پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 - 20 شعبان 1440 - 25 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 
در حال بارگذاری ...
ای نام تو زینت زبانها
آوازی با صدای محمدعلی قدمی / ای نام تو زینت زبانها ... حمد تو طراز داستانها ؛ تا دام گشاده چین زلفت ...افتاده خراب آشیانها ؛ در رقص بود به گرد شمعت ...فانوس خیال آسمانها ؛ در وصف کمال کبریاییت ...ابکم شده کلک نکته دان ها ؛ مقصد تویی از سلوک عالم ...شوق تو دلیل کاروان ها ؛ بگشای نقاب ت
يکشنبه 22 دي 1392