شنبه 10 اسفند 1398 | Saturday, 29 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 5 خرداد 1396     |     کد : 37103

9. تاریخ انبیاء : پیامبران بعد از حضرت یوسف ع ؛ 2. حضرت موسی ع (قسمت اول)

نَسَب موسی علیه السلام / موسی فرزند عمران از نوادگان یعقوب می باشد. نَسَب او تا یعقوب عبارت است از (موسی بن عمران بن یصهر بن یافث بن لاوی بن یعقوب). موسی نامی است که از دو جزء تشکیل شده یکی «مو» به معنای آب و دیگری «سی» به معنای درخت است. او را موسی نام نهادند چون گهواره او در کنار درختی در داخل آب بدست آمد. نام مادرش «یوخابید» بود که در تورات نیز نامش برده شده است. موسی سه برادر داشت، هارون که بزرگتر از موسی بود و بشر و بشیر که کوچکتر بودند ...

9. تاریخ انبیاء : پیامبران بعد از حضرت یوسف ع ؛ 2. حضرت موسی ع (قسمت اول)
می کنم آغاز با نام کریم * قصه فرعون و موسای کلیم
نَسَب موسی علیه السلام
موسی فرزند عمران از نوادگان یعقوب می باشد. نَسَب او تا یعقوب عبارت است از (موسی بن عمران بن یصهر بن یافث بن لاوی بن یعقوب).(1)
موسی نامی است که از دو جزء تشکیل شده یکی «مو» به معنای آب و دیگری «سی» به معنای درخت است.(2) او را موسی نام نهادند چون گهواره او در کنار درختی در داخل آب بدست آمد. نام مادرش «یوخابید»(3) بود که در تورات نیز نامش برده شده است. موسی سه برادر داشت، هارون که بزرگتر از موسی بود و بشر و بشیر که کوچکتر بودند.
1 - داستان پیامبران، ص 123، اکبری؛ مجمع البیان، ج 4، ص 330، او 500 سال بعد از ابراهیم خلیل ظهور کرد.2 - تاریخ طبری، ج 1، ص 273.3 - در روایاتی دیگر نام مادر موسی را «یوکابد» گفته اند؛ داستان پیامبران، ص 123، اکبری؛ قصه های قرآن، رضوی، ص 283.


نوشته شده در   جمعه 5 خرداد 1396    
PDF چاپ چاپ