دوشنبه 27 خرداد 1398 | Monday, 17 June 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1396     |     کد : 36938

روایتی از حضرت رضا ، علیه‏السلام در صفات امام

حضرت رضا علیه‏السلام فرمود: برای امام چند علامت است : باید داناترین ، استوارترین ، پرهیزکارترین، بردبارترین، شجاع‏ترین و سخاوتمندترین مردم باشد، باید ختنه کرده متولد شده و پاک و پاکیزه باشد، از دنبالش اشخاص را مشاهده کند همانطور که از جلو مردم را می‏بیند. امام باید سایه نداشته باشد، و هر گاه از شکم مادرش بر زمین افتاد روی دو کف دست قرار گیرد و با صدای بلند شهادتین بگوید، و محتلم نگردد، هنگامی که دیدگانش در خواب است باید دلش در خواب نباشد، و باید محدث باشد، و ...

روایتی از حضرت رضا ، علیه‏السلام در صفات امام
حضرت رضا علیه‏السلام فرمود: برای امام چند علامت است : باید داناترین ، استوارترین ، پرهیزکارترین، بردبارترین، شجاع‏ترین و سخاوتمندترین مردم باشد، باید ختنه کرده متولد شده و پاک و پاکیزه باشد، از دنبالش اشخاص را مشاهده کند همانطور که از جلو مردم را می‏بیند.
امام باید سایه نداشته باشد، و هر گاه از شکم مادرش بر زمین افتاد روی دو کف دست قرار گیرد و با صدای بلند شهادتین بگوید، و محتلم نگردد، هنگامی که دیدگانش در خواب است باید دلش در خواب نباشد، و باید محدث باشد، و زره رسول خدا بر قامت او درست بیاید، بول و غایط او دیده نشود، و خداوند زمین را امر کرده است که بول و غائط او را در خود فرو برد.
امام باید خوشبو باشد و بوی مشک از وی به مشام برسد، از مردم به خودشان سزاوارتر باشد، و از پدر و مادر برای آنها مهربانتر باشد، و از همه مردم بیشتر در پیشگاه خداوند متواضع و فروتن باشد، و باید بیشتر از مردم به او امر و نواهی خداوند عمل کند، و دعایش مستجاب گردد، و بطوریکه اگر در باره یک سنگ بزرگ دعا کند آن سنگ از میان دو نصف گردد.
اسلحه جنگی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در نزد او باشد، و کتابی که در آن نامهای شیعیان و دشمنان او تا روز قیامت در آن ثبت شده در دست او باشد، و جامعه که طول آن هفتاد زرع است و همه احتیاجات مردم در آن ثبت شده در دست او موجود باشد، و هم چنین جفراکبر و اصغر که به اندازه پوست یک قوچ است و همه احکام فرعی در آن ثبت شده در دست امام باشد، و اینکه مصحف حضرت فاطمه علیه‏السلام در نزد او باشد.
فضل بن شاذان گوید: از حضرت رضا علیه‏السلام شنیدم می‏فرمود: هنگامیکه سر امام حسین علیه‏السلام بطرف شام برده شد، یزید که خداوند او را لعنت کند و از رحمت خود محروم سازد فرمان داد سر را در جائی نصب کردند و در آن جا بساط شراب و قمار پهن ساختند، خود و یارانش نشستند و شراب نوشیدند، پس از اینکه از شراب فارغ شدند سر را در طشتی قرار داده در زیر تخت خود گذاشت و روی تخت بساط شطرنج پهن کرد و مشغول شد، و شروع کرد به استهزاء امام حسین و پدر و جدش علیه‏السلام.
هرگاه به یکی از رفقایش که مشغول قمار بود غالب میشد فوراً شراب را سر می‏کشید و سه جرعه از آن را می‏خورد و بقیه را در آن طشتی که سر امام حسین قرار داشت می‏ریخت، اینک شیعیان ما باید از آشامیدن فقاع خودداری کنند، و از بازی کردن شطرنج خودداری نمایند، و هر کس نظرش بر فقاع و یا شطرنج افتاد باید به یاد امام حسین باشد و یزید را لعنت کند و هم چنین خاندان او و زیاد را مورد لعنت قرار دهد، خداوند، در برابر این عمل گناهان او را میامرزد.
حضرت رضا علیه‏السلام فرمود: هر کسی که بدنش سالم باشد و راه زندگیش باز و فراخ گردد، و امور زندگی روزانه‏اش بگذرد، تمام خوبیهای دنیا برای او جمع شده است، و نیز فرمود: دلهای مردم بکسانی محبت دارند که مورد نیکی قرار گرفته باشند و به کسانی بفض پیدا می‏کند که دلها را برنجانند.


نوشته شده در   جمعه 15 ارديبهشت 1396    
PDF چاپ چاپ