پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 - 20 شعبان 1440 - 25 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 
در حال بارگذاری ...
ای دوست به کوی تو پناه آوردم
آواز با صدای سید رسول موسوی واعظ / ای دوست به کوی تو پناه آوردم ... جای همه چیز اشک و آه آوردم ؛ دیدم دو جهان به یک عطا می بخشی ... در پیش عفو تو صد جهان گناه آوردم ؛ غرق گناهم، ناامید نشو ز در بار ما ... امیدواری بجوی ، زنام غفار ما ؛ در دل و شب خیز و ریز قطره چشمی ز چشم ...
يکشنبه 22 دي 1392