؟
سئوال 49: چه افرادى پس از بيعت عمومى دست به توطئه و مخالفت زدند؟
سئوال 50: چرا پس از غدير، عذرى براى كسى باقى نماند؟
سئوال 51: اولين مخالف غدير كه عذاب شد به پيامبر چه گفت ؟
سئوال 52: اولين مخاف غدير چگونه عذاب شد؟
سئوال 53: كدام آيه قرآن به كيفر مخالف غدير اختصاص دارد؟
سئوال 54: فاطمه زهرا(ع ) نسبت به آغاز مخالفت چه فرمود؟
سئوال 55: چند آيه به مخالفان غدير اختصاص دارد؟
سئوال 56: مخالفان غدير چه توطئه هاى را طراحى كردند؟
سئوال 57: اولين برخورد مسلحانه پس از غدير چگونه شكست خورد؟
سئوال 58: تشكل هاى سياسى پس از غدير چه اهدافى داشتند؟
سئوال 59: اولين طومار ننگين را چگونه و براى چه نوشتند؟
سئوال 60: پيامبر (ص ) كدام آيه از قرآن را در افشاى طومار ننگين قرائتكردند؟
6) غدير در آيات و روايات
سئوال 61: اولین آیات مربوط به روز غدیر کدام است ؟
سئوال 62: چند آیه قرآن به حادثه عظیم روز غدیر اختصاص دارد؟
سئوال 63: چرا در روز غدیر دین کامل شد؟
سئوال 64: چرا نعمت هاى خدا بر انسانها در روز غدیر به اکمال رسید؟
سئوال 65: حضرت زهرا(س ) چگونه حادثه غدیر را مطرح مى فرماید؟
سئوال 66: امامان معصوم (ع ) چگونه غدیر را تبلیغ مى کردند؟
سئوال 67: از دیدگاه امامان شیعه بزرگترین عید اسلامى کدام است ؟
سئوال 68: چرا غدیر همه چیز شیعه مى باشد؟
سئوال 69: سخن حضرت زهرا (س ) با مردم مدینه در مورد روز غدیر چه بود؟
سئوال 70: اگر غدیر نبود آیا عاشورایى وجود داشت ؟
سئوال 71: اگر غدیر نبود آیا شناخت مؤ من و منافق ممکن بود؟
سئوال 72: اگر غدیر نبود آیا تداوم اسلام ناب امکان داشت ؟


نوشته شده در   دوشنبه 14 مهر 1393    
PDF چاپ چاپ