پنجشنبه 27 تير 1398 | Thursday, 18 July 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 
در حال بارگذاری ...
الهی بینوا و مستمندم
آواز با صدای سید رسول موسوی واعظ / الهی بینوا و مستمندم ... فقیر و بینوا و دردمندم ؛ الهی تو رفیق بی نوایان ... نظر بنما تو بر حال گدایان ؛ سیه رویم، تهی دستم، فکارم ... گناه کارم، گناه کار شرمسارم ؛ الهی کن قبول این بینوا را ... نکن محروم کویت این گدا را

يکشنبه 22 دي 1392