جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 17 آذر 1389     |     کد : 6780

تشريع عقيقه

تشريع عقيقه

تشريع عقيقه
عـقـيـقـه ذبـيـحـه اى اسـت كـه از طـرف تـازه مـولود ذبـح مـى شـود، لفـظ عق در اصل شكافتن است كه در موقع ذبح ، حلق آن شكافته مى شود (334) ظاهر روايات آن اسـت كـه : ايـن كـار در ولادت حـضـرت مـجـتـبـى عـليـه السـلام تـوسـط حـضـرت رسـول صـلى الله عليه و آله تشريع گرديد و رسميت يافت چنان كه گذشت از روايات وجـوب آن اسـتـفـاده مـى شـود ولى اكثريت فقهاء به استحباب فتوى داده اند، در كافى از حـضـرت مـوسـى بـن جـعـفـر عـليـه السـلام نـقـل كرده كه فرمود: العقيقة واجبة ، اذا ولد للرجل ولد فان احب ان يسميه من يومه فعل (335)
مـرحـوم مـجلسى در مراءت العقول درشرح اين حديث فرموده : ميان فقهاء اختلافى نيست كه وقت عقيقه روز هفتم ولادت است ولى در حكم آن اختلاف است ، سيد و ابن جنيد آن را واجب گفته اند، سيد بر وجوب آن ادعاى اجماع كرده و از ظاهر كلينى نيز وجوب فهميده مى شود، ولى شـيـخ الطـائفـة و مـتـاءخـريـن از او راءى بـه اسـتـحـبـاب داده انـد، مـسـاءله محل اشكال و احتياط ظاهر (وجوب ) است .
مـردى بـه نـام عـمـربـن يزيد گويد: به امام صادق عليه السلام گفتم : به خدا من نمى دانم كه پدرم از من عقيقه كرده است يا نه ؟ امام فرمود تا از خودم عقيقه كنم . من اين كار را كردم در حالى كه پير شده بودم و نيز از آن حضرت شنيدم كه مى فرمود: هركس در گرو عـقـيـقـه خـويـش اسـت ، عـقـيـقـه واجـب تـر از اضـحـيـه اسـت كل امرء مرتهن بعقيقة والعقيقة اوجب من الاضحيه (336)
درحـديـث ديـگـرى سـمـاعـة بـن مـهـران از امـام صـادق عـليـه السـلام نقل كرده : فرمود: روز هفتم مولود از وى عقيقه مى شود، سرش را تراشيده و به وزن موى سـرش طلا يا نقره صدقه داده مى شود و بازو و فوق بازوى آن به قابله داده مى شود، عقيقه ، گوسفند يا شتر است (337) روايات در اين زمينه زياد است .
اذان و اقامه در گوش مولود
گـفـتـن اذان و اقامه در گوش تازه مولود، رنگ خدائى دادن است به او آنگاه كه مولودى به دنـيـا مى آيد اگر صداى دلنواز اشهدان لااله الاالله گوش او را نوازش كند، در آينده اش اثر نيكويى خواهد گذاشت ، تعليمات اسلامى سراسر حقائق و سعادت است و اين كار على الظاهر با ولادت حضرت مجتبى عليه السلام آغاز گرديد.
امـام صـادق عـليـه السـلام از جـدش رسـول الله صـلى الله عـليـه و آله نـقـل كـرده كـه فـرمود: هر كه براى او مولودى به دنيا آيد، در گوش راستش اذان نماز و درگـوش چـپـش اقـامـه بـگـويـد، آن حـفـظ شـدن از شـر شـيـطـان رجـيـم اسـت : قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : من ولد له مولود فليؤ ذن فى اذنه اليمنى باذان الصلوة و ليقم فى اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم (338)
نجمه مادر حضرت رضا صلوات الله عليه فرمود: چون حضرت رضا به دنيا آمد، شوهرم ، موسى بن جعفر عليه السلام داخل حجره شد،: من او را در لباس سفيدى پيچيده به آغوش وى دادم فـرمـود: يـانجمه گوارا باد بر تو كرامت خدا آنگاه به گوش راستش اذان و به گـوش چپش اقامه گفت ، و آب فرات خواست و با آن وى تحنيك كرد وبه من برگردانيد و فـرمـود: بـگـير، او بقية الله در زمين است : فقال : خذيه فانه بقيه الله تعالى فى ارضـه (339) مـسـاءله ديـگـر در ايـنـجا، انتخاب بهترين نام براى فرزند است از قـبـيـل : عـبـدالله و نـامـهاى انبياء و معصومين عليهم السلام كه شايد به تناسبى در آينده مطرح نماييم .
منابع
334- نهايه ابن اثير عقيق
335- كافى ، ج 6، ص 24؛ كتاب العقيقة
336- كافى ، ج 6 ص 25 و 28
337- كافى ، ج 6 ص 24 - 34
338- كافى ، ج 6 ص 24
339- عيون اخبار الرضا، عليه السلام ، ج 1 ص 20


نوشته شده در   چهارشنبه 17 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ