جمعه 28 تير 1398 | Friday, 19 July 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 
دعای منظومه امیرالمومنین ع
دعای منظومه حضرت امام علی (ع) با صدای مهدی سماواتی / اين مناجات از « صحيفه علويّه » نقل شده است . لَكَ الْحَمْدُ يا ذَاالْجُودِ وَ الْمَجْدِ وَالْعُلى
تَبارَكْتَ تُعْطى مَنْ تَشاءُ وَتَمْنَعُ / ستايش توراست اى صاحب جود و بزرگى و بلندى ...

سه شنبه 24 دي 1392
 
مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد كوفه
مناجات مولایی یا مولا مناجاتی است که حضرت امیر (ع) و همة ائمة طاهرین (ع) ، با آن خدا را می خوانده اند . دعایی با مضامین عالی و معرفتی عمیق و ... مولاى من اى مولاى من تویى خداى با كبریا و بزرگمنش و منم بنده فروتن و آیا رحم كند بر فروتن جز خداى بزرگمنش
دوشنبه 23 دي 1392
 
مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد كوفه
مناجات مولایی یا مولا مناجاتی است که حضرت امیر (ع) و همة ائمة طاهرین (ع) ، با آن خدا را می خوانده اند . دعایی با مضامین عالی و معرفتی عمیق و ... مولاى من اى مولاى من تویى خداى با كبریا و بزرگمنش و منم بنده فروتن و آیا رحم كند بر فروتن جز خداى بزرگمنش ؟....

دوشنبه 23 دي 1392
 
مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد كوفه
مناجات مولایی یا مولا مناجاتی است که حضرت امیر (ع) و همة ائمة طاهرین (ع) ، با آن خدا را می خوانده اند . دعایی با مضامین عالی و معرفتی عمیق و ... مولاى من اى مولاى من تویى خداى با كبریا و بزرگمنش و منم بنده فروتن و آیا رحم كند بر فروتن جز خداى بزرگمنش
دوشنبه 23 دي 1392
 
مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد كوفه
مناجات مولایی یا مولا مناجاتی است که حضرت امیر (ع) و همة ائمة طاهرین (ع) ، با آن خدا را می خوانده اند . دعایی با مضامین عالی و معرفتی عمیق و ... مولاى من اى مولاى من تویى خداى با كبریا و بزرگمنش و منم بنده فروتن و آیا رحم كند بر فروتن جز خداى بزرگمنش ؟....

دوشنبه 23 دي 1392