سه شنبه 19 فروردين 1399 | Tuesday, 07 April 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 6 شهريور 1394     |     کد : 32687

حقوق فرزندان ؛ فصل هفتم : فرزند و جامعه 3- دور انديشى در كارها

دور انديشى و فكر و تاءمل قبل از انجام دادن هر كارى يكى از صفات پسنديده اى است كه مى بايد پدر و مادر فرزندان خود را با آن آشنا و ماءنوس ‍ سازند. زيرا چه بسيار مردمى كه بر اثر لحظه اى غفلت و نينديشيدن به عاقبت كار به دام افتادند و يا در معرض گرفتارى هاى سخت قرار گرفتند . امير مؤ منان (عليه السلام ) در وصيتى به فرزند خود امام حسن (عليه السلام ) مى فرمايد : ... التدبير قبل العمل يؤ منك الندم . تعمق و دور انديشى پيش از عمل ، تو را از پشيمانى ايمن مى دارد ...

حقوق فرزندان ؛ فصل هفتم : فرزند و جامعه 3- دور انديشى در كارها
دور انديشى و فكر و تاءمل قبل از انجام دادن هر كارى يكى از صفات پسنديده اى است كه مى بايد پدر و مادر فرزندان خود را با آن آشنا و ماءنوس ‍ سازند.
زيرا چه بسيار مردمى كه بر اثر لحظه اى غفلت و نينديشيدن به عاقبت كار به دام افتادند و يا در معرض گرفتارى هاى سخت قرار گرفتند.
امير مؤ منان (عليه السلام ) در وصيتى به فرزند خود امام حسن (عليه السلام ) مى فرمايد: ... التدبير قبل العمل يؤ منك الندم (501)
تعمق و دور انديشى پيش از عمل ، تو را از پشيمانى ايمن مى دارد.
نيز فرمود: اءى بنى الفكره تورث نورا و الغفله ظلمه والجدال ضلاله .(502)
پسر جانم ! انديشه روشنى مى آورد و غفلت تاريكى و مجادله گمراهى .
و نيز فرمود: و من تفكر اعتبر و من اعتبر اعتزل و من اعتزل سلم .(503)
و هر كس بينديشد عبرت بگيرد، و هر كس عبرت گيرد گوشه گير اختيار كند و هر كس در گوشه اى نشيند، (از فتنه هاى روزگار) در امان بماند.
ونيز فرمود: والطماءنينه قبل الخبره ضد الحزم .(504)
اعتماد و اطمينان (به كسى ) پيش از آزمودن او بى احتياطى و خلاف دورانديشى است .
و نيز فرمود: وانهاك عن التسرع بالقول والفعل ، واذا عرض شى ء من اءمر الآخره فابداء به واذا عرض شى ء من اءمر الدنيا فلاتاءته حتى تصيب رشدك فيه .(505)
و تو را از شتاب ورزيدن در گفتار يا كردار نهى مى كنم ، و اگر با پيشامدى آخرتى روبرو شدى به آن مشغول شو و اگر با امرى دنيوى رويارو شدى بدان اقدام مكن تا درباره آن به نيكويى بينديشى و به واقعيت آن واقف شوى .
و نيز فرمود: و من تورط فى الامور بغير نظر فى العواقب فقد تعرض ‍ للنوائب .(506)
هر كس بدون عاقبت انديشى ، خود را وارد كارها كند، در معرض ‍ گرفتاريهاى سخت قرار گرفته است .
و نيز فرمود: و اءمسك عن طريق اذا خفت ضلالته ، فان الكف عنده حيره الضلاله خيرمن ركوب الاءهوال .(507)
از رفتن راهى كه ترس و حشت گمراهى در آن نهفته است ، خوددارى كن . زيرا پرهيز از ورطه سرگردانى و گمراهى ، بهتر از گرفتار شدن در مشكلات و در غلتيدن در گرداب وحشتهاست .
501- تحف العقول ، ص 86.
502- همان ، ص 85.
503- تحف العقول ، ص 84.
504- همان ، ص 85.
505- مجموعه ورام ، ص 378.
506- تحف العقول ، ص 86.
507- بحارالاءنوار، ج 74، ص 200.


نوشته شده در   جمعه 6 شهريور 1394    
PDF چاپ چاپ