شنبه 16 فروردين 1399 | Saturday, 04 April 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 30 مرداد 1394     |     کد : 32618

حقوق فرزندان ؛ فصل هفتم : فرزند و جامعه 2- ارتباط با علما و دانشمندان

يكى از وظايف اخلاقى و تربيتى هر پدر نسبت به فرزند آنست كه او را با علما و دانشمندان علوم دينى و اسلامى آشنا سازد، و فرزندش را به منزل و محفل آنان ببرد. زيرا همنشينى با علما علاوه بر آشنايى با آنان آثار تربيتى و اخلاقى و بركات فراوانى هم در بر دارد. و جاى ترديد نيست كه اصل نزديكى و انس و الفت با هر كسى در انتقال صفات و روحيات او به ديگران تاءثير معتنابهى دارد. بويژه كه آن شخص عالمى متعهد و دانشمندى وارسته باشد و در راه اسلام گام بردارد. ...

حقوق فرزندان ؛ فصل هفتم : فرزند و جامعه 2- ارتباط با علما و دانشمندان
يكى از وظايف اخلاقى و تربيتى هر پدر نسبت به فرزند آنست كه او را با علما و دانشمندان علوم دينى و اسلامى آشنا سازد، و فرزندش را به منزل و محفل آنان ببرد. زيرا همنشينى با علما علاوه بر آشنايى با آنان آثار تربيتى و اخلاقى و بركات فراوانى هم در بر دارد. و جاى ترديد نيست كه اصل نزديكى و انس و الفت با هر كسى در انتقال صفات و روحيات او به ديگران تاءثير معتنابهى دارد. بويژه كه آن شخص عالمى متعهد و دانشمندى وارسته باشد و در راه اسلام گام بردارد. پس بر پدر است كه فرزند را با سيماى واقعى علماى راستين آشنا و علاقه مند سازد و اين خود در آينده زندگى فرزند سهم بسزايى خواهد داشت .
نشانه هاى عالم چيست ؟
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: لقمان به فرزند خود گفت : يا بنى ... و للعالم ثلاث علامات العلم بالله و بما يحب و يكره (493)
فرزندم !... عالم سه نشانه دارد: خداشناس باشد و به آنچه كه مورد رضايت و محبت الهى است و آنچه كه خداوند ناخوش و ناپسند مى دارد، علم داشته باشد.
توضيح : عالم و دانشمندى شايسته همنشينى و معاشرت است و از نظر تربيتى ، اخلاق هدايتگرى راستين بشمار مى آيد كه خداشناس و خداترس ‍ باشد، معرفت او نسبت به خالق هستى موجب شود كه به دستوراتش گردن نهد و به واجبات و ارزشهاى الهى پايبند باشد و از محرمات و ضدارزش ها دورى گزيند و چنين شخصى مى تواند الگو اسوه باشد.
بنابراين ما بايد فرزندانمان را با چنين عالمان ربانى آشنا سازيم نه هر دانشمندى كه فقط مشتى اصطلاحات را در حافظه خود جا داده باشد.
1- تشويق به برقرار ساختن رابطه با علما
امام على (عليه السلام ) در وصيتى به فرزندش امام حسين (عليه السلام ) مى فرمايد: و من خالط العلماء وقر.(494)
هر كه با علما و دانشمندان معاشرت داشته باشد با وقار گردد و مورد تكريم قرار گيرد.
لقمان حكيم به فرزندش گويد: اءى بنى صاحب العلماء و جالسهم و زرهم فى بيوتهم لعلك تشبههم فتكون منهم .(495)
فرزندم ! با علما دوست و همنشين شو، در منزلشان به ديدار آنها برو، اميد است كه به آنان شباهت پيدا كنى و از آنان شوى .
لقمان به فرزندش گويد: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ، فان الله يحيى القلوب بنور الحكمه كمايحيى الاءرض بوابل السماء.(496)
با علما رفت و آمد داشته باش ، دو زانو (و مؤ دبانه ) در كنارشان بنشين زيرا خداوند قلبها را بنور حكمت زنده مى گرداند همانگونه زمين را بوسيله بارانهاى درشت آسمان زنده مى گرداند.
2- استفاده معارف از محضر علما
يقينا منظور از آنهمه تشويق و ترغيب به حضور در محفل عالمان و دانشمندان و همنشينى با آنها براى كسب معارف اسلامى و حل مجهولات و فراگيرى راه و رسم زندگى است و اينكه آنان را الگوى عملى خود قرار دهيم و از كانال پر فيض آنان به سر چشمه جوشان معارف الهى دست بيابيم .
لقمان به فرزندش گويد: يا بنى تعلم من العلماء ما جهلت و علم الناس ما علمت .(497)
فرزندم ! آنچه را كه نمى دانى از عالمان بياموز و آنچه كه آموختى به مردم بياموز.
اميرالمؤ منين (عليه السلام ) در وصيتى به فرزندش محمد حنفيه مى فرمايد: يا بنى اقبل من الحكماء مواعظهم و تدبر احكامهم .(498)
فرزندم ! پندهاى حكيمان را بپذير و در قضاوتهاى آنها بينديش .
لقمان حكيم به فرزندش مى فرمايد: يا بنى تعلم الحكمه تشرف بها فان الحكمه تدل على الدين و تشرف العبد على الحر، و ترفع المسكين على الغنى و تقدم الصغير على الكبير و تجلس المسكين مجالس الملوك و تزيد الشريف شرفا والسيد سؤ ددا و الغنى مجدا، و كيف يظن ابن آدم اءن يتهياء اءمر دينه و معيشته بغير حكمه و لن يهيى الله عزوجل اءمر الدنيا والآخره الا بالحكمه و مثل الحكمه بغير طاعه مثل الجسد بغير نفس و مثل الصعيد بغير ماء ولاصلاح للجسد بغير نفس ، ولاللصعيد بغير ماء و لاللحكمه بغير طاعه .(499)
فرزندم ! حكمت را بياموز كه بوسيله آن شرافت و بزرگى خواهى يافت ؛ زيرا آموختن حكمت نشانگر ديندارى آدمى است . و حكمت و معرفت است كه بنده را بر آزاد و فقير و بيچاره را بر پروتمند برترى مى بخشد، و كوچك را بر بزرگ مقدم مى دارد، و فقير را در جاى پادشاهان مى نشاند و برشرافت شريفان و عظمت بزرگان مى افزايد و توانگران را مجد و بزرگى عطا مى كند.
(فرزندم ) چه گونه فرزند آدم گمان مى كند كه نياز دين و معاش او بدون حكمت برايش آماده و فراهم مى گردد، در حاليكه هيچگاه خداوند امر دنيا و آخرت را بدون حكمت بر كسى مهيا نمى كند.
(فرزندم ) مثل حكمت بى طاعت و بندگى مثل جسم و پيكر بى جان و زمين بى آب است همانگونه كه تن بى روح هيچ سامانى ندارد و هيچ زمينى بدون آب آباد نمى گردد، هيچ حكمتى نيز بدون طاعت و بندگى مؤ ثر نخواهد بود.
3- ترك جدال با علما
لقمان به فرزندش گويد: لا تجادل العلماء فيمقتوك .(500)
فرزندم ! با عالمان مجادله و ستيزه خويى مكن كه تو را به دشمنى خواهند گرفت .
493- بحار الاءنوار، ج 13، ص 415.
494- تحف العقول ، ص 84.
495- بحار الاءنوار، ج 13، ص 432 و ج 75، ص 458.
496- مجموعه وررام ، ص 59.
497- مجموعه ورام ، ص 422؛ بحار الاءنوار، ج 13، ص 426.
498- نورالثقلين ، ج 4، ص 20.
499- بحارالاءنوار، ج 75، ص 458.
500- مجموعه ورام ، ص 77.


نوشته شده در   جمعه 30 مرداد 1394    
PDF چاپ چاپ