دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 
مرز میان مرد و نامرد
دکلمه خوانی مرحوم محمد رضا آقاسی درباره خاطراتی از جنگ

چهارشنبه 25 دي 1392
 
اكسیر ولایت
دکلمه خوانی مرحوم محمد رضا آقاسی درباره ولایت

چهارشنبه 25 دي 1392
 
حکم آنچه تو میگویی
دکلمه خوانی مرحوم محمد رضا آقاسی درباره تبعیت از رهبر

چهارشنبه 25 دي 1392
 
قلم تا وحی را بال و پر آمد ... نماز کاتبان سنگین تر آمد
شعر خوانی ؛ صداي ماندگار مرحوم حاج محمد رضا آغاسي

چهارشنبه 25 دي 1392
 
" زکُل ُّ مَن عَلیها فان " چه دانی ؟
شعر خوانی ؛ صداي ماندگار مرحوم حاج محمد رضا آغاسي

چهارشنبه 25 دي 1392
 
مشک من لبریز آب و آبروست
شعر خوانی ؛ صداي ماندگار مرحوم حاج محمد رضا آغاسي

چهارشنبه 25 دي 1392
 
12345