چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 25 دي 1394     |     کد : 33534

14) رواق اندیشه : تربيت ديني فرزندان – ب) آمادگي بسيار كودكان براي تربيت پذيري

كودكان همگي با فطرت الهي و همراه با روحياتي پاك و زمينه هايي آراسته زاده مي شوند و حس مذهبي به طور طبيعي در آنها پديد آمد، سپس رشد يا افت مي يابد. در واقع، اين محيط اطراف است كه با تأثير مستقيم و غيرمستقيم خود، زمينه هدايت يا گمراهي آنها را فراهم مي آورد؛ گرچه اراده آزاد انسان هيچ گاه از ميان نمي رود و حق اختيار و انتخاب در هر حال باقي است. بر همين اساس، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد : هر نوزادي بر فطرت سالم الهي زاده مي شود ؛ ليكن اين پدر و مادر هستند كه ...

14) رواق اندیشه : تربيت ديني فرزندان – ب) آمادگي بسيار كودكان براي تربيت پذيري
كودكان همگي با فطرت الهي و همراه با روحياتي پاك و زمينه هايي آراسته زاده مي شوند و حس مذهبي به طور طبيعي در آنها پديد آمد، سپس رشد يا افت مي يابد. در واقع، اين محيط اطراف است كه با تأثير مستقيم و غيرمستقيم خود، زمينه هدايت يا گمراهي آنها را فراهم مي آورد؛ گرچه اراده آزاد انسان هيچ گاه از ميان نمي رود و حق اختيار و انتخاب در هر حال باقي است. بر همين اساس، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد:
هر نوزادي بر فطرت سالم الهي زاده مي شود؛ ليكن اين پدر و مادر هستند كه گاه او را با تربيت هاي ناشايست خويش از صراط مستقيم منحرف مي سازند.1
بنابراين، رسالت پدر و مادر آن است كه با انجام فرايض ديني و بيان آنها براي كودكان و تجسم بخشيدن به روحيات زيباي ايمان و تعهد ديني، استعدادهاي آنها را در مسيري درست به فعليت رسانند؛ در غير اين صورت، فطرت پاك كودكان به تدريج رو به خاموشي مي گرايد و به محيط آلوده خو مي گيرد. كودكان و نوجوانان از اخلاق همه اطرافيان خود كم و بيش تأثير مي پذيرند. پدر و مادر، بستگان، همكلاسي ها، معلمان، قهرمانان ورزشي و هنري، شخصيت هاي سياسي و اجتماعي و... همگي بر فرزندان ما تأثير گذاشته، الگوهاي مثبت يا منفي آنها را شكل مي دهند كه البته در اين ميان والدين از نقش مهم تري برخوردارند. از اين رو است كه اميرمؤمنان، علي عليه السلام در سفارش نامه اي به فرزندش امام حسن عليه السلاممي نويسد: «همانا جان و روان خردسالان همچون زمين بايري است كه در آن هر نوع دانه و تخمي افشاني، آن را مي پذيرد و رشد و نمو مي دهد».2
بنابراين، همان قدر كه زمينه هدايت و دينداري براي آنها فراهم است زمينه انحراف و فساد نيز مهيا است. كودكان و نوجوانان به دليل كم تجربگي و ناآگاهي در آستانه لغزش قرار دارند و لذا بر پدران و مادران است كه موانع زندگي سالم را از پيش پاي آنها بردارند و فطرت هاي پاك فرزندان شان رااز آلايش به رذايل اخلاقي و مفاسد اجتماعي مصون نگه دارند.3 با اين حال، به نظر مي رسد طبيعت و فطرت انسان ها، و به ويژه كودكان و نوجوانان، به خير و سعادت تمايل بيشتري دارد و لذا پيامبراكرم صلي الله عليه و آله درباره آنان مي فرمايد:
آنها قلبي فضيلت پذير و دلي رقيق و حساس دارند... خداوند مرا به پيامبري برانگيخت تا مردم را به رحمت الهي بشارت و از عذابش بيم دهم؛ جوانان و نوجوانان سخنانم را پذيرفتند و با من پيمان محبت بستند، ولي پيران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند.4
امام صادق عليه السلام نيز به يكي از ياران خويش كه به تبليغ دين و نشر تعاليم اهل بيت اشتغال داشت، چنين توصيه مي فرمايد: «برنامه هاي تبليغي خويش را متوجه نسل جوان كن؛ زيرا آنان براي پذيرش خوبي ها آمادگي بيشتري دارند و بيش از ديگران حق را مي پذيرند.»5
1. محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 3، ص 281 - 282؛ صحيح بخارى، دار الفكر، بيروت، ج 2، ص 97-98.
2. نهج البلاغه، دار المعرفة، بيروت، نامه 31، ص 40.
3. محمد جواد طبسى، حقوق فرزندان در مكتب اهل بيت ع، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1376، ص 152.
4. محمد تقى فلسفى و مرتضى فريد، الحديث، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1364 ،ج 1، ص 394.
5. محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 23، ص 236 ـ 237.
بشري بستان


نوشته شده در   جمعه 25 دي 1394    
PDF چاپ چاپ