شنبه 16 فروردين 1399 | Saturday, 04 April 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 5 خرداد 1396     |     کد : 37105

25) سیاحت غرب / محيط زيست : انحراف در جنبش طرفداران محيط زيست ؛ ديو فورمن

چكيده : علل تخريب محيط زيست ، انقراض طبيعت ، هجوم بيماري هاي عجيب، آلودگي اكوسيستم و ... از مشغوليات ذهني آقاي ديرفورمن است . او مي گويد: به علت وضعيت طبيعت، نيروي قوي بر ضدطرفداران محيط زيست و سازش طرفداران آن ، فاجعه اي در حال رخ دادن است . نويسنده مفهوم توسعه پايدار را مفهومي كه طبيعت را قرباني كرده و در جايگاه دوم مي نشاند ، مي داند . او به تركيبي متوازن از كاركرد مشترك طبيعت و تمدن اعتقاد دارد . در ايالات متحده ، دولت فدرال دشمن قسم خورده محيط زيست شده است. ...

25) سیاحت غرب / محيط زيست : انحراف در جنبش طرفداران محيط زيست ؛ ديو فورمن 1
چكيده:
علل تخريب محيط زيست ، انقراض طبيعت ، هجوم بيماري هاي عجيب، آلودگي اكوسيستم و ... از مشغوليات ذهني آقاي ديرفورمن است . او مي گويد: به علت وضعيت طبيعت، نيروي قوي بر ضدطرفداران محيط زيست و سازش طرفداران آن ، فاجعه اي در حال رخ دادن است . نويسنده مفهوم توسعه پايدار را مفهومي كه طبيعت را قرباني كرده و در جايگاه دوم مي نشاند ، مي داند . او به تركيبي متوازن از كاركرد مشترك طبيعت و تمدن اعتقاد دارد .
در ايالات متحده ، دولت فدرال دشمن قسم خورده محيط زيست شده است. دولت راستگراي رئيس جمهور بوش و كنگره ايالات متحده، نه تنها دفاعي از محيط زيست به عمل نمي آورند بلكه سعي مي كنند، ميراث قرن بيستم طرفداران محيط زيست را هم از بين ببرند. آن ها بدون هيچ ملاحظه كاري، سعي مي كنند كه به دوران بارون هاي كائوچوي قرن نوزدهم بازگردند.
در حالي كه مورد ايالات متحده يك مورد كاملاً سياسي است، برخي كشورهاي ديگر نظير كانادا، نروژ و ژاپن كه ادعاي تمدن دارند؛ عليه طبيعت به يك جنگ صليبي اقدام كرده اند. آن ها در جنگل هاي مرزي شروع به حفر معدن كرده اند؛ حيواناتي را كه به زعم آن ها پردردسرند (مانند گرگ ها و خرس ها) مي كشند و وال ها را براي مقاصد
در ايالات متحده، دولت فدرال دشمن قسم خورده محيط زيست شده است. دولت راستگراي رئيس جمهور بوش و كنگره ايالات متحده، نه تنها دفاعي از محيط زيست به عمل نمي آورند بلكه سعي مي كنند، ميراث قرن بيستم طرفداران محيط زيست را هم از بين ببرند.
تجاري شكار مي كنند. اروپايي ها، چيني ها و آمريكايي ها در حال غارت آخرين منابع الوار، حيات وحش، مواد معدني و نفت هستند و چنين عادات غلطي را در ميان مردمان خود شايع مي كنند.
1- Dave Foreman
سازش و ضعف در حركت هاي زيست محيطي و حفاظت محيط زيست
تلاش براي حفظ طبيعت وحشي و زدودن آلودگي كه مي تواند باعث تخريب داخلي شود، باعث مي شود كه جناح هاي راست و چپ بتوانند با هم در اين مورد و حتي در اصول و مباني سازش كنند. حفظ محيط زيست جنبشي است كه مي خواهد زمين هاي وحشي و حيات وحش را حفظ كند (طبيعت به خاطر خود طبيعت)؛ طرفداري از محيط زيست، تلاشي است كه مي خواهد آلودگي را كه براي سلامت انسان مضر است از بين ببرد و شهرها را قابل زندگي كند.
جناح راست تندرو مدت هاي زيادي خود را به انديشيدن و اقدام كردن عادت داده است؛ جناح چپ در اين باره شكست خورده است، چون استراتژي بلند مدتي را كه بايد از آن پيروي كند، اتخاذ نكرده است.
در سطح بين الملل هم از دهه 1980 ميلادي به اين طرف، تلاش هاي طرفداران محيط زيست براي حفظ زمين هاي وحشي و بومي به وسيله استفاده از پارك هاي ملي، زمين و نواحي حفاظت شده جاي خود را به مصالحه اي داده است كه در آن آژانس هايي كمك مالي مي كنند و حتي برخي از گروه هاي بين المللي طرفدار محيط زيست تلاش كرده اند تا از آنچه كه آن را توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست مبتني بر جامعه مي دانند، طرفداري كنند. اگرچه اين رهيافت ها تا مدتي تاكتيك هاي حفاظتي سالمي به حساب مي آيند ولي در عمل، طبيعت را به جايگاه دوم رانده اند. اين تأسيسات از بين برنده طبيعت، جاي خود را به موارد ديگري داده است و موردنظر برخي از انسان شناسان و مهندسان اجتماعي چپ قرار گرفته است تا نواحي حفاظت شده را در حمايت از منابع از بين رونده، نابود يا معامله كنند.
برخي كشورهاي ديگر نظير كانادا، نروژ و ژاپن كه ادعاي تمدن دارند؛ عليه طبيعت به يك جنگ صليبي اقدام كرده اند.
گروه ها و سازمان هاي طرفدار محيط زيست كه خود از سوي چپ و راست تحت فشار هستند، به انكار اين امر پرداخته اند كه رشد جمعيت بايد به صفر برسد، اگر چه خود اين رشد جمعيت، منشأ بسياري از مشكلات زيست محيطي مي باشد. در حال حاضر، ادعاي مخالف اين است كه رشد جمعيت كم شده است و اين كه ملت هاي توسعه يافته به خاطر جمعيت جوان، كمتر با فروپاشي مواجه مي شوند. حركت هاي طرفدار محيط زيست هم از اين شرمنده هستند كه بگويند، حقيقت اين است كه بشر در معرض انقراض كلي مي باشد. اگر اين گروه ها وضعيت فكري مشخصي نداشته باشند، چگونه مي توانند اقدام درستي را صورت دهند؟
در حال حاضر، تغيير در ايالات متحده از حفظ محيط زيست به طرفداري از منابع در جريان است و سازمان هاي تأثيرگذار و مشهوري از آن حمايت مي كنند؛ مثلاً جنبش حفاظت از طبيعت كه جنبش مشهوري مي باشد، به اين سمت حركت كرده است. آن ها در حال حاضر از «مناظر طبيعيِ كاربري» صحبت مي كنند كه حسن تعبيري براي درخت افكني و حيوان چراني در طبيعت است و از كارمندانشان خواسته اند كه بيشتر درباره مردم صحبت كنند تا درباره طبيعت. اخبار شوراي استاني كه زماني صدايي بلندآوازه در حفاظت از محيط زيست داشت، امروز درباره طرفداري از منابع صحبت مي كند؛ آن ها ديگر درباره حفاظت از حيات وحش سخني نمي گويند بلكه درباره جوامع كوچكي كه اين حيات را از بين مي برند، صحبت مي كنند؛ آن ها همچنين از مذاكره بين طرفداران محيط زيست و صنايع از بين برنده حيات وحش حرف مي زنند كه معمولاً نتيجه اين مذاكرات به نفع صنايع است.
برخي از مشورت دهندگان، بنيادها و رئاليست هاي سياسي، در حال مذاكره با طرفداران حيات وحش هستند تا بتوانند قانوني را بگذرانند كه به طور متناسب از حيات وحش موجود طرفداري كنند. اين تلاش براي به سازش كشاندن طرفداران محيط زيست براي گذراندن قوانين جديد است و اقدامي فوق العاده در برابر پيروزي (با برتري اندك) راست راديكال در انتخابات سال 2004 مي باشد. علت ديگر اين فشار، اين تصور مبهم است كه آرزو مي شود، اگر مردم بتوانند با هم صحبت كنند، همه چيز حل خواهد شد.
اروپايي ها، چيني ها و آمريكايي ها در حال غارت آخرين منابع الوار، حيات وحش، مواد معدني و نفت هستند و چنين عادات غلطي را در ميان مردمان خود شايع مي كنند.
برخي از جوانان هوشمند با انجام مباحثاتي در مورد مرگ طبيعت گرايي، توجه هايي را به خود جلب كرده اند. تا زماني كه آن ها بحث حفاظت از طبيعت را به حساب نياورند، از طرفداران محيط زيست خواهند خواست كه توجه عمده خود را به بحث هاي مربوط به عدالت اجتماعي و ساير اهداف و آرمان هاي پيش برنده انساني معطوف كنند. در كل، آن ها مي خواهند كه جنبش هاي طرفدار محيط زيست به كناري روند و بخشي از جنبشي شوند كه از اجزاء حزب دمكرات باشد. تعيين هويت گسترده طرفداري محيط زيست به همراه حركت هاي پيشرو و جنبش دمكراتيك، دليلي كليدي است كه همه اين حركت ها نزد مردم آمريكا اعتبار خود را از دست داده است.
درست همان طوري كه تغييري عمده در نزد بخش هاي عمده اي از جامعه آمريكا روي داده است، همان طور هم تغييراتي معضل آفرين در ميان اعضاي جامعه طرفدار محيط زيست روي داده است. اگر بخواهيم درباره اين موضوع صريح باشيم، بسياري از اعضاي جنبش طرفدار محيط زيست، نسبت به تاريخ ايالات متحده بي تفاوت هستند و كتاب هاي كلاسيك درباره حفاظت از محيط زيست را نخوانده اند. در اين جنبش، به طور عمده، عدم وجود حركت هاي روشنفكرانه مشاهده مي شود. روي هم رفته، اعضاي جناح راست راديكال و ضد حفاظت محيط زيست، بيشتر از طرفداران محيط زيست مي انديشند. در حال حاضر، جواناني كه قبلاً به پياده روي در مناطق كوهستاني مي رفتند به خاطر عدم تحرّك اين جنبش ها، ديگر رفتن به اين مناطق و مناطق بدون جاده را ترجيح نمي دهند. ديگر نمي توان كودكان را در نقاط وحش مشاهده كرد و آن ها بيشتر به واقعيت هاي مجازي پناه برده اند.
اين ها روندهايي است كه مشاهده مي شود. هرچند به طور قطع مي توان استثناهايي را هم مشاهده كرد. اما توجه زياد به اين استثناها، ما را از توجه به واقعيت ها باز مي دارد. در اينجا نمي توان از وجود «تفاوت هاي جزئي» سخن گفت. براي غلبه بر اين مشكلات، بايد به دنبال اتخاذ يك استراتژي مؤثر بود.
بايد بتوانيم به تركيبي درست دست يابيم كه طبيعت و تمدن چطور مي توانند با هم به سازش برسند.
در دسامبر سال 1776 ميلادي، انقلاب آمريكا در بغرنج ترين وضع خود بود. تام پين در پاسخ اين وضعيت، اولين مقاله «بحران» خود را نوشت: «ما الان در زماني به سر مي بريم كه نياز به روح بشر داريم. سربازان تابستاني و حافظان طلوع آفتاب در اين جنبش خواهند بود و مي خواهند خدمتي به كشور خود كرده باشند، ولي نياز به حمايت مردان و زنان دارند».
ما نياز به افرادي مانند تام پين در اوقات تاريك خود داريم. بگذار از اين كه دوستدار طبيعت هستيم، اندوه نخوريم. از اين كه طرفدار محيط زيست هستيم و از اين كه حقيقت را مي گوييم، شرمنده نباشيم. به ديگران برسيم. بايد بتوانيم به تركيبي درست دست يابيم كه طبيعت و تمدن چطور مي توانند با هم به سازش برسند.
منبع: Rewilding Institute


نوشته شده در   جمعه 5 خرداد 1396    
PDF چاپ چاپ